Apie konkursus, susijusius su medicinos priemonių poreikiais, sužinosite COVID-19 skirtame mūsų puslapyje.

Konferencija dėl Europos ateities – tai galimybė pasidalyti savo idėjomis ir dalyvauti kuriant Europos ateitį. Išsakykite savo nuomonę!

Paslaugos - 378665-2015

Pateikti glaustą rodinį

28/10/2015    S209

Nyderlandai, Olandija-Haga: Valymo, atliekų tvarkymo ir sanitarijos prekės

2015/S 209-378665

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: Eurojustas
Adresas: Maanweg 174
Miestas: Haga
Pašto kodas: 2516 AB
Šalis: Nyderlandai
Kam: Pirkimų skyrius
El. paštas: procurement@eurojust.europa.eu
Telefonas: +31 704125649
Faksas: +31 704125585

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://www.eurojust.europa.eu/procurement/Pages/ongoing-calls-tender.aspx

Elektroninė prieiga prie informacijos: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1119

Daugiau informacijos galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant konkurencinio dialogo ir dinaminės pirkimų sistemos dokumentus) galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje turi būti siunčiami:
Minėtų kontaktinių punktų

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.3)Pagrindinė veikla
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
Valymo, atliekų tvarkymo ir sanitarijos prekės.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 14: Pastatų valymo paslaugos bei nuosavybės valdymo paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Haga, Nyderlandai.

NUTS kodas NL332 Agglomeratie 's-Gravenhage

II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su preliminariojo susitarimo sudarymu
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
Preliminarusis susitarimas su vieninteliu subjektu

Preliminariojo susitarimo trukmė

Trukmė metais: 4

Numatoma bendra pirkimų vertė per visą preliminariojo susitarimo trukmę

Numatoma vertė be PVM:
Intervalas: nuo 0,01 iki 1 860 000 EUR
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Valymo sutartis bus sutartis dėl įvairių paslaugų, tokių kaip:
— įprastinės valymo paslaugos,
— valymo paslaugos pagal pareikalavimą,
— papildomos valymo paslaugos,
— langų valymas iš vidaus,
— higienos / sanitarijos prekių ir visų reikmenų tiekimas,
— atliekų tvarkymas, įskaitant jų rinkimą ir viso perdirbimo išorės apdorojimą (įskaitant konfidencialių prekių sunaikinimą),
— graužikų kontrolė,
— vidaus žaliosios infrastruktūros (neprivaloma).
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

90910000 Valymo paslaugos, 33700000 Asmens higienos gaminiai, 42968200 Higieninių reikmenų išdavimo mašinos, 42968300 Tualetinio popieriaus išdavimo sistema

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: ne
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
kaip nurodyta pirkimo dokumentuose.
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: kaip nurodyta pirkimo dokumentuose.
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: kaip nurodyta pirkimo dokumentuose.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: kaip nurodyta pirkimo dokumentuose.
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
Kaip nurodyta pirkimo dokumentuose.
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
Kaip nurodyta pirkimo dokumentuose.
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Ribota procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
Numatomas subjektų skaičius: 5
Objektyvūs riboto kandidatų skaičiaus pasirinkimo kriterijai: kaip nurodyta pirkimo dokumentuose.
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, atsižvelgiant į šiuos veiksnius: kriterijus, pateiktus specifikacijose, kvietime teikti pasiūlymus arba derėtis ar aprašomajame dokumente
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
2015/EJ/11/PR.
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Prašymų pateikti dokumentus priėmimo ar susipažinimo su dokumentais terminas: 26.11.2015
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
26.11.2015
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
Bet kuri oficiali ES kalba
Kita: Pasiūlymai turi būti teikiami viena iš Europos Sąjungos oficialiųjų kalbų. Kadangi Eurojusto darbo kalba yra anglų, Eurojustas būtų labai dėkingas gavęs pasiūlymus anglų kalba.
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)Papildoma informacija
VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas: Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Bendrasis Teismas
Adresas: rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Liuksemburgas
Pašto kodas: 2925
Šalis: Liuksemburgas
Interneto adresas: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): per 2 mėnesius nuo dienos, kai apie tai pranešama ieškovui, arba, jei pranešimas neparengiamas, nuo dienos, kai apie tai tampa žinoma. Dėl Europos ombudsmenui pateikto skundo šis laikotarpis nebus sustabdytas ar inicijuotas naujas apeliacijų teikimo laikotarpis.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą

Oficialus pavadinimas: Eurojustas
Adresas: p. d. 16183
Miestas: Haga
Pašto kodas: 2500 AB
Šalis: Nyderlandai
Interneto adresas: http://www.eurojust.europa.eu

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
16.10.2015