Urad za publikacije EU glede na prihajajoči izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije posodablja nekatere vsebine na tem spletišču. Če spletna stran vključuje vsebino, ki še ne odraža izstopa Združenega kraljestva, je nenamerna in jo bomo ustrezno odpravili.

Storitve - 403965-2019

28/08/2019    S165    Agencije - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Belgija-Bruselj: Pobuda „Prostovoljci EU za humanitarno pomoč“: program usposabljanja, spletni in osebni tečaji za kandidate za prostovoljce

2019/S 165-403965

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:

Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA)
Poštni naslov: Avenue du Bourget 1, For the attention of: Unit R2 — Finances, Accounting, Programming, Office SPA2 06/98, ref.: Call for tenders EACEA/2019/02
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE10
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
Kontaktna oseba: EACEA Tenders
E-naslov: EACEA-TENDERS@ec.europa.eu

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://eacea.ec.europa.eu/homepage_en

Internetni naslov profila kupca: https://eacea.ec.europa.eu/about-eacea/calls-for-tenders_en

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4878
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko prek: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4878
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Pobuda „Prostovoljci EU za humanitarno pomoč“: program usposabljanja, spletni in osebni tečaji za kandidate za prostovoljce

Referenčna številka dokumenta: EACEA/2019/02
II.1.2)Glavna koda CPV
80500000 - FA04
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Agencija želi skleniti pogodbo za nakup storitev za vodene spletne tečaje usposabljanja prek osrednje platforme za usposabljanje in modulov za osebne tečaje v Evropski uniji (trajanje 9–12 dni), vključno s potovanjem in nastanitvijo udeležencev, ter storitev za ocenjevanje usposobljenosti kandidatov za prostovoljce v skladu z določbami člena 3 in Priloge k Uredbi (EU) št. 375/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3.4.2014 o ustanovitvi Evropske prostovoljske enote za humanitarno pomoč (pobuda „Prostovoljci EU za humanitarno pomoč“).

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 8 400 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
80310000 - JA07
80521000
80550000
80562000
80420000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE100
II.2.4)Opis javnega naročila:

Cilji okvirne pogodbe: izvajati program usposabljanja za pobudo Prostovoljci EU za humanitarno pomoč v skladu z Izvedbeno uredbo Komisije 1244/2014 z dne 20.11.2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 375/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropske prostovoljske enote za humanitarno pomoč (pobuda „Prostovoljci EU za humanitarno pomoč“) ter pripraviti usposabljanje in ocenjevanje kandidatov za prostovoljce. Program usposabljanja temelji na okviru usposobljenosti, kot je predviden v Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 1398/2014 z dne 24.10.2014 o standardih za kandidate za prostovoljce in prostovoljce EU za humanitarno pomoč. Sestavljen je iz kombiniranega učnega pristopa, ki temelji na spletnem usposabljanju in osebnih tečajih v Evropski uniji (trajanje 9–12 dni), vključno s potovanjem in nastanitvijo udeležencev. Vključuje vse obvezne in neobvezne module. Zajema tudi ocenjevanje po usposabljanju, kot je bilo predstavljeno v izvedbeni uredbi, in ocenjevanje usposobljenosti kandidatov za prostovoljce v skladu z določbami člena 3 in Priloge k Uredbi (EU) št. 375/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3.4.2014 o ustanovitvi Evropske prostovoljske enote za humanitarno pomoč (pobuda „Prostovoljci EU za humanitarno pomoč“).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 8 400 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Program „Prostovoljci EU za humanitarno pomoč“

II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka obvestila v UL: 2019/S 068-158393
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 09/10/2019
Lokalni čas: 16:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Bolgárščina, Češčina, Danščina, Nemščina, Grščina, Angleščina, Španščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Litvanščina, Latvijščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Švedščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 9 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 10/10/2019
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

SPA2 Room J-59 00/SDE1, Rue Joseph II 59, 1000 Brussels, BELGIJA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: da
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3)Dodatne informacije:

Glejte spletni naslov v oddelku I.3).

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: CG.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100

Internetni naslov: http://curia.europa.eu/

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
21/08/2019