Bunuri - 390385-2017

04/10/2017    S190    - - Bunuri - Anunt de atribuire - licitaţie deschisă 

România-Bucuresti: Motorină (EN 590)

2017/S 190-390385

Anunț de atribuire a contractului – utilități

Directiva 2004/17/CE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Regia Autonoma de Transport Bucuresti
B-dul Dinicu Golescu nr. 1, sector 1
În atenția: Dicran Costache, George Mindrila
010861 Bucuresti
România
Telefon: +40 0213074120
E-mail: george.mindrila@ratb.ro
Fax: +40 0213074555

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a entității contractante: www.ratb.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

I.2)Activitate principală
Servicii feroviare urbane, de tramvai, troleibuz sau de autobuz
I.3)Atribuirea contractului în numele altor entități contractante

Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)Descriere
II.1.1)Denumirea atribuită contractului
Carburanti: Motorina Euro 5 si Benzina fara plumb.
II.1.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Unitatile RATB situate pe teritoriul Municipiului Bucuresti.

Cod NUTS RO321

II.1.3)Informații privind acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor:
Furnizare de Carburanti – Motorina Euro 5 Diesel, pentru vehiculele din parcul circulant RATB.
Furnizare benzina fara plumb pe baza de card.
Furnizarea motorinei se va efectua prin sistemul de monitorizare si alimentare cu carburanti al promitentului-achizitor, prin statiile de carburanti din cele 9 locatii precizate in anexa nr. 2 la Acordul-cadru.
Furnizarea benzinei fara plumb se va efectua prin statiile de carburant ale furnizorului, sau ale partenerilor situate pe teritoriul Romaniei.
II.1.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

09134220

II.1.6)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.2)Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor
II.2.1)Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor
Valoare: 184 779 809,40 RON
Fără TVA

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Tipul procedurii
IV.1.1)Tipul procedurii
Deschisă
IV.2)Criterii de atribuire
IV.2.1)Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: da
Informații suplimentare despre licitația electronică:
IV.3)Informații administrative
IV.3.1)Numărul de referință atribuit dosarului de entitatea contractantă:
2537
IV.3.2)Publicare anterioară privind același contract

Anunț de participare

Numărul anunțului în JOUE: 2017/S 069-131458 din 7.4.2017

Alte publicări anterioare

Numărul anunțului în JOUE: 2017/S 117-236007 din 21.6.2017

Secțiunea V: Atribuirea contractului

V.1)Atribuirea și valoarea contractului
Contract nr: 47-997
Denumire: Carburanti: Motorina Euro 5 si Benzina fara plumb
V.1.1)Data deciziei de atribuire a contractului:
11.9.2017
V.1.2)Informații privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
V.1.3)Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului

Rompetrol Downstream SRL
P-ta Presei Libere nr. 3-5, City Gate Northern Tower, et. 2
011028 Bucuresti
România
Telefon: +40 212067500
E-mail: DownstreamLicitatii@rompetrol.com
Fax: +40 21/2060065
Adresă Internet: www.rompetrol.com

V.1.4)Informații privind valoarea contractului
Estimarea inițială a valorii totale a contractului:
Valoare: 202 003 205,70 RON
Fără TVA
Valoarea totală finală a contractului:
Valoare: 184 779 809,40 RON
Fără TVA
V.1.5)Informații privind subcontractarea
Este posibilă subcontractarea: nu
V.1.6)Prețul plătit pentru achizițiile de ocazie

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:

Va fi considerata cea mai buna oferta cea care prezinta pretul total (fara TVA) cel mai scazut, pentru cantitatea maxima de produse din anexa 1 model acord-cadru. Modalitatea de departajare a ofertelor cu acelasi pret se va realiza tot in format electronic prin transmiterea unei solicitari de reofertare la sectiunea – intrebari- din partea autoritatii contractante, la care operatorii economici vor transmite raspunsul lor online ( in SEAP), fara afectarea ofertelor clasate pe locurile anterioare. In vederea completarii DUAE de catre operatorii economici se va accesa link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter si https://ec.europa.eu/tools/espd.

VI.3)Căi de atac
VI.3.1)Organismul competent pentru căile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

VI.3.2)Utilizarea căilor de atac
VI.3.3)Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac

Regia Autonoma de Transport Bucuresti - Serviciul Juridic Contencios
B-dul Dinicu Golescu nr. 1, sector 1
010861 Bucuresti
România
Telefon: +40 0213074000

VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
29.9.2017