Na naši spletni strani, namenjeni covidu-19, boste našli več informacij o javnih razpisih za nabavo medicinske opreme.

Konferenca o prihodnosti Evrope je vaša priložnost, da delite svoje zamisli in oblikujete prihodnost Evrope. Naj se sliši vaš glas!

Storitve - 384386-2021

29/07/2021    S145

Portugalska-Lizbona: Vzdrževanje in izboljšanje informacijskega sistema STCW (STCW-IS)

2021/S 145-384386

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska agencija za pomorsko varnost (EMSA)
Poštni naslov: Praca Europa 4
Kraj: Lisbon
Šifra NUTS: PT1 Continente
Poštna številka: 1249-206
Država: Portugalska
E-naslov: OPEN42021@emsa.europa.eu
Internetni naslovi:
Glavni naslov: www.emsa.europa.eu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8994
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8994
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Vzdrževanje in izboljšanje informacijskega sistema STCW (STCW-IS)

Referenčna številka dokumenta: EMSA/OP/4/2021
II.1.2)Glavna koda CPV
72260000 Storitve, povezane s programsko opremo
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Naročilo in prihodnja okvirna pogodba se nanašata na vzdrževanje in izboljšanje informacijskega sistema STCW, ki ga je razvila in ga upravlja agencija EMSA. Dodatne informacije so na voljo v objavljeni razpisni dokumentaciji.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
72250000 Sistemske in podporne storitve
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: PT Portugal
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Sedež agencije EMSA in prostori izvajalca.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Na podlagi naročila bo sklenjena okvirna pogodba za vzdrževanje in izboljšanje informacijskega sistema STCW, ki ga je razvila in ga upravlja agencija EMSA. Dodatne informacije so na voljo v objavljeni razpisni dokumentaciji.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 400 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

V zvezi s storitvami vzdrževanja se lahko okvirna pogodba pred iztekom veljavnosti na podlagi pisnega sporazuma pogodbenih strank podaljša za največ dve 12-mesečni obdobji.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Dodatka G in H se posredujeta na zahtevo, ki se pošlje na namenski e-naslov OPEN42021@emsa.europa.eu in ji je treba priložiti ustrezno izpolnjeno in podpisano izjavo o zaupnosti iz Priloge X k osnutku okvirne pogodbe (v dokumentu Priloga I.55 k okvirni pogodbi (IT); Priloge I–XVI). Za dodatne informacije o tem glejte razpisne specifikacije.

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 30/08/2021
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do: 31/12/2021
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 01/09/2021
Lokalni čas: 15:00
Kraj:

Odpiranje elektronsko prejetih ponudb bo potekalo v prostorih Evropske agencije za pomorsko varnost na naslovu Praça Europa 4, 1249-206 Lisboa, PORTUGALSKA, ali na daljavo zaradi razmer v zvezi z boleznijo covid-19.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Za več informacij glejte določbe povabila k oddaji ponudb.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: da
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov
VI.3)Dodatne informacije:

V primeru nerazpoložljivosti ali motenj v delovanju elektronskih komunikacijskih sredstev iz oddelka I.3) si naročnik pridržuje pravico, da v 5 koledarskih dneh pred rokom za sprejemanje ponudb iz oddelka IV.2.2) ta rok podaljša in podaljšanje objavi na spletnem naslovu iz oddelka I.3) brez predhodne objave popravka k temu obvestilu. Gospodarski subjekti, zainteresirani za to javno naročilo, so vabljeni, da se registrirajo na spletni strani za e-razpise na naslovu iz oddelka I.3), da bi bili obveščeni o objavi novih informacij ali dokumentov.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GC.Registry@curia.europa.eu
Telefaks: +352 433766
Internetni naslov: www.curia.europa.eu
VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Splošno sodišče
Kraj: Luxembourg
Država: Luksemburg
Internetni naslov: www.curia.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
22/07/2021