Paslaugos - 403756-2015

Pateikti glaustą rodinį

17/11/2015    S222

Danija-Kopenhaga: Saugumo, priimamojo ir pašto paslaugų teikimas Europos aplinkos agentūrai

2015/S 222-403756

Skelbimas apie sutarties sudarymą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: Europos aplinkos agentūros (EAA) pirkimų skyrius
Adresas: Kongens Nytorv 6
Miestas: Kopenhaga K
Pašto kodas: 1050
Šalis: Danija
Kam: Bitten Serena
El. paštas: procurement@eea.europa.eu
Telefonas: +45 33367138
Faksas: +45 33367199

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://www.eea.europa.eu

Pirkėjo profilio adresas: http://www.eea.europa.eu/about-us/tenders

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.3)Pagrindinė veikla
Aplinka
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Sutarčiai suteiktas pavadinimas
Saugumo, priimamojo ir pašto paslaugų teikimas Europos aplinkos agentūrai.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 27: Kitos paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: agentūros patalpose Kopenhagoje ir rangovo nuosavose patalpose, priklausomai nuo užsakymo formos reikalavimų.
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su preliminariojo susitarimo sudarymu
II.1.4)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas

EAA ketina sudaryti preliminariąją paslaugų pirkimo sutartį dėl saugumo, priimamojo ir vidaus pašto paslaugų teikimo ir saugumo įrenginių priežiūros. EAA patalpos yra 2 pastatuose adresu Kongens Nytorv 6 (KN6) ir Kongens Nytorv 8 (KN8), 1050 Kopenhaga K, DANIJA, kurie yra sujungti koridoriais pirmame ir antrame aukštuose. Bendras patalpų paviršiaus plotas yra apytikriai 9 900 m2. Šiuo metu EAA apytikriai dirba 220 asmenų.

EAA turi prieigos kontrolę / įsilaužimo signalizaciją ir radaro veikimu pagrįstą vaizdo stebėjimo sistemą (RVS), kurias turės prižiūrėti paslaugų teikėjas, su kuriuo bus sudaryta sutartis. Paslaugų teikėjas automatinę priešgaisrinę signalizaciją turi prižiūrėti pasitelkęs Dansk Brandteknik A/S. Pirkimo specifikacijų 7 priede pateikiamas išsamus apsaugos sistemų ir įrangos aprašymas.
Pirkimo specifikacijų 6.2 dalyje pateikiama daugiau informacijos apie užduotis, kurios turės būti vykdomos.
II.1.5)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

79710000 Apsaugos paslaugos, 79500000 Pagalbinės biuro paslaugos, 50610000 Apsaugos įrangos remonto ir priežiūros paslaugos

II.1.6)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: ne
II.2)Bendra galutinė sutarties(-čių) vertė
II.2.1)Bendra galutinė sutarties(-čių) vertė
Vertė: 1 200 000 EUR
Be PVM

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atvira procedūra
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, atsižvelgiant į šiuos veiksnius:
1. Saugos principo kokybę, įrodomą dokumentais, kuriuose pateikiamas išsamus aprašymas, kaip paslaugos teikėjas užtikrins bendrąją EAA saugą, įskaitant lankstumą ir paslaugumą (pvz., gebėjimą per trumpą laiką reaguoti į užklausas), ir bendrą paslaugos teikėjo kokybės valdymo principą. Lyginamasis svoris 40
2. Įmonės aplinkos politikos stiprumą ir įgyvendinimo statusą bei aplinkos valdymo sistemą. Lyginamasis svoris 10
3. Kainą. Lyginamasis svoris 50
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Surengtas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris
EEA/ADS/15/007.
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį

Skelbimas apie pirkimą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2015/S 99-178263 23.5.2015

V dalis: Sutarties sudarymas

V.1)Sprendimo dėl sutarties sudarymo priėmimo data:
18.9.2015
V.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 3
V.3)Ūkio subjekto, kurio naudai priimtas sprendimas sudaryti sutartį, pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas

Oficialus pavadinimas: G4S Security Services A/S
Adresas: Roskildevej 157
Miestas: Albertslundas
Pašto kodas: 2620
Šalis: Danija
El. paštas: sikring@dk.g4s.com
Telefonas: +45 70330040
Interneto adresas: http://www.g4s.dk

V.4)Informacija apie sutarties vertę
Pradinė numatyta bendra sutarties vertė:
Vertė: 1 200 000 EUR
Be PVM
Bendra galutinė sutarties vertė:
Vertė: 1 200 000 EUR
Be PVM
V.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą
Tikėtina, kad sutartis bus pavesta vykdyti subrangovams: taip
Sutarties dalies, kuri pagal subrangos sutartį greičiausiai bus perduota vykdyti trečiosioms šalims, vertė arba tokia dalis procentais:
Dalis: 2 %

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.2)Papildoma informacija:
Pradinis preliminariosios sutarties galiojimo laikotarpis – 12 mėnesių nuo pasirašymo dienos su galimybe sutartį atnaujinti 3 kartus 12 mėnesių laikotarpiams.
VI.3)Skundų pateikimo procedūra
VI.3.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Adresas: rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Liuksemburgas
Pašto kodas: 2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 4303-2100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu

Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas: Europos ombudsmenas
Adresas: 1 avenue du Président Robert Schuman
Miestas: Strasbūras
Pašto kodas: 67001
Šalis: Prancūzija
El. paštas: eo@ombudsman.europa.eu
Telefonas: +33 388172313
Faksas: +33 388179062
Interneto adresas: http://ombudsman.europa.eu

VI.3.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): per 2 mėnesius nuo pranešimo ieškovui (gavimo data) arba, jei nepranešama, nuo dienos, kurią susijęs asmuo sužinojo atitinkamą informaciją, galima pateikti apeliaciją Bendrajam Teismui. Dėl skundo Europos ombudsmenui šis laikotarpis nenutraukiamas ir nepradedamas naujas apeliacijų teikimo laikotarpis.
VI.3.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą

Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Adresas: rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Liuksemburgas
Pašto kodas: 2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 4303-2100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu

VI.4)Šio skelbimo išsiuntimo data:
5.11.2015