Storitve - 375820-2019

09/08/2019    S153    Evropska komisija - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Luksemburg-Luxembourg: Koncesija in zagotavljanje storitev javne prehrane za Medinstitucionalni center za otroško varstvo v Kirchbergu

2019/S 153-375820

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija
Poštni naslov: Bâtiment Ariane 01 — bureau A1/048
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU
Poštna številka: L-2920
Država: Luksemburg
Kontaktna oseba: Office infrastructures et logistique Luxembourg — Unité Oil.06-Secteur 002 «Contrats et appels d'offres».
E-naslov: oil-appels-offres@ec.europa.eu
Telefaks: +352 4301-32109

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://ec.europa.eu/oil/index_fr.htm

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5280
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5280
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Koncesija in zagotavljanje storitev javne prehrane za Medinstitucionalni center za otroško varstvo v Kirchbergu

Referenčna številka dokumenta: OIL.06/PO/2019/031
II.1.2)Glavna koda CPV
98000000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Predmet tega naročila je koncesija in zagotavljanje storitev javne prehrane za Evropsko komisijo v Luxembourgu, Medinstitucionalni center za otroško varstvo (Centre polyvalent de l’enfance interinstitutionnel – CPE), ki ga upravlja Urad za infrastrukturo in logistiko v Luxembourgu (OIL).

Izvajalec bo zagotavljal storitve javne prehrane na lokaciji in v objektih CPE v Kirchbergu, in sicer:

— v okviru koncesije: kosila za približno 600 otrok,

— v okviru pogodbe o storitvah: malice za približno 1 200 otrok in obroki za 55 članov upravnega osebja.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 3 211 859.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU0
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Luxembourg.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Izvajalec bo zagotavljal storitve javne prehrane na lokaciji in v objektih CPE v Kirchbergu, in sicer:

— v okviru koncesije: kosila za približno 600 otrok,

— v okviru pogodbe o storitvah: malice za približno 1 200 otrok in obroki za približno 55 članov upravnega osebja.

Gostinske storitve trenutno zagotavlja služba OIL Evropske komisije. Izvajalec bo zagotavljal pripravo obrokov in druge storitve v objektih, ki mu jih odda v uporabo institucija. Storitve natančneje obsegajo:

— pripravo jedilnikov v kuhinji CPE3,

— pripravo kosil in malic,

— zagotavljanje hipoalergenih obrokov in/ali obrokov brez najpogostejših alergenov,

— možnost izbire hipoalergene malice,

— postrežba obrokov pri mizi v jedilnicah,

— zagotavljanje malic na pladnjih in vozičkih,

— priprava popotnih malic in obrokov (pakiranih kosil) za dejavnosti na prostem,

— pospravljanje pladnjev od malic,

— dnevno čiščenje in vzdrževanje jedilnic in kuhinj,

— prevoz obrokov in malic med stavbo CPE3 in stavbo CPE1.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Merilo kakovosti - Ime: Oskrba / Ponder: 50
Merilo kakovosti - Ime: Organizacija / Ponder: 60
Merilo kakovosti - Ime: Jedilniki in dnevna ponudba / Ponder: 110
Merilo kakovosti - Ime: Kakovost in higiena / Ponder: 30
Merilo kakovosti - Ime: Trajnostni razvoj / Ponder: 10
Cena - Ponder: 260
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 3 211 859.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 56
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Okvirna pogodba se 4‑krat samodejno podaljša, vsakič za 12 mesecev, z izjemo zadnjega leta izvajanja naročila (2024), v katerem se podaljša do 31.8.2024.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

— gospodarski subjekt mora biti ustanovljen in/ali registriran v skladu z zakonodajo države, v kateri ima sedež (npr. trgovski register),

— poslovna dejavnost gospodarskega subjekta mora biti povezana s predmetom tega naročila (glede na njegov prispevek pri izvedbi naročila).

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 20/09/2019
Lokalni čas: 14:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 23/09/2019
Lokalni čas: 15:00
Kraj:

Bâtiment Ariane (salle 01/A072), route d'Esch 400, L-1471 Luxembourg, LUKSEMBURG.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Ponudnik lahko pooblasti samo 1 zastopnika za udeležbo na odpiranju ponudb, tako da ime tega zastopnika sporoči po elektronski pošti na naslov oil-appels-offres@ec.europa.eu ali po faksu na +352 430132109 najpozneje do 17.9.2019 (16:00).

Če bo ponudnik nenajavljen prišel na odpiranje ponudb, mu lahko Evropska komisija zavrne dostop.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100

Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
30/07/2019