Portal TED obsługuje e-formularze od dnia 2.11.2022 r. Zmieniło się wyszukiwanie: pamiętaj o dostosowaniu swoich zdefiniowanych zapytań zaawansowanych. Zapoznaj się ze zmianami na naszej stronie z aktualnościami i na zaktualizowanych stronach pomocy

Dostawy - 403765-2019

27/08/2019    S164

Bułgaria-Sofia: Pompy

2019/S 164-403765

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: „Sofiyska voda“ AD
Krajowy numer identyfikacyjny: 130175000
Adres pocztowy: rayon „Mladost“, zh.k. „Mladost IV“, ul. „Biznes park Sofiya“ No. 1, strada 2A
Miejscowość: Sofiya
Kod NUTS: BG412 София
Kod pocztowy: 1766
Państwo: Bułgaria
Osoba do kontaktów: Hristo Zangov
E-mail: hrzangov@sofiyskavoda.bg
Tel.: +359 28122495
Faks: +359 28122588
Adresy internetowe:
Główny adres: www.sofiyskavoda.bg
Adres profilu nabywcy: http://www.sofiyskavoda.bg/about/public_commission_33.aspx
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Доставка на нови и резервни помпени агрегати.

Numer referencyjny: ТТ001785
II.1.2)Główny kod CPV
42122000 Pompy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 161 500.00 BGN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Доставка на резервни помпени агрегати Wilo за съществуващи тръбни системи или еквивалентни, отговарящи на същите присъединителни размери

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122000 Pompy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BG412 София
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Доставка на резервни помпени агрегати Lowara за съществуващи тръбни системи или еквивалентни, отговарящи на същите присъединителни размери.

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122000 Pompy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BG412 София
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Доставка на потопяеми помпени агрегати.

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122000 Pompy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BG412 София
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Доставка на резервни помпени агрегати Sterling за съществуващи тръбни системи или еквивалентни, отговарящи на същите присъединителни размери.

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122000 Pompy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BG412 София
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Доставка на резервни помпени агрегати DP Pumps за съществуващи тръбни системи или еквивалентни, отговарящи на същите присъединителни размери.

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42122000 Pompy
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: BG412 София

Sekcja IV: Procedura

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 024-053899

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 8339
Część nr: 1
Nazwa:

Доставка на резервни помпени агрегати Wilo за съществуващи тръбни системи или еквивалентни, отговарящи на същите присъединителни размери

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
31/07/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: „Аквастарт“ ООД
Krajowy numer identyfikacyjny: 131364782
Adres pocztowy: ж.к. „Бъкстон“, бул. „Братя Бъкстон“ № 40
Miejscowość: София
Kod NUTS: BG412 София
Kod pocztowy: 1618
Państwo: Bułgaria
E-mail: info@aquastart.bg
Tel.: +359 29312176
Faks: +359 24690056
Adres internetowy: https://aquastart.bg/
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 51 000.00 BGN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 8340
Część nr: 5
Nazwa:

Доставка на резервни помпени агрегати Lowara за съществуващи тръбни системи или еквивалентни, отговарящи на същите присъединителни размери.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
31/07/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: „Аквастарт“ ООД
Krajowy numer identyfikacyjny: 131364782
Adres pocztowy: ж.к. „Бъкстон“, бул. „Братя Бъкстон“ № 40
Miejscowość: София
Kod NUTS: BG412 София
Kod pocztowy: 1618
Państwo: Bułgaria
E-mail: info@aquastart.bg
Tel.: +359 29312176
Faks: +359 24690056
Adres internetowy: https://aquastart.bg/
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 42 500.00 BGN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 8341
Część nr: 8
Nazwa:

Доставка на потопяеми помпени агрегати.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
31/07/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 4
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: „Аквастарт“ ООД
Krajowy numer identyfikacyjny: 131364782
Adres pocztowy: ж.к. „Бъкстон“, бул. „Братя Бъкстон“ № 40
Miejscowość: София
Kod NUTS: BG412 София
Kod pocztowy: 1618
Państwo: Bułgaria
E-mail: info@aquastart.bg
Tel.: +359 29312176
Faks: +359 24690056
Adres internetowy: https://aquastart.bg/
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 34 000.00 BGN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 8342
Część nr: 9
Nazwa:

Доставка на резервни помпени агрегати Sterling за съществуващи тръбни системи или еквивалентни, отговарящи на същите присъединителни размери.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
31/07/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: „Аквастарт“ ООД
Krajowy numer identyfikacyjny: 131364782
Adres pocztowy: ж.к. „Бъкстон“, бул. „Братя Бъкстон“ № 40
Miejscowość: София
Kod NUTS: BG412 София
Kod pocztowy: 1618
Państwo: Bułgaria
E-mail: info@aquastart.bg
Tel.: +359 29312176
Faks: +359 24690056
Adres internetowy: https://aquastart.bg/
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 8 500.00 BGN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 8343
Część nr: 11
Nazwa:

Доставка на резервни помпени агрегати DP Pumps за съществуващи тръбни системи или еквивалентни, отговарящи на същите присъединителни размери.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
31/07/2019
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: „Аквастарт“ ООД
Krajowy numer identyfikacyjny: 131364782
Adres pocztowy: ж.к. „Бъкстон“, бул. „Братя Бъкстон“ № 40
Miejscowość: София
Kod NUTS: BG412 София
Kod pocztowy: 1618
Państwo: Bułgaria
E-mail: info@aquastart.bg
Tel.: +359 29312176
Faks: +359 24690056
Adres internetowy: https://aquastart.bg/
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 25 500.00 BGN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/08/2019