Paslaugos - 385899-2019

14/08/2019    S156    Paslaugos - Skelbimas apie sutarties sudarymą - Atviras konkursas 

Nyderlandai, Olandija-Roterdamas: Spaudiniai ir susiję produktai

2019/S 156-385899

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Paslaugos

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Nacionalinis registracijos Nr.: 211567350
Adresas: Maasboulevard 123
Miestas: Rotterdam
NUTS kodas: NL
Pašto kodas: 3063 GK
Šalis: Nyderlandai
Asmuo ryšiams: Marjolein van de Pas
El. paštas: inkoop_aanbesteden@hhsk.nl
Telefonas: +31 104537200
Faksas: +31 104130694

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.hhsk.nl

I.2)Informacija apie pirkimą
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

“het plaatsen van offline advertentie-uitingen” ten behoeve van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Nuorodos numeris: HHSK 2019.00275
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
22000000
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

De aanbesteding heeft tot doel opdracht te verstrekken voor het plaatsen van offline advertentie-uitingen.

Er wordt 1 raamovereenkomst gesloten met 1 Ondernemer.

Met deze aanbesteding wordt beoogd na een Europese Openbare procedure overeenkomstig de Aanbestedingswet 2012 te komen tot een raamovereenkomst voor gevraagde dienstverlening.

Maandelijks wordt er een advertentie (1 pagina tabloidformaat, full colour) aangeleverd door de Aanbestedende Dienst waarin de taken en activiteiten van de Aanbestedende Dienst worden belicht. Deze pagina wordt nu in de huis-aan-huisbladen geplaatst in het gehele beheergebied van de Aanbestedende Dienst. Het beheergebied van de Aanbestedende Dienst strekt zich uit tussen Rotterdam, Schoonhoven en Zoetermeer

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 652 000.00 EUR
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: NL
NUTS kodas: NL33C
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Op basis van historische gegevens en ramingen voor de toekomst is een inschatting gemaakt van de totale advertentiebehoefte in de huis-aan-huisbladen. De totale geschatte advertentiebehoefte van de raamovereenkomst, over een periode van 4 jaar, bedraagt circa 600 full colour paginagrote advertenties met, circa bijbehorende 600 full colour kolomadvertenties (circa 40x40mm) op de voorpagina.

Aan de voorgaande indicatie kunnen geen rechten worden ontleend. De indicatie dient louter om potentiële inschrijvers een globaal beeld te geven van de omvang van de opdracht

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

Voor deze opdracht is een raamovereenkomst opgesteld (Bijlage 4). De raamovereenkomst voor offline advertentie-uitingen zal worden aangegaan voor een periode van 2 jaar (24 maanden) met een optie voor uitsluitend de Aanbestedende Dienst tot verlenging onder gelijkblijvende voorwaarden voor 2 keer 1 jaar. De totale contractduur bedraagt niet meer dan 48 maanden.

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 084-200361
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1
Pavadinimas:

“het plaatsen van offline advertentie-uitingen” ten behoeve van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
15/07/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: de Persgroep Nederland B.V.
Nacionalinis registracijos Nr.: 34172906
Adresas: Jacob Bontiusplaats 9
Miestas: Amsterdam
NUTS kodas: NL
Pašto kodas: 1018 LL
Šalis: Nyderlandai
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 652 000.00 EUR
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Rechtbank Rotterdam
Adresas: Wilhelminaplein 100-125
Miestas: Rotterdam
Pašto kodas: 3072 AK
Šalis: Nyderlandai
El. paštas: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Telefonas: +31 883626000

Interneto adresas: http://www.rechtspraak.nl

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
13/08/2019