Storitve - 38485-2018

27/01/2018    S19

Luksemburg-Luxembourg: EIB - Lokalno obnovitveno središče

2018/S 019-038485

Obvestilo o oddaji naročila

Rezultati postopka javnega naročila

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska investicijska banka
Poštni naslov: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Poštna številka: L-2950
Država: Luksemburg
Kontaktna oseba: Oleg Panta
E-naslov: cs-procurement@eib.org
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.eib.org
Internetni naslov profila kupca: http://www.eib.org/about/procurement/calls/op-1395.htm
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Lokalno obnovitveno središče

Referenčna številka dokumenta: OP-1395
II.1.2)Glavna koda CPV
72251000 Storitve obnovitve programske opreme po njeni odpovedi
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

EIB v imenu skupine EIB išče ponudnika storitev za lokalno obnovitveno središče. V primeru, da delovno okolje banke iz kakršnega koli razloga postane (delno) nedostopno, bo ponudnik storitev zagotovil središče, ki omogoča ponovno vzpostavitev najpomembnejših poslovnih dejavnosti. Skupina EIB je opredelila potrebe po različnih storitvenih paketih. Okvirni sporazum, ki ga bo banka sklenila z izbranim ponudnikom, bo najprej trajal 3 leta, banka pa ga bo lahko podaljšala 3-krat, vsakič za 1 leto. Predvideni začetek storitev je 1.10.2017.

Zahteve projekta v smislu obsega, rezultatov in tehničnih zahtev so podane v razpisni dokumentaciji.

II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.1.7)Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost brez DDV: 6 000 000.00 EUR
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
79993000 Storitve upravljanja zgradb in obratnih sredstev
79993100 Storitve upravljanja obratnih sredstev
72000000 Storitve informacijske tehnologije: svetovanje, razvoj programske opreme, internet in podpora
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
II.2.4)Opis javnega naročila:

EIB v imenu skupine EIB išče ponudnika storitev za lokalno obnovitveno središče. V primeru, da delovno okolje banke iz kakršnega koli razloga postane (delno) nedostopno, bo ponudnik storitev zagotovil središče, ki omogoča ponovno vzpostavitev najpomembnejših poslovnih dejavnosti. Skupina EIB je opredelila potrebe po različnih storitvenih paketih. Okvirni sporazum, ki ga bo banka sklenila z izbranim ponudnikom, bo najprej trajal 3 leta, banka pa ga bo lahko podaljšala 3-krat, vsakič za 1 leto. Predvideni začetek storitev je 1.10.2017.

Zahteve projekta v smislu obsega, rezultatov in tehničnih zahtev so podane v razpisni dokumentaciji.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti - Ime: Tehnologija / Ponder: 15
Merilo kakovosti - Ime: Predlagana projektna rešitev / Ponder: 25
Merilo kakovosti - Ime: Splošna obravnava strank / Ponder: 25
Cena - Ponder: 35
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2017/S 095-185926
IV.2.8)Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9)Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila

Oddelek V: Oddaja naročila

Št. naročila: 1
Naslov:

Lokalno obnovitveno središče

Naročilo je oddano/sklop je oddan: da
V.2)Oddaja naročila
V.2.1)Datum sklenitve pogodbe:
18/12/2017
V.2.2)Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: ne
V.2.3)Ime in naslov izvajalca
Uradno ime: EBRC S.A.
Poštni naslov: 5, rue Eugene Ruppert
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Poštna številka: L-2453
Država: Luksemburg
Izvajalec je MSP: ne
V.2.4)Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 6 000 000.00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 6 000 000.00 EUR
V.2.5)Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

V 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel.

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
22/01/2018