Blago - 376094-2018

29/08/2018    S165

Luksemburg-Luxembourg: EIB - Zagotavljanje izdelkov za podporo infrastrukture IT in operativnih storitev v skupini EIB

2018/S 165-376094

Obvestilo o oddaji naročila

Rezultati postopka javnega naročila

Blago

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska investicijska banka
Poštni naslov: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU000 Luxembourg
Poštna številka: L-2950
Država: Luksemburg
E-naslov: cs-procurement@eib.org
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.eib.org
Internetni naslov profila kupca: http://www.eib.org/about/procurement/calls/op-1456.htm
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Gospodarske in finančne zadeve

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Zagotavljanje izdelkov za podporo infrastrukture IT in operativnih storitev v skupini EIB

Referenčna številka dokumenta: OP-1456
II.1.2)Glavna koda CPV
30200000 Računalniška oprema in pribor
II.1.3)Vrsta naročila
Blago
II.1.4)Kratek opis:

Ta javni razpis zajema vzpostavitev kanala za pridobivanje posebne strojne in programske opreme (ter njeno namestitev, vzdrževanje, integracijo in povezane storitve) za podporo končnih uporabnikov IT, infrastrukture in omrežja ter enotnih komunikacijskih storitev in dejavnosti zadevnih organizacijskih enot Oddelka za informacijsko tehnologijo Evropske investicijske banke.

Podpisani bodo večkratni okvirni sporazumi z največ 3 ponudniki.

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost brez DDV: 86 908 050.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
30200000 Računalniška oprema in pribor
30230000 Oprema za računalnike
30210000 Naprave za obdelavo podatkov (strojna oprema)
32420000 Oprema za omrežje
48000000 Programski paketi in informacijski sistemi
51610000 Storitve inštalacije računalnikov in opreme za obdelavo podatkov
72260000 Storitve, povezane s programsko opremo
50320000 Storitve popravila in vzdrževanja osebnih računalnikov
72610000 Storitve računalniške podpore
72261000 Podporne storitve za programsko opremo
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU000 Luxembourg
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Prostori EIB v Luxembourgu.

II.2.4)Opis javnega naročila:

EIB namerava vzpostaviti in vzdrževati dobavni kanal za javno naročilo in obnovo posebne strojne in programske opreme (ter njeno namestitev, vzdrževanje, integracijo in povezane storitve), ki se uporablja v EIB (ki jo dobavljajo različne tretje osebe kot prodajalci), z največ 3 ponudniki s pomočjo večkratnega okvirnega sporazuma s ponovnim odpiranjem konkurence.

Dobavni kanal bo zagotovljen v obliki kataloga izdelkov v zvezi z naslednjim:

— strojna oprema IT,

— programska oprema,

— povezane storitve.

Za dodatne podrobnosti glejte razpisno dokumentacijo.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti - Ime: Opis celotne organizacije in različnih procesov, ki jih ponudnik namerava izvajati / Ponder: 100
Merilo kakovosti - Ime: Opis procesa upravljanja zadevnih administrativnih zadev, pogodbe, licenc in dokumentov, vključno s tehničnimi in upravnimi sporazumi, ki jih je treba vzpostaviti v podporo takšnim storitvam / Ponder: 75
Merilo kakovosti - Ime: Opis, kako bodo obstoječi ali prihodnji sporazumi ponudnika storitev s tretjimi strankami koristili EIB / Ponder: 75
Cena - Ponder: 750
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2017/S 247-516960
IV.2.8)Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9)Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: 1
Naslov:

Zagotavljanje izdelkov za podporo infrastrukture IT in operativnih storitev v skupini EIB

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
31/07/2018
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Telindus SA
Poštni naslov: 81-83, route d'Arlon
Kraj: Strassen
Šifra NUTS: LU000 Luxembourg
Poštna številka: 8009
Država: Luksemburg
Izvajalec je MSP: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Dimension Data Luxembourg PSF SA
Poštni naslov: 89 D Rue Paferbruch
Kraj: Capellen
Šifra NUTS: LU000 Luxembourg
Poštna številka: 8308
Država: Luksemburg
Izvajalec je MSP: ne
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 86 908 050.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 86 908 050.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: 2
Naslov:

Zagotavljanje izdelkov za podporo infrastrukture IT in operativnih storitev v skupini EIB

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
31/07/2018
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: da
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: CANCOM on Line BVBA
Poštni naslov: 39, Rue de Florence
Kraj: Ixelles
Šifra NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštna številka: 1050
Država: Belgija
Izvajalec je MSP: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: CANCOM on Line GmbH
Poštni naslov: Granatenstraβe 19-20
Kraj: Berlin
Šifra NUTS: DE300 Berlin
Poštna številka: 13409
Država: Nemčija
Izvajalec je MSP: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: CANCOM GmbH
Poštni naslov: Messerschmittstraβe 20
Kraj: Jettingen-Scheppach
Šifra NUTS: DE278 Günzburg
Poštna številka: 89343
Država: Nemčija
Izvajalec je MSP: ne
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 86 908 050.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 86 908 050.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: 3
Naslov:

Zagotavljanje izdelkov za podporo infrastrukture IT in operativnih storitev v skupini EIB

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
31/07/2018
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 3
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: Bechtle Brussels NV
Poštni naslov: Peerderbaan 207
Kraj: Neerpelt
Šifra NUTS: BE22 Prov. Limburg (BE)
Poštna številka: 3910
Država: Belgija
Izvajalec je MSP: ne
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 86 908 050.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 86 908 050.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
Naročilo bo verjetno oddano podizvajalcem
Vrednost ali delež, ki bo verjetno oddan v podizvajanje tretjim strankam
Delež: 4 %

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:

Pravila o dostopu do trga:

Sodelovanje v javnem razpisu je pod enakimi pogoji odprto za vse fizične in pravne osebe, ki spadajo v pristojnost pogodb EU (to vključuje vse gospodarske subjekte, registrirane v EU, in vse državljane EU).

Postopki javnega naročanja EIB niso zajeti v večstranski Sporazum STO o vladnih naročilih (GPA).

Ponudniki s sedežem v tretjih državah (državah nečlanicah EU) nimajo pravice sodelovati v tem pozivu k oddaji ponudb, razen če obstajajo dvostranski ali posebni mednarodni sporazumi na področju javnih naročil med tretjo državo in Evropsko unijo. Če takega sporazuma ni oziroma se sporazum ne uporablja za to vrsto naročil v okviru razpisa, ponudniki tretjih držav niso upravičeni do sodelovanja. Za več informacij glej tudi http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/public-procurement/

Ustrezni mednarodni sporazumi na področju javnih naročil so:

— stabilizacijsko-pridružitveni sporazumi za gospodarske subjekte s sedežem v nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji, Albaniji, Črni gori, Srbiji ter Bosni in Hercegovini,

— Sporazum EGP za gospodarske subjekte s sedežem na Islandiji, na Norveškem in v Lihtenštajnu.

Zgornja pravila dostopa do trga veljajo za posamezne ponudnike in za partnerje v konzorciju ponudnikov. Treba je opozoriti, da pravila o dostopu do trga ne veljajo za podizvajalce, tj. konzorcij upravičenih ponudnikov lahko izbere podizvajalca iz države, ki ni upravičena.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

V 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel.

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
17/08/2018