ES leidinių biuras šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Prekės - 371946-2019

07/08/2019    S151    Prekės - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Nyderlandai, Olandija-Zuidhorn: Atliekų bei šiukšlių konteineriai ir šiukšliadėžės

2019/S 151-371946

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Gemeente Westerkwartier (locatie Zuidhorn)
Nacionalinis registracijos Nr.: 142082226
Adresas: Hooiweg 9
Miestas: Zuidhorn
NUTS kodas: NL
Pašto kodas: 9801 AJ
Šalis: Nyderlandai
Asmuo ryšiams: P. Bakker
El. paštas: bureauinkoop@westerkwartier.nl
Telefonas: +31 594551504

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.westerkwartier.nl

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/33697abfbca3c8f3a321326784d2ef45
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/33697abfbca3c8f3a321326784d2ef45
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: Gemeente
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Het leveren, plaatsen en onderhouden van ondergrondse afvalcontainers met toegangscontrole en inclusief betonput

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
34928480
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

De gemeente Westerkwartier bestaat uit circa 26 900 huishoudens. Bij veruit de meeste huishoudens wordt het rest,- en gft afval middels minicontainers en ondergrondse wegende containers ingezameld. Bij een klein gedeelte wordt rest,- en gft aval nog middels verzamelcontainers ingezameld. De Opdrachtgever is een Diftar gemeente waar de inwoner per kilo betaald voor het aangeboden afval. De komende jaren is het doel om de verzamelcontainers zoveel als mogelijk te vervangen voor ondergrondse wegende containers met een inhoud van 5m3. Dit gaat dan om maximaal 34 stuks.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: NL
NUTS kodas: NL113
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Over 4 jaar verspreidt maximaal 34 ondergrondse wegende afvalcontainers van 5m3

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Plan van Aanpak / Lyginamasis svoris: 70
Kaina - Lyginamasis svoris: 30
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 48
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

— Geen crimineel verleden

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

— Financieel-economische draagkracht (continuiteit)

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

— Referenties,

— Beroep op draagkracht en/of bekwaamheid derden (indien van toepassing)

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:
III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
Preliminarioji sutartis su vieninteliu veiklos vykdytoju
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 18/09/2019
Vietos laikas: 14:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Olandų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 2 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 18/09/2019
Vietos laikas: 14:01

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Rechtbank Noord Nederland
Miestas: Groningen
Šalis: Nyderlandai
El. paštas: geen.email@beschibaar.nl

Interneto adresas: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Inschrijvers die zich niet kunnen verenigen met de gunningsbeslissing (daaronder tevens te verstaan de reden van afwijzing en/of een eventueel besluit om de opdracht niet te gunnen) en daartegen een rechtsmiddel willen instellen, dienen binnen 20 kalenderdagen na dagtekening van de aan hen verzonden brief met de gunningsbeslissing een kort geding te hebben geëntameerd bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te Groningen. En de gemeente daarvan zo spoedig als mogelijk van in kennis hebben gesteld.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
05/08/2019