Servicii - 389297-2016

Afișează vizualizare compactă

05/11/2016    S214

Belgia-Bruxelles: Competențe în materie de înaltă tehnologie: dezvoltarea bunelor practici și reorientarea stimulentelor și programelor de finanțare

2016/S 214-389297

Erată

(Suplimentul la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2.11.2016, 2016/S 211-383525)

Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME), Covent Garden 2, place Rogier 16, Office 12/27, 1210 Brussels, BELGIA. E-mail: easme-procurement@ec.europa.eu

În loc de 

IV.2.2) Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

16.1.2017.

IV.2.7) Condiții de deschidere a ofertelor:

25.1.2017 (14:30).

[...]

A se citi 

IV.2.2) Termen-limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare:

30.1.2017.

IV.2.7) Condiții de deschidere a ofertelor:

8.2.2017 (14:30).

[...]