Prekės - 408666-2019

30/08/2019    S167    Prekės - Papildoma informacija - Atviras konkursas 

Lenkija-Varšuva: Planšetiniai kompiuteriai

2019/S 167-408666

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 158-390174)

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Nacionalinis registracijos Nr.: ZP/220-64/19/JS
Adresas: ul. Wawelska 52/54
Miestas: Warszawa
NUTS kodas: PL
Pašto kodas: 00-922
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Jarosław Sukiennik
El. paštas: zamowienia@gios.gov.pl
Telefonas: +48 223692075
Faksas: +48 228258519

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.gios.gov.pl

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Zakup i dostawa urządzeń mobilnych: Część II - Zakup i dostawa tabletów

Nuorodos numeris: ZP/220-64/19/JS
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
30213200
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

1. Przedmiot zamówienia

Podstawowym celem zakupów jest doposażenie Inspekcji Ochrony Środowiska w sprzęt niezbędny do realizacji zadań związanych z prowadzeniem kontroli monitoringu wód w zakresie wdrażania dyrektywy 91/676/EWG dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 343 sztuk urządzeń mobilnych na użytek badań terenowych, z produkcji seryjnej, fabrycznie nowych, rok produkcji nie wcześniej niż 2019.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7 do SIWZ „Tabela zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami Zamawiającego”.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
27/08/2019
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 158-390174

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: II.2.5
Keistino teksto vieta: Kryteria udzielenia zamówienia
Yra:

Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena oferty brutto / Waga: 50

Kryterium kosztu - Nazwa: Kryteria techniczne / Waga: 20

Kryterium kosztu - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 20

Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 10

Turi būti:

Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena oferty brutto / Waga: 50

Kryterium kosztu - Nazwa: Kryteria techniczne / Waga: 30

Kryterium kosztu - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20

Dalies numeris: IV.2.2
Keistino teksto vieta: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Yra:
Data: 30/08/2019
Vietos laikas: 11:00
Turi būti:
Data: 12/09/2019
Vietos laikas: 10:00
Dalies numeris: IV.2.7
Keistino teksto vieta: Warunki otwarcia ofert
Yra:
Data: 30/08/2019
Vietos laikas: 11:30
Turi būti:
Data: 12/09/2019
Vietos laikas: 10:30
VII.2)Kita papildoma informacija: