Roboty budowlane - 375958-2019

TITytułPolska-Poznań: Roboty budowlane
NDNumer publikacji ogłoszenia375958-2019
PDData publikacji09/08/2019
OJNumer wydania Dz.U. S153
TWMiejscowość nabywcyPOZNAŃ
AUNazwa urzędowa nabywcyGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu
OLJęzyk oryginałuPL
CYKraj nabywcyPL
AARodzaj nabywcy1 - Ministerstwo lub inny organ państwowy lub federalny
HAInstytucja/agencja UE-
DSDokument wysłany06/08/2019
DTTermin składania ofert11/09/2019
NCRodzaj zamówienia1 - Roboty budowlane
PRRodzaj procedury1 - Procedura otwarta
TDRodzaj ogłoszenia3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)45000000 - Roboty budowlane
34922100 - Oznakowanie drogowe
45400000 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
RCMiejsce realizacji (NUTS)PL418
IAAdres internetowy (URL)https://gddkia.eb2b.com.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE