Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Storitve - 391882-2019

20/08/2019    S159

Belgija-Brussels: Vzdrževanje in popravila dvižnih naprav

2019/S 159-391882

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija
Poštni naslov: CSM 1 05/P001
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
Kontaktna oseba: OIB.02.002 Marchés publics
E-naslov: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Telefaks: +32 22960570
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://ec.europa.eu
Internetni naslov profila kupca: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5278
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5278
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Vzdrževanje in popravila dvižnih naprav

Referenčna številka dokumenta: OIB/2019/OP/0055
II.1.2)Glavna koda CPV
50750000 Storitve vzdrževanja dvigal
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Cilj tega javnega razpisa je zagotoviti preventivno in korektivno vzdrževanje ter povezana dela in storitve, z obveznostjo rezultata, za dvižne naprave (dvigala, tovorna dvigala, dvižne mize, dvigala za invalide, malotovorna dvigala (kuhinjska in arhivska) itd.) v stavbah Evropske komisije v Bruslju in okolici.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 180 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
50740000 Storitve popravila in vzdrževanja premičnih stopnic
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Regija glavnega mesta Bruselj.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Glejte točko II.1.4).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Sredstva EU za upravo

II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Ponudnik mora svoji ponudbi priložiti vse dokumente in podatke, zahtevane v točki III.1) „Pogoji za udeležbo“ tega obvestila in naštete v Prilogi I „Check-list des documents à compléter et fournir“ (Kontrolni seznam dokumentov, ki jih je treba izpolniti in predložiti) k razpisnim specifikacijam.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:

Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji (glejte Prilogo 1 k razpisnim specifikacijam).

III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: da
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 23/09/2019
Lokalni čas: 15:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 24/09/2019
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

Glejte točko 4.2 povabila k oddaji ponudb.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: da
Predvideni časovni razpored za objavo poznejših obvestil:

36 mesecev po oddaji.

VI.3)Dodatne informacije:

(1) Razpisne specifikacije in dodatna dokumentacija (vključno z vprašanji in odgovori) bodo na voljo na naslednjem spletnem naslovu: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5278. Spletno mesto se bo redno posodabljalo, za preverjanje posodobitev in sprememb v razpisnem obdobju pa so odgovorni ponudniki;

(2) izvajalske agencije se lahko vključijo v naročilo kot naročniki (v okviru omejitve 10 % skupne vrednosti naročila in za vse izvajalske agencije skupaj), če v času objave tega javnega razpisa še niso bile uradno ustanovljene niti niso bile v postopku ustanavljanja in zato v razpisni dokumentaciji ni bilo mogoče določiti uradnega imenovanja;

(3) v 3 letih po sklenitvi prvotnega naročila bo lahko naročnik brez predhodne objave obvestila o naročilu uporabil postopek s pogajanji za naročilo novih storitev, ki pomenijo ponovitev podobnih storitev, kot jih izvaja gospodarski subjekt, ki mu bo naročnik oddal to naročilo;

(4) za nadaljnje informacije o sodelovanju na javnih razpisih in o poteku postopkov javnih naročil za OIB glejte „Guide des soumissionnaires“ (Vodnik za ponudnike) ter brošuro „Avoir la Commission européenne comme client“ (Poslovanje z Evropsko komisijo), ki sta dostopna na povezavi: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Telefaks: +352 43032100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

V 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel. Pritožba Evropskemu varuhu človekovih pravic ne prekine tega obdobja niti ne začne novega obdobja za vlaganje pritožb.

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
13/08/2019