Urad za publikacije EU glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Storitve - 373921-2019

08/08/2019    S152    Agencije - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Portugalska-Lizbona: Informacijske storitve v zvezi s strežnikom za evropske indekse SSN za obdobje 2019–2023

2019/S 152-373921

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:

Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska agencija za pomorsko varnost
Poštni naslov: Praça Europa 4
Kraj: Lisbon
Šifra NUTS: PT170
Poštna številka: 1249-206
Država: Portugalska
E-naslov: OPEN182019@emsa.europa.eu

Internetni naslovi:

Glavni naslov: www.emsa.europa.eu

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5099
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Informacijske storitve v zvezi s strežnikom za evropske indekse SSN za obdobje 2019–2023

Referenčna številka dokumenta: EMSA/OP/18/2019
II.1.2)Glavna koda CPV
48000000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Cilj je skleniti 2-letno okvirno pogodbo z izkušenim izvajalcem, ki bo lahko agencijo EMSA podpiral pri popravljanju kod, razvojnem vzdrževanju, storitvah za pomoč uporabnikom IT ter nadgradnjah, povezanih s strežnikom za evropske indekse (European Index Server – EIS) mreže za izmenjavo pomorskih informacij (SafeSeaNet – SSN), ki podpirajo operativne storitve centralnega sistema mreže SSN za države članice.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 1 300 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: 00
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Naloge se bodo izvajale v prostorih izvajalca. V okviru navideznega zasebnega omrežja bi se lahko zagotovil dostop do infrastrukture in preskusnih okolij agencije EMSA, in sicer na podlagi podpisa pogojev uporabe glede varnosti.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Opredeljene storitve se bodo izvajale prek naročil za storitve po podpisu in začetku veljavnosti okvirne pogodbe (IT), in sicer na podlagi posebnih pogodb. Izhodišče za vse posebne pogodbe je uporaba pogodb z vnaprejšnjo določitvijo rezultatov in časovnega razporeda, opredeljenih v Prilogi I k okvirni pogodbi (IT).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Okvirna pogodba se lahko podaljša, če tako odloči agencija EMSA, in sicer vsakič za 12 mesecev do najdaljšega obdobja 48 mesecev.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 24/09/2019
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do: 31/12/2019
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 26/09/2019
Lokalni čas: 11:00
Kraj:

Elektronsko prejete ponudbe bodo odprte ob 11:00 po srednjeevropskem času, kar je ob 10:00 po lizbonskem času, v prostorih Evropske agencije za pomorsko varnost na naslovu: Praça Europa 4, 1249-206 Lisboa, PORTUGALSKA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Odpiranje ponudb bo javno in udeleži se ga lahko zastopnik vsakega ponudnika. Če želite sodelovati, pošljite prošnjo (vsaj 5 koledarskih dni pred datumom odpiranja) na namenski elektronski naslov open182019@emsa.europa.eu z navedbo imena osebe, ki bo se bo udeležila odpiranja, in ponudnika, ki ga zastopa.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: ECJ.Registry@curia.eu.int
Telefaks: +352 433766

Internetni naslov: www.curia.europa.eu

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Splošno sodišče
Kraj: Luxembourg
Država: Luksemburg

Internetni naslov: www.curia.europa.eu

VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
01/08/2019