Roboty budowlane - 375958-2019

  • 375958-2019: Polska-Poznań: Roboty budowlane
    Data publikacji:09/08/2019Termin:11-09-2019
    Dokument:Ogłoszenie o zamówieniu
    Nazwa instytucji:Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu