Usługi - 392773-2016

Wyświetl widok skrócony

09/11/2016    S216

Luksemburg-Luksemburg: Ekspresowe dostarczanie przesyłek

2016/S 216-392773

Sprostowanie

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 4.11.2016, 2016/S 213-387424)

Komisja Europejska, bâtiment Ariane 01, bureau A1/048, L-2920 Luxembourg, LUKSEMBURG. Contact: Office «Infrastructures et logistique» — Luxembourg, unité OIL.06, secteur 002 «Contrats et appels d'offres». Tel. +352 4301-31938. Faks +352 4301-32109. E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu


Uwaga:

Informuje się oferentów, że zostało opublikowane ogłoszenie o sprostowaniu w duńskiej wersji językowej.