Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Dostawy - 392642-2016

Wyświetl widok skrócony

08/11/2016    S215

Polska-Warszawa: Tabor kolejowy

2016/S 215-392642

„Przewozy Regionalne” Sp. z o.o., ul. Wileńska 14a, Warszawa, ul. Wileńska 14, pokój 27, Osoba do kontaktów: Agata Szewczyk, Grzegorz Makowski, Warszawa 03-414, Polska. E-mail: wzs@p-r.com.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 7.10.2016, 2016/S 194-350618)

Przedmiot zamówienia:
CPV:34620000 Tabor kolejowy

Tabor kolejowy

Zamiast: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

10.11.2016 (12:00)

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert:

10.11.2016 (12:05)

Powinno być: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

15.11.2016 (12:00)

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert:

15.11.2016 (12:05)

Inne dodatkowe informacje

Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.

Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.