Paslaugos - 405184-2014

Pateikti glaustą rodinį

28/11/2014    S230    Agentūros - Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Ribotas konkursas 

Suomija-Helsinkis: IT paslaugų teikimas Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) IT taikomosioms programoms, įskaitant klasifikavimo ir ženklinimo inventorių, klasifikavimo ir ženklinimo platformą, informacijos platinimo, eChem portalą, portalo informacinį skydelį ir kitas susijusias IT sistemas

2014/S 230-405184

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Direktyva 2004/18/EB

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas, adresas ir kontaktinis punktas(-ai)

Oficialus pavadinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra (ECHA)
Adresas: p. d. 400
Miestas: Helsinkis
Pašto kodas: FI-00121
Šalis: Suomija
Kam: Jaime Martin-Granizo
El. paštas: procurement@echa.europa.eu
Telefonas: +358 9686180

Interneto adresas(-ai):

Pagrindinis perkančiosios organizacijos adresas: http://www.echa.europa.eu

Pirkėjo profilio adresas: http://echa.europa.eu/about-us/procurement

Elektroninė prieiga prie informacijos: http://echa.europa.eu/about-us/procurement

Daugiau informacijos galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Specifikacijas ir papildomus dokumentus (įskaitant konkurencinio dialogo ir dinaminės pirkimų sistemos dokumentus) galima gauti iš:
Minėtų kontaktinių punktų

Pasiūlymai arba paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje turi būti siunčiami:
Minėtų kontaktinių punktų

I.2)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.3)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos
I.4)Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų vardu
Perkančioji organizacija perka kitų perkančiųjų organizacijų vardu: ne

II dalis: Sutarties objektas

II.1)Aprašymas
II.1.1)Pavadinimas, kurį perkančioji organizacija suteikė sutarčiai:
IT paslaugų teikimas Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) IT taikomosioms programoms, įskaitant klasifikavimo ir ženklinimo inventorių, klasifikavimo ir ženklinimo platformą, informacijos platinimo, eChem portalą, portalo informacinį skydelį ir kitas susijusias IT sistemas.
II.1.2)Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta
Paslaugos
Paslaugų kategorija Nr. 7: Kompiuterių ir susijusios paslaugos
Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: rangovo patalpos ir (arba) ECHA patalpos.
NUTS kodas
II.1.3)Informacija apie viešąją sutartį, preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS)
Skelbimas susijęs su preliminariojo susitarimo sudarymu
II.1.4)Informacija apie preliminarųjį susitarimą
Preliminarusis susitarimas su vieninteliu subjektu

Preliminariojo susitarimo trukmė

Trukmė metais: 4

Numatoma bendra pirkimų vertė per visą preliminariojo susitarimo trukmę

Numatoma vertė be PVM: 5 200 000 EUR
II.1.5)Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas
Apimamos paslaugos, skirtos atrinktoms esamoms IT sistemoms, kurių dauguma yra JEE taikomosios programos, specialiai pagal užsakymą sukurtos ECHA, yra tokios: plėtros, priežiūros ir paramos paslaugos; ECHA IRT infrastruktūroje paleistos kūrimo, konfigūravimo ir valdymo aplinkos (paprastai ECHA testavimo, išankstinės gamybos ir gamybos aplinkos); taikomųjų programų diegimas į tikslines aplinkas, įskaitant gamybos aplinką; valdymo taikomosios programos ir jų aplinkų paleidimas ECHA pateiktoje IRT infrastruktūroje.
II.1.6)Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ)

72000000 IT paslaugos: konsultavimas, programinės įrangos kūrimas, internetas ir aptarnavimo paslaugos, 72200000 Programinės įrangos programavimo ir konsultacinės paslaugos, 72500000 Su kompiuteriais susijusios paslaugos, 72600000 Kompiuterių palaikymo ir konsultacinės paslaugos, 72300000 Duomenų paslaugos, 72800000 Kompiuterių audito ir tikrinimo paslaugos, 72900000 Kompiuterių dubliavimo ir katalogų konvertavimo paslaugos

II.1.7)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar sutarčiai taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų (SVP)?: ne
II.1.8)Pirkimo dalys
Ši sutartis padalyta į dalis: ne
II.1.9)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2)Kiekis arba sutarties apimtis
II.2.1)Visas kiekis ar visa apimtis:
Numatoma vertė be PVM: 5 200 000 EUR
II.2.2)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.3)Informacija apie pratęsimus
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Galimų pratęsimų skaičius: 2
Pratęsiamų prekių ar paslaugų pirkimo sutarčių atveju – numatoma tolesnių sutarčių trukmė:
mėnesių: 24 (nuo sutarties sudarymo)
II.3)Sutarties trukmė arba įvykdymo terminas
Trukmė mėnesiais: 48 (nuo sutarties sudarymo)

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.1.1)Reikalaujami užstatai ir garantijos:
Kaip aprašyta specifikacijose (2 etapas).
III.1.2)Pagrindinės finansavimo sąlygos ir atsiskaitymo tvarka bei (arba) nuorodos į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:
Kaip aprašyta specifikacijose (2 etapas).
III.1.3)Teisinė forma, kurią turi įgyti ūkio subjektų grupė, su kuria bus sudaryta sutartis:
Kaip aprašyta specifikacijose (1 etapas).
III.1.4)Kitos ypatingos sąlygos
Sutarties vykdymui taikomos ypatingos sąlygos: ne
III.2)Dalyvavimo sąlygos
III.2.1)Informacija apie asmeninę ūkio subjekto padėtį, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: kaip aprašyta specifikacijose (1 etapas).
III.2.2)Ekonominis ir finansinis pajėgumas
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams: kaip aprašyta specifikacijose (1 etapas).
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama: kaip aprašyta specifikacijose (1 etapas).
III.2.3)Techniniai pajėgumai
Informacija ir formalumai, reikalingi norint įvertinti atitiktį reikalavimams:
Kaip aprašyta specifikacijose (1 etapas).
Minimalūs kriterijai, kuriuos atitikti gali būti reikalaujama:
Kaip aprašyta specifikacijose (1 etapas).
III.2.4)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.3)Paslaugų sutartims taikomos specialios sąlygos
III.3.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys: ne
III.3.2)Už paslaugos teikimą atsakingi darbuotojai
Juridiniai asmenys turėtų nurodyti už paslaugų teikimą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją: taip

IV dalis: Procedūra

IV.1)Procedūros tipas
IV.1.1)Procedūros tipas
Ribota procedūra
IV.1.2)Subjektų, kurie bus pakviesti teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje, skaičiaus apribojimai
IV.1.3)Subjektų skaičiaus mažinimas derybų ar dialogo metu
IV.2)Sutarties sudarymo kriterijai
IV.2.1)Sutarties sudarymo kriterijai
Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, atsižvelgiant į šiuos veiksnius: kriterijus, pateiktus specifikacijose, kvietime teikti pasiūlymus arba derėtis ar aprašomajame dokumente
IV.2.2)Informacija apie elektroninį aukcioną
Bus rengiamas elektroninis aukcionas: ne
IV.3)Administracinė informacija
IV.3.1)Perkančiosios organizacijos priskirtas bylos numeris:
ECHA/2014/86.
IV.3.2)Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį
ne
IV.3.3)Specifikacijų ir papildomų dokumentų ar aprašomojo dokumento gavimo sąlygos
Dokumentai yra mokami: ne
IV.3.4)Pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje priėmimo terminas
5.1.2015 - 16:00
IV.3.5)Kvietimų teikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams data
IV.3.6)Kalba(-os), kuria(-iomis) gali būti parengti pasiūlymai ar paraiškos dalyvauti pirkimo procedūroje
Bet kuri oficiali ES kalba
IV.3.7)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
IV.3.8)Susipažinimo su pasiūlymais sąlygos

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai periodiškas viešasis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis: ne
VI.3)Papildoma informacija
Specifikacijas (1 etapas) bus galima atsisiųsti I.1 punkte nurodytu adresu. Tinklavietė bus nuolat atnaujinama, todėl prašymų dalyvauti teikimo laikotarpiu kandidatai turėtų tikrinti jo atnaujinimus ir pakeitimus.
VI.4)Skundų pateikimo procedūra
VI.4.1)Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas: Europos Sąjungos Bendrasis Teismas
Adresas: rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Liuksemburgas
Pašto kodas: 2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefonas: +352 4303-1
Faksas: +352 4303-2100
Interneto adresas: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Skundų pateikimas
Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): per 2 mėnesius nuo dienos, kai apie tai pranešama ieškovui, arba, jei pranešimas neparengiamas, nuo dienos, kai apie tai tampa žinoma. Europos ombudsmenui pateiktas skundas neturi galios šio laikotarpio sustabdyti ar inicijuoti naujo apeliacijų pateikimo laikotarpio.
VI.4.3)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
18.11.2014