Lucrări - 405531-2019

28/08/2019    S165    Lucrări - Informaţii suplimentare - licitaţie deschisă 

România-Galați: Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice

2019/S 165-405531

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Lucrări

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2019/S 129-317452)

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime S.A.
Număr naţional de înregistrare: 11776466
Adresă: Str. Portului nr. 34
Localitate: Galați
Cod NUTS: RO224 Galaţi
Cod poștal: 800025
Țară: România
Persoană de contact: Mihaela-Alina Nicolau
E-mail: achizitii@apdmgalati.ro
Telefon: +40 236460660/121
Fax: +40 236460140

Adresă (adrese) internet:

Adresa principală: http://www.romanian-ports.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

„Lucrări pentru execuția cheului din cadrul proiectului Platforma Multimodală Galați – Etapa I – Modernizarea infrastructurii portuare”

Număr de referinţă: CUI 11776466_2018_PAAPD1000070
II.1.2)Cod CPV principal
45200000 Lucrări de construcţii complete sau parţiale şi lucrări publice
II.1.3)Tipul contractului
Lucrări
II.1.4)Descriere succintă:

Scopul contractului este executia de „Lucrari pentru executia cheului din cadrul proiectului Platforma Multimodala Galati – Etapa I – Modernizarea infrastructurii portuare”.

Lucrarile care fac obiectul contractului sunt lucrari hidrotehnice portuare, respectiv:

— lucrari de dragare in bazinul situat in zona „Port Bazinul Nou” pentru a permite intrarea in siguranta a navelor,

— modernizarea cheului existent pentru a efectua operatiunile de incarcare directa si operatiunile de descarcare cu unitatile de incarcare intermodale (ILUs) intre nave si cheu,

— umplerea partiala a bazinului portuar pentru a crea spatiu suplimentar pentru acostare si pentru operatiunile de manipulare viitoare,

— nivelarea profilului elevatiei platformei.

Termenul pana la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 20 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

[...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
23/08/2019
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 129-317452

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.2)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
În loc de:
Data: 06/09/2019
A se citi:
Data: 17/09/2019
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 06/09/2019
A se citi:
Data: 17/09/2019
Numărul secţiunii: IV.2.6)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
În loc de:
Data: 06/09/2020
A se citi:
Data: 17/09/2020
VII.2)Alte informații suplimentare:

Clarificări conform raspunsului consolidat nr. 4836/23.8.2019.