Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Blago - 392137-2015

Prikaži skrčeni pogled

06/11/2015    S215

Slovenija-Trbovlje: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

2015/S 215-392137

Obvestilo o naročilu

Blago

Direktiva 2004/18/ES

Oddelek I: Naročnik

I.1)Ime, naslovi in kontaktne točke

Uradno ime: Dom upokojencev Franc Salamon Trbovlje
Poštni naslov: Kolonija 1. maja 21
Kraj: Trbovlje
Poštna številka: SI-1420
Država: Slovenija
V roke: Janja Presečki
E-pošta: janja.presecki@dufs.eu
Telefon: +386 35653300
Telefaks: +386 35631960

Dodatne informacije dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) dobite pri:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov:
Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah

I.2)Vrsta naročnika
I.3)Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje
I.4)Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne

Oddelek II: Predmet naročila

II.1)Opis
II.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil v obdobju 2016–2019.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Blago
Nakup
Glavna lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Trbovlje.

Šifra NUTS SI015 Zasavska

II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti
največje število udeležencev v predvidenem okvirnem sporazumu: 3

Trajanje okvirnega sporazuma

Trajanje v letih: 4
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil po posameznih sklopih za potrebe prehrane v Domu upokojencev Franc Salamon Trbovlje.
Naročnik bo sklenil okvirni sporazum za 4 leta, in sicer za obdobje od predvidoma 1.1.2016 do 31.12.2019.
Javno naročilo je razdeljeno na 16 sklopov.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil

15000000 Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki, 15100000 Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi, 15300000 Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi, 15500000 Mlečni izdelki, 15700000 Krmila in hrana za živali, 15810000 Krušni izdelki, sveže pecivo in slaščice, 15830000 Sladkor in sladkorni izdelki, 15850000 Testenine, 15840000 Kakav; čokolada in sladkarije, 15870000 Začimbe in začimbna sredstva, 15860000 Kava, čaj in z njima povezani izdelki

II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne
II.1.8)Sklopi
Naročilo je razdeljeno na sklope: da
Ponudbe je treba predložiti za En ali več sklopov
II.1.9)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2)Količina ali obseg naročila
II.2.1)Celotna količina ali obseg:
II.2.2)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.3)Informacije o podaljšanjih
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.3)Trajanje naročila ali rok za zaključek
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)

Informacije o sklopih

Št. sklopa: 1 Naziv: Sadje in zelenjava
1)Kratek opis
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava sadja in zelenjave za potrebe prehrane v Domu upokojencev Franc Salamon Trbovlje.
Naročnik bo sklenil okvirni sporazum za 4 leta, in sicer za obdobje od predvidoma 1.1.2016 do 31.12.2019.
2)Enotni besednjak javnih naročil

15000000 Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki, 15300000 Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 2 Naziv: Sadje in zelenjava zamrznjena
1)Kratek opis
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava sadja in zelenjave zamrznjenega za potrebe prehrane v Domu upokojencev Franc Salamon Trbovlje.
Naročnik bo sklenil okvirni sporazum za 4 leta, in sicer za obdobje od predvidoma 1.1.2016 do 31.12.2019.
2)Enotni besednjak javnih naročil

15000000 Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki, 15300000 Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi, 15331000 Predelane vrtnine

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 3 Naziv: Kruh in pekovsko pecivo
1)Kratek opis
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava kruha in pekovskega peciva za potrebe prehrane v Domu upokojencev Franc Salamon Trbovlje.
Naročnik bo sklenil okvirni sporazum za 4 leta, in sicer za obdobje od predvidoma 1.1.2016 do 31.12.2019.
2)Enotni besednjak javnih naročil

15000000 Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki, 15810000 Krušni izdelki, sveže pecivo in slaščice, 15820000 Prepečenec in piškoti; trajno pecivo in slaščice

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 4 Naziv: Zamrznjeni mlevski izdelki
1)Kratek opis
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava zamrznjenih mlevskih izdelkov za potrebe prehrane v Domu upokojencev Franc Salamon Trbovlje.
Naročnik bo sklenil okvirni sporazum za 4 leta, in sicer za obdobje od predvidoma 1.1.2016 do 31.12.2019.
2)Enotni besednjak javnih naročil

15896000 Globoko zamrznjeni proizvodi, 15810000 Krušni izdelki, sveže pecivo in slaščice

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 5 Naziv: Mlevski izdelki
1)Kratek opis
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava mlevskih izdelkov za potrebe prehrane v Domu upokojencev Franc Salamon Trbovlje.
Naročnik bo sklenil okvirni sporazum za 4 leta, in sicer za obdobje od predvidoma 1.1.2016 do 31.12.2019.
2)Enotni besednjak javnih naročil

15600000 Žitni mlevski izdelki, škrob in izdelki iz škroba, 15610000 Žitni mlevski izdelki

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 6 Naziv: Sveže meso in izdelki iz mesa
1)Kratek opis
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava svežega mesa in izdelkov iz mesa za potrebe prehrane v Domu upokojencev Franc Salamon Trbovlje.
Naročnik bo sklenil okvirni sporazum za 4 leta, in sicer za obdobje od predvidoma 1.1.2016 do 31.12.2019.
2)Enotni besednjak javnih naročil

15110000 Meso, 15112000 Perutnina, 15113000 Prašičje meso, 15115000 Jagnjetina in bravina, 15118000 Meso konjev, oslov, mul ali mezgov

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 7 Naziv: Perutninsko meso in izdelki
1)Kratek opis
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava perutninskega mesa in izdelkov za potrebe prehrane v Domu upokojencev Franc Salamon Trbovlje.
Naročnik bo sklenil okvirni sporazum za 4 leta, in sicer za obdobje od predvidoma 1.1.2016 do 31.12.2019.
2)Enotni besednjak javnih naročil

15100000 Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi, 15112000 Perutnina, 15130000 Mesni proizvodi

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 8 Naziv: Mesni izdelki
1)Kratek opis
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava mesnih izdelkov za potrebe prehrane v Domu upokojencev Franc Salamon Trbovlje.
Naročnik bo sklenil okvirni sporazum za 4 leta, in sicer za obdobje od predvidoma 1.1.2016 do 31.12.2019.
2)Enotni besednjak javnih naročil

15100000 Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi, 15130000 Mesni proizvodi

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 9 Naziv: Mleko in mlečni izdelki
1)Kratek opis
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava mleka in mlečnih izdelkov za potrebe prehrane v Domu upokojencev Franc Salamon Trbovlje.
Naročnik bo sklenil okvirni sporazum za 4 leta, in sicer za obdobje od predvidoma 1.1.2016 do 31.12.2019.
2)Enotni besednjak javnih naročil

15500000 Mlečni izdelki, 15510000 Mleko in smetana, 15530000 Maslo, 15550000 Različni mlečni proizvodi

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 10 Naziv: Jajca
1)Kratek opis
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava jajc za potrebe prehrane v Domu upokojencev Franc Salamon Trbovlje.
Naročnik bo sklenil okvirni sporazum za 4 leta, in sicer za obdobje od predvidoma 1.1.2016 do 31.12.2019.
2)Enotni besednjak javnih naročil

03142500 Jajca

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 11 Naziv: Splošno prehrambeno blago
1)Kratek opis
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava splošnega prehrambenega blaga za potrebe prehrane v Domu upokojencev Franc Salamon Trbovlje.
Naročnik bo sklenil okvirni sporazum za 4 leta, in sicer za obdobje od predvidoma 1.1.2016 do 31.12.2019.
2)Enotni besednjak javnih naročil

15830000 Sladkor in sladkorni izdelki, 15840000 Kakav; čokolada in sladkarije, 15860000 Kava, čaj in z njima povezani izdelki, 15870000 Začimbe in začimbna sredstva, 15890000 Razna živila in posušena živila

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 12 Naziv: Ribe, raki in mehkužci
1)Kratek opis
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava rib, rakov in mehkužcev za potrebe prehrane v Domu upokojencev Franc Salamon Trbovlje.
Naročnik bo sklenil okvirni sporazum za 4 leta, in sicer za obdobje od predvidoma 1.1.2016 do 31.12.2019.
2)Enotni besednjak javnih naročil

15200000 Pripravljene in konzervirane ribe, 15220000 Zamrznjene ribe, ribji fileti in drugi deli ribe

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 13 Naziv: Juhe
1)Kratek opis
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava juh za potrebe prehrane v Domu upokojencev Franc Salamon Trbovlje.
Naročnik bo sklenil okvirni sporazum za 4 leta, in sicer za obdobje od predvidoma 1.1.2016 do 31.12.2019.
2)Enotni besednjak javnih naročil

15891000 Juhe in ragu juhe, 15891300 Mešane juhe, 15891400 Juhe, 15891410 Mešanice za juhe, 15891900 Zelenjavne juhe

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 14 Naziv: Čaji
1)Kratek opis
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava čajev za potrebe prehrane v Domu upokojencev Franc Salamon Trbovlje.
Naročnik bo sklenil okvirni sporazum za 4 leta, in sicer za obdobje od predvidoma 1.1.2016 do 31.12.2019.
2)Enotni besednjak javnih naročil

15860000 Kava, čaj in z njima povezani izdelki, 15863100 Zeleni čaj, 15864000 Pripravki na osnovi čaja ali maté čaja, 15864100 Čajne vrečke

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 15 Naziv: Eko živila – ekološko splošno prehrambeno blago
1)Kratek opis
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava eko živil – ekološko splošno prehrambeno blago za potrebe prehrane v Domu upokojencev Franc Salamon Trbovlje.
Naročnik bo sklenil okvirni sporazum za 4 leta, in sicer za obdobje od predvidoma 1.1.2016 do 31.12.2019.
2)Enotni besednjak javnih naročil

15800000 Razna živila, 15840000 Kakav; čokolada in sladkarije, 15870000 Začimbe in začimbna sredstva

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih
Št. sklopa: 16 Naziv: Eko živila – eko sadje in eko zelenjava
1)Kratek opis
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava eko sadja in zelenjave za potrebe prehrane v Domu upokojencev Franc Salamon Trbovlje.
Naročnik bo sklenil okvirni sporazum za 4 leta, in sicer za obdobje od predvidoma 1.1.2016 do 31.12.2019.
2)Enotni besednjak javnih naročil

15300000 Sadje, zelenjave in pripadajoči proizvodi

3)Količina ali obseg
4)Navedba različnih datumov trajanja naročila ali njegovega začetka/zaključka
Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
5)Dodatne informacije o sklopih

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji, ki se nanašajo na naročilo
III.1.1)Finančna zavarovanja:
Kot opredeljeno v razpisni dokumentaciji, glej razpisno dokumentacijo.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo:
Kot opredeljeno v razpisni dokumentaciji, glej razpisno dokumentacijo.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
Kot opredeljeno v razpisni dokumentaciji, glej razpisno dokumentacijo.
III.1.4)Drugi posebni pogoji
III.2)Pogoji za udeležbo
III.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Kot opredeljeno v razpisni dokumentaciji, glej razpisno dokumentacijo.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Kot opredeljeno v razpisni dokumentaciji, glej razpisno dokumentacijo.
III.2.3)Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Kot opredeljeno v razpisni dokumentaciji, glej razpisno dokumentacijo.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilih
III.3)Specifični pogoji za naročila storitev
III.3.1)Informacije o določeni stroki
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Vrsta postopka
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju
IV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom
IV.2)Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1)Merila za izbiro ponudbe
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba: ne
IV.3)Upravne informacije
IV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik:
JNV-0002/2015-B-POG
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
ne
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
Dokumentacija se plačuje: ne
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
14.12.2015 - 09:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom
IV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
slovenščina.
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Do: 31.1.2016
IV.3.8)Način odpiranja ponudb
Datum: 14.12.2015 - 10:00

Kraj:

Trbovlje.

Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb: Predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s pooblastilom za zastopanje ponudnika, lahko na postopek odpiranja ponudb podajo svoje pripombe. Ostali subjekti bodo na odpiranju ponudb lahko prisotni, brez možnosti dajanja pripomb na zapisnik.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
VI.3)Dodatne informacije

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2015/11/8256-82326388951532395346/razpisna_dokumentacija.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj na Portalu javnih naročil: 6.12.2015, 14:00.
VI.4)Pritožbeni postopki
VI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke

Uradno ime: Dom upokojencev Franc Salamon Trbovlje
Poštni naslov: Kolonija 1. maja 21
Kraj: Trbovlje
Poštna številka: SI-1420
Država: Slovenija

VI.4.2)Vložitev pritožb
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb

Uradno ime: Dom upokojencev Franc Salamon Trbovlje
Poštni naslov: Kolonija 1. maja 21
Kraj: Trbovlje
Poštna številka: SI-1420
Država: Slovenija

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
2.11.2015