Servicii - 392289-2017

05/10/2017    S191    - - Servicii - Anunț de intenție fără invitație la procedura concurențială de ofertare - Nu se aplică 

România-Târgu Mureș: Servicii de învăţământ şi formare profesională

2017/S 191-392289

Anunț de informare prealabilă

Servicii

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Universitatea de Medicina si Farmacie
Str. Gheorghe Marinescu nr. 38
Punct(e) de contact: Serviciului Aprovizionare/Achizitii
În atenția: Leb Annamaria, Moldovan Maria
540139 Targu Mures
România
Telefon: +40 265213533
E-mail: umfachizitii@umftgm.ro
Fax: +40 265211944

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.umftgm.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.3)Activitate principală
Educație
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II.B: Obiectul contractului (Produse sau servicii)

II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Concesiune de servicii didactice medicale.
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Categoria de servicii nr 27: Alte servicii
Spatiul UE

Cod NUTS RO125

II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Concesiune de servicii didactice medicale, pe termen lung (24 ani), ce se circumscriu codului CPV 80000000-4-servicii de invatamant si formare profesionala, prevazuta in Anexa 3 a Legii nr.100/2016.
Cost estimat fără TVA: 305 923 500 EUR

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: nu
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

80000000

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
6.11.2017
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.8)Informații suplimentare:
Documentatia de atribuire necesara intocmirii ofertelor va fi atasata Anuntului de participare ce va fi publicat in SEAP. Procedura aplicata: Licitatie deschisa.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Informații privind contractele rezervate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
Documentatia de atribuire necesara intocmirii ofertelor va fi atasata Anuntului de participare ce va fi publicat in SEAP. Procedura aplicata: Licitatie deschisa. Autoritatea contractanta nu doreste sa beneficieze de deducerile de termene prevazute in legislatie.
VI.3)Informații privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind

Legislația fiscală www.mfinante.ro

Ministerul Finantelor Publice
Str. Apolodor nr. 17
050741 Bucuresti
România
Telefon: +40 213199759
E-mail: presa.mfp@mfinante.gov.ro
Fax: +40 213122509
Adresă Internet: www.mfinante.ro

Legislația în domeniul protecției mediului www.mmediu.ro

Ministerul Mediului
B-dul Libertatii nr. 12
040129 Bucuresti
România
Telefon: +40 214089642
E-mail: srp@mmediu.ro
Fax: +40 214089615
Adresă Internet: www.mmediu.ro

Protecția locurilor de muncă și condiții de muncă www.mmuncii.ro

Ministerul Muncii si Justitiei Sociale
Str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4
010026 Bucuresti
România
Telefon: +40 213158556
E-mail: relatiicupublicul@mmuncii.ro
Fax: +40 213158556
Adresă Internet: www.mmuncii.ro
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
3.10.2017