Prekės - 399649-2019

23/08/2019    S162    - - Prekės - Skelbimas apie sutarties sudarymą - Atviras konkursas 

Norvegija-Oslas: Analizės paslaugos

2019/S 162-399649

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Legal Basis:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oslo kommune v/Eiendoms- og byfornyelsesetaten
874 780 782
Christian Krohgs gate 16
Oslo
0186
Norvegija
Asmuo ryšiams: Christine Frølich-Braathen
Telefonas: +47 21802180
El. paštas: christine.frolich.braathen@eby.oslo.kommune.no
NUTS kodas: NO

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/etater-foretak-og-ombud/eiendoms-og-byfornyelsesetaten/#gref

Pirkėjo profilio adresas: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/330542

I.2)Informacija apie pirkimą
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: Municipality
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

A Framework Agreement for Analysing Services Related to Environmental Poisons in Earth and Water Samples

Nuorodos numeris: 18/1889
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
71620000
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

The objective of the contract is to cover the municipalities' requirements for analysing environmental poisons.

The tenderer shall carry out analyses of soil samples and water samples to identify organic, inorganic and bacteriological parameters in samples taken in connection with the contracting authority's environmental ground surveys, monitoring of former landfill sites and other work that falls within the contracting authority's activities.

The sampling shall be conducted by the contracting authority.

The sampling is primarily located to Oslo, including the island in the Oslo Fjord. Sampling at other locations outside Oslo municipality's borders may also be relevant.

See the attached requirement specifications for further description of the assignment.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 7 000 000.00 NOK
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
71313430
71600000
71610000
71621000
79311300
79723000
85111820
90711000
90711300
90711400
90732700
90732800
90732900
90732910
90732920
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: NO
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

The objective of the contract is to cover the agency's requirements for analysing services related to environmental poisons.

The tenderer shall conduct analyses of earth samples and water samples for the identification of organic, inorganic and bacteriological parameters in samples Gahered in connection with the contracting authority's environmental technical ground surveys, monitoring closed deposits and other work included in the contracting authority's activites.

See the requirement specifications for further details.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Use of method / Lyginamasis svoris: 30 %
Kokybės kriterijus - Vardas: Delivery time / Lyginamasis svoris: 20 %
Sąnaudos - Vardas: Price on analysing packages in the requirement specification documents points 8.1 and 8.2 / Lyginamasis svoris: 45 %
Sąnaudos - Vardas: Price on analysing packages in the requirement specification documents point 8.3 / Lyginamasis svoris: 5 %
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: taip
Pasirinkimo galimybių aprašymas:

The contracting authority has the option for extending the contract for 1 year + 1 year on verbatim terms and premises.

II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 016-034803
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutarties Nr.: 1
Pavadinimas:

A Framework Agreement for Analysing Services related to Environmental Poisons in Earth and Water Samples

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
03/06/2019
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 3
Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: 3
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Eurofins Environment Testing Norway AS
NO 965 141 618
Møllebakken 50
Moss
1538
Norvegija
Telefonas: +47 94504280
El. paštas: dmie@eurofins.no
NUTS kodas: NO
Rangovas yra MVĮ: ne
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 7 000 000.00 NOK
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Eiendoms- og byfornyelsesetaten
Oslo
Norvegija
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
21/08/2019