W związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej Urząd Publikacji UE dokonuje obecnie aktualizacji niektórych treści na tej stronie. Jeżeli dana strona zawiera treści, które nie zostały jeszcze dostosowane w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa, jest to niezamierzone i zostanie wkrótce skorygowane.

Usługi - 401946-2015

Wyświetl widok skrócony

14/11/2015    S221    Komisja Europejska - Usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Belgia-Bruksela: Badanie dotyczące określenia nowych ram dla monitorowania w państwach członkowskich przepisów dotyczących reklamy zawartych w dyrektywie o audiowizualnych usługach medialnych (AVMSD) — SMART 2014/0052

2015/S 221-401946

Procedura niekompletna

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 1.4.2015, 2015/S 64-111774)

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii, Dyrekcja G, Dział G1: Konwergencja Mediów i Treści, do kontaktów: Lorena Boix Alonso, BU25 04/024, 1049 Bruksela, BELGIA. Kontakt: Główny Dział Finansowy. E-mail: cnect-r2-eoi@ec.europa.eu


Uwaga:

Zamówienia nie udzielono.

Informacje na temat składania odwołań można uzyskać pod adresem:

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii, Dział R2 — Finanse, do kontaktów: Marie-Christine Laffineur, biuro: BU 25 04/024, 1049 Bruksela, BELGIA. E-mail: marie-christine.laffineur@ec.europa.eu