Usługi - 388178-2019

  • 388178-2019: Polska-Rzeszów: Usługi bazy danych
    Data publikacji:16/08/2019Termin:24-09-2019
    Dokument:Ogłoszenie o zamówieniu
    Nazwa instytucji:Województwo Podkarpackie — Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie