Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Servicii - 40632-2020

28/01/2020    S19

Luxemburg-Luxemburg: Chafea/2019/Health/07 În ceea ce privește furnizarea de opțiuni și recomandări pentru un card de vaccinare a cetățenilor UE

2020/S 019-040632

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente (Chafea), Health and Food Safety Unit
Localitate: Luxembourg
Cod NUTS: LU LUXEMBOURG
Cod poștal: L-2920
Țară: Luxemburg
Persoană de contact: Georgios MARGETIDIS
E-mail: chafea-hp-tender@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: http://ec.europa.eu/chafea/
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Chafea/2019/Health/07 În ceea ce privește furnizarea de opțiuni și recomandări pentru un card de vaccinare a cetățenilor UE

Număr de referinţă: Chafea/2019/Health/07
II.1.2)Cod CPV principal
85100000 Servicii de sănătate
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Scopul acestui contract este de a examina fezabilitatea dezvoltării unui card comun de vaccinare pentru cetățenii UE. Pe baza unei cartografieri cardurilor de vaccinare existente (pachetul de lucru 1), contractantul elaborează, testează și evaluează propuneri pentru un card de vaccinare a cetățenilor UE care ține cont de programele naționale de vaccinare potențial diferite; care este interoperabil cu sistemele de informare privind imunizarea ale statelor membre ale UE; și acest lucru este comun tuturor statelor membre ale UE și poate fi utilizat peste granițe (pachetul de lucru 2).

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 2 220 000.00 EUR
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: 00 Not specified
Locul principal de executare:

A se vedea caietul de sarcini al licitației.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

A se vedea caietul de sarcini al licitației.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Calitatea metodologiei propuse pentru pachetul de lucru 1 / Pondere: 30
Criteriu privind calitatea - Nume: Calitatea metodologiei propuse pentru pachetul de lucru 2 / Pondere: 40
Criteriu privind calitatea - Nume: Organizarea activităților și a resurselor / Pondere: 15
Criteriu privind calitatea - Nume: Măsurile de control al calității / Pondere: 15
Prețul - Pondere: 0.3
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Regulamentul (UE) nr. 282/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11.3.2014 privind instituirea celui de al treilea program de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății (2014–2020)

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 156-384117
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 20197201
Titlu:

Chafea/2019/Health/07 În ceea ce privește furnizarea de opțiuni și recomandări pentru un card de vaccinare a cetățenilor UE

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
27/12/2019
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 2
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Jouve
Număr naţional de înregistrare: 582 131 264
Localitate: Mayenne
Cod NUTS: FR FRANCE
Țară: Franţa
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: CIMBIOSE
Localitate: Orly
Cod NUTS: FR FRANCE
Țară: Franţa
Contractantul este un IMM: da
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Ipsos NV
Localitate: Berchem
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Țară: Belgia
Contractantul este un IMM: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: Syadem
Localitate: Bordeaux
Cod NUTS: FR FRANCE
Țară: Franţa
Contractantul este un IMM: da
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 2 600 000.00 EUR
Valoarea totală a contractului/lotului: 2 220 000.00 EUR
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7030/en/
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7030/en/
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Adresă internet: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7030/en/
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
21/01/2020