Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy.

Roboty budowlane - 398480-2016

Wyświetl widok skrócony

12/11/2016    S219

Włochy-Ispra: Roboty inżynieryjne na potrzeby nowej instalacji do cementowania

2016/S 219-398480

Sprostowanie

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 5.10.2016, 2016/S 192-344794)

Komisja Europejska, Joint Research Centre (JRC), via Enrico Fermi 2749, TP 582, 21027 Ispra VA, WŁOCHY. Kontakt: Procurement Officer Tatjana Tavcar. E-mail: jrc-g9nisp-procurement@ec.europa.eu

Zamiast 

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:

18.11.2016.

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert:

28.11.2016 (15:00), czasu lokalnego.

[...]

Powinno być 

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału:

30.11.2016.

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert:

6.12.2016 (15:00), czasu lokalnego.

[...]

Sprostowanie aktualizuje ogłoszenie o sprostowaniu opublikowane w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 19.10.2016, 2016/S 202-364572.