Paslaugos - 373248-2017

22/09/2017    S182

Slovėnija-Ljubljana: IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos

2017/S 182-373248

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Javni holding Ljubljana, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
Nacionalinis registracijos Nr.: 5860199000
Adresas: Verovškova ulica 70
Miestas: Ljubljana
NUTS kodas: SI SLOVENIJA
Pašto kodas: 1000
Šalis: Slovėnija
Asmuo ryšiams: Sektor za javna naročila, Jaka Klavs
El. paštas: jaka.klavs@jhl.si
Telefonas: +386 14740879
Faksas: +386 14740880

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij

I.2)Informacija apie pirkimą
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Viešosios teisės reglamentuojama įstaiga
I.5)Pagrindinė veikla
Kita veikla: javno podjetje

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Zagotavljanje tehnične podpore in parametriranje podkoncentratorjev za programsko opremo AVP MOL SCADA in informacijski paket master koncentratorja AVP SCADA.

Nuorodos numeris: LPT-27/17
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
72000000 IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Predmet javnega naročila je zagotavljanje tehnične podpore in parametriranje podkoncentratorjev za programsko opremo AVP MOL SCADA in informacijski paket master koncentratorja AVP SCADA.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 360 000.00 EUR
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
72300000 Duomenų paslaugos
72600000 Kompiuterių palaikymo ir konsultacinės paslaugos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: SI SLOVENIJA
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Predmet javnega naročila je zagotavljanje tehnične podpore in parametriranje podkoncentratorjev za programsko opremo AVP MOL SCADA in informacijski paket master koncentratorja AVP SCADA.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Naročnik javnega naročila je Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., Kopitarjeva ulica 2, SI-1000 Ljubljana, ki je na podlagi pooblastila prenesla izvedbo in odločanje v postopku oddaje predmetnega javnega naročila na Javni holding Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, SI-1000 Ljubljana.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Sutarties skyrimas be išankstinio skelbimo apie kvietimą dalyvauti konkurse Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje toliau išvardytais atvejais
  • Atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas gali tik konkretus ekonominės veiklos vykdytojas dėl šios priežasties:
    • išimtinių teisių, įskaitant intelektinės nuosavybės teises, apsauga
Paaiškinimas:

Dobavitelj in vzdrževalec nameščene programske opreme AVP sistema v Ljubljani je Asist d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 23a, SI-1000 Ljubljana, ki že skrbi za vzdrževanje in tehnično podporo delovanja semaforskega sistema s pripadajočo programsko opremo in za posodabljanje posameznih sklopov AVP SCADA. Podjetje Asist d.o.o. je razvijalec celotne programske opreme v prometnem centru (SCADA), v master koncentratorju, v podkoncentratorjih in v semaforskih napravah. Ima vse zahtevane certifikate za strojni in programski del omenjene opreme, ki jih redno obnavlja. Je lastnik izvornih kod za vso programsko opremo in avtorskih pravic ter za uporabo programske opreme podeljuje licence. Zaradi varovanja izključnih materialnih in avtorskih pravic je potrebno, da naročilo izpolni ta ponudnik.

Iz razloga, ki je povezan z varovanjem izključnih pravic, naročilo lahko izpolni le določen ponudnik. Glede na navedeno, za tehnično podporo, razvoj, nadgradnjo in parametriranje programske opreme za semaforski sistem v MOL (za opremo AVP SCADA in informacijski paketi za podkoncentratorje in master koncentrator), ni mogoče zagotoviti poljubnega najugodnejšega ponudnika pod pogoji odprtega postopka javnega naročanja, ki bi zagotovil enakost med ponudniki pri sodelovanju v razpisu. Zato je naročnik presodil, da je izvedba postopka s pogajanji brez predhodne objave edini možni način zagotovitve tehnično brezhibnega vzdrževanje in podpore ter parametriranje podkoncentratorjev za programsko opremo AVP MOL SCADA in informacijski paket.

Na podlagi navedenega bo naročnik predmet javnega naročila oddal po postopku s pogajanji brez predhodne objave upoštevajoč 3. alinejo c točke 46. člena ZJN-3.

IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2017/S 167-344299
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
18/09/2017
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Iš MVĮ gautų pasiūlymų skaičius: 1
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš kitų ES valstybių narių, skaičius: 0
Pasiūlymų, gautų iš konkurso dalyvių iš ne ES valstybių narių, skaičius: 0
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 0
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: ASIST avtomatizacija sistemov d.o.o.
Nacionalinis registracijos Nr.: 1194682000
Adresas: Cesta Ljubljanske brigade 23A
Miestas: Ljubljana
NUTS kodas: SI SLOVENIJA
Pašto kodas: 1000
Šalis: Slovėnija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Pradinė numatoma bendra sutarties/pirkimo dalies vertė: 360 000.00 EUR
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 360 000.00 EUR
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Adresas: Slovenska cesta 54
Miestas: Ljubljana
Pašto kodas: 1000
Šalis: Slovėnija
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Javni holding Ljubljana, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
Adresas: Verovškova ulica 70
Miestas: Ljubljana
Pašto kodas: 1000
Šalis: Slovėnija
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
20/09/2017