We are currently experiencing some technical issues with the website. We are working on fixing these issues as soon as possible and apologise for the inconvience.

Usługi - 38854-2019

TITytułPolska-Warszawa: Usługi transmisji sygnału telewizyjnego
NDNr dokumentu38854-2019
PDData publikacji25/01/2019
OJDz.U. S18
TWMiejscowośćWARSZAWA
AUNazwa instytucjiTelewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000100679, NIP: 5210412987, Regon: 010418973
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówekUsługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
CYKrajPL
AARodzaj instytucji6 - Podmiot prawa publicznego
HAEU Institution-
DSDokument wysłany22/01/2019
NCZamówienie4 - Usługi
PRProceduraT - Procedura negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
TDRodzaj dokumentu7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TYRodzaj oferty9 - Nie dotyczy
ACKryteria udzielenia zamówienia1 - Najniższa cena
PCKod CPV64228100 - Usługi transmisji sygnału telewizyjnego
RCKod NUTSPL
IAAdres internetowy (URL)http://www.tvp.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie zamówień publicznych 2014/24/UE