Lucrări - 401697-2020

27/08/2020    S166

Luxemburg-Luxemburg: Lucrări de amenajare, renovare și reparații la clădirile Curții de Justiție a Uniunii Europene

2020/S 166-401697

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Lucrări

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Curtea de Justiție a Uniunii Europene, Direction générale de l’administration, Direction des bâtiments et de la sécurité
Adresă: Service du courrier officiel
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: M. Didier Urbain
E-mail: ugb-ao-19_026@curia.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://curia.europa.eu
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Lucrări de amenajare, renovare și reparații la clădirile Curții de Justiție a Uniunii Europene

Număr de referinţă: COJ-PROC-19/026
II.1.2)Cod CPV principal
45000000 Lucrări de construcţii
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul prezentului contract este de a efectua lucrările referitoare, pe de o parte, la amenajările și reparațiile elementelor închise și acoperite și de finalizare și, pe de altă parte, referitoare la instalarea echipamentelor tehnice electrice și IVC, precum și a compartimentelor mobile ale clădirilor pe care le ocupă sau le va ocupa Curtea de Justiție.

— lotul 1: elemente închise și acoperite,

— lotul 2: finisare,

— lotul 3: instalații de echipamente tehnice electrice și IVC,

— lotul 4: compartimentări detașabile.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 4 561 000.00 EUR
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Elemente închise și acoperite

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45200000 Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
45260000 Lucrări de acoperire şi alte lucrări speciale de construcţii
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
Locul principal de executare:

Luxemburg.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Modernizarea și repararea următoarelor elemente închise și acoperite:

— manoperă,

— instalarea șantierelor (garduri, măsuri de protecție, schele, macara mobilă, nacele, deșeuri),

— demolări, lucrări structurale și lucrări rutiere (demolări, foraje, canale de scurgere, lucrări de terasamente, lucrări rutiere, fațadă din piatră,lucrări de zidărie, șapă),

— acoperișuri (elemente minerale, complex de etanșare).

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Finisare

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45400000 Lucrări de finisare a construcţiilor
45420000 Lucrări de tâmplărie şi de dulgherie
45421143 Lucrări de instalare de storuri
45430000 Lucrări de îmbrăcare a podelelor şi a pereţilor
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
Locul principal de executare:

Luxemburg.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Aranjamente și reparații de elemente în domeniul finisajelor:

— manoperă,

— instalarea șantierelor (măsuri de protecție, schele, macara pe șenile, macara mobilă, nacele),

— lucrări de tâmplărie și construcții metalice (ferestre, construcții metalice, structuri, placări și fațade metalice),

— lucrări de tâmplărie interioară (uși de toate tipurile, lăcătușărie, feronerie și echipamente pentru uși de toate tipurile),

— lucrări interioare (tavan fals, compartimentări din gips-carton),

— Îmbrăcăminți (podea, perete și tavan),

— storuri și parasolare (storuri și folii).

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Instalații de echipamente tehnice electrice și IVC

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45300000 Lucrări de instalaţii pentru clădiri
45310000 Lucrări de instalaţii electrice
45311200 Lucrări de conexiuni electrice
45331000 Lucrări de instalare de echipamente de încălzire, de ventilare şi de aer condiţionat
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
Locul principal de executare:

Luxemburg.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Instalații de echipamente tehnice electrice și IVC:

— manoperă,

— instalarea de șantiere,

— instalații tehnice electrice (electricitate generală, iluminat, siguranță în caz de incendiu, controlul accesului, supraveghere video, cablaj, cablaj informatic),

— Instalații tehnice IVC (elemente de măsurare a energiei, elemente de apă caldă menajeră, conducte, supape, izolație, conducte, difuzie de aer, aer condiționat, instalații sanitare).

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Compartimentări detașabile

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
45421141 Lucrări de compartimentare
44112300 Compartimentări
44112310 Pereţi despărţitori
45421152 Instalare de pereţi despărţitori
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
Locul principal de executare:

Luxemburg.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Amenajări și înlocuirea compartimentărilor detașabile: manoperă, achiziționare, livrare și manipulare de diferite tipuri de compartimentări.

II.2.5)Criterii de atribuire
Prețul
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 211-514692
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: COJ-PROC-19/026
Lot nr.: 1
Titlu:

Elemente închise și acoperite

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
29/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Entreprise de construction et de génie civile Ben Scholtes SA
Adresă: 67, rue des Près
Localitate: Steinsel
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
Cod poștal: L-7333
Țară: Luxemburg
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 031 000.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: COJ-PROC-19/026
Lot nr.: 2
Titlu:

Finisare

Se atribuie un contract/un lot: nu
V.1)Informaţii privind neatribuirea
Contractul/lotul nu se atribuie
Nu s-au primit oferte sau cereri de participare sau au fost respinse toate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: COJ-PROC-19/026
Lot nr.: 3
Titlu:

Instalații de echipamente tehnice electrice și IVC

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
27/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Veolia Luxembourg SA
Adresă: 1, rue Gespeelt ZI
Localitate: Livange
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
Cod poștal: L-3378
Țară: Luxemburg
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală a contractului/lotului: 3 530 000.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:

Lotul 4 este încă în curs de evaluare.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Ombudsmanul European
Adresă: 1 avenue du Président Robert Schuman
Localitate: Strasbourg
Cod poștal: 87001
Țară: Franţa
Telefon: +33 388172313
Fax: +33 388179062
Adresă internet: http://www.ombudsman.europa
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

O plângere la Tribunalul Uniunii Europene poate fi depusă în termen de două luni de la notificarea reclamantului sau, în lipsa acesteia, de la ziua în care persoana în cauză a luat cunoștință de informațiile relevante. O plângere depusă la Ombudsmanul European nu are drept efect suspendarea sau deschiderea unui nou termen pentru introducerea căilor de atac.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
20/08/2020