Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Roboty budowlane - 380895-2020

Submission deadline has been amended by:  199786-2021
TITytułPolska-Łódź: Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych
NDNumer publikacji ogłoszenia380895-2020
PDData publikacji14/08/2020
OJNumer wydania Dz.U. S157
TWMiejscowość nabywcyŁÓDŹ
AUNazwa urzędowa nabywcyMiasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
OLJęzyk oryginałuPL
CYKraj nabywcyPL
AARodzaj nabywcy3 - Władze lokalne
HAInstytucja/agencja UE-
DSDokument wysłany10/08/2020
DTTermin składania ofert06/05/2021
NCRodzaj zamówienia1 - Roboty budowlane
PRRodzaj procedury1 - Procedura otwarta
TDRodzaj ogłoszenia3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TYRodzaj oferty1 - Wniosek dotyczący wszystkich partii
ACKryteria udzielenia zamówienia2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PCWspólny Słownik Zamówień (CPV)45232000 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45221121 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów drogowych
45233221 - Malowanie nawierzchi
45232452 - Roboty odwadniające
45232310 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45231100 - Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45232410 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej
45112710 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45233294 - Instalowanie sygnalizacji drogowej
45234120 - Roboty w zakresie kolei miejskiej
45233220 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233000 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45112000 - Roboty w zakresie usuwania gleby
RCMiejsce realizacji (NUTS)PL711
IAAdres internetowy (URL)http://zim.lodz.bip-e.pl/
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE