Prekės - 41208-2021

27/01/2021    S18

Lenkija-Varšuva: Įvairūs dekoratyviniai daiktai

2021/S 018-041208

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Zamek Królewski w Warszawie, Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej
Adresas: pl. Zamkowy 4
Miestas: Warszawa
NUTS kodas: PL911 Miasto Warszawa
Pašto kodas: 00-277
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Karolina Zaborska
El. paštas: kzaborska@zamek-krolewski.pl
Telefonas: +48 223555422
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: https://www.zamek-krolewski.pl
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: państwowa instytucja kultury
I.5)Pagrindinė veikla
Laisvalaikis, kultūra ir religija

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Zakup serwisu podróżnego do kawy i herbaty z porcelany z Miśni

Nuorodos numeris: ZZ.26.1.16.2020
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
39298900 Įvairūs dekoratyviniai daiktai - FG02
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Zakup serwisu do herbaty i kawy w skórzanej skrzynce, składającego się z sześciu filiżanek i spodków, dzbanka do kawy, imbryka, miski, pojemnika na herbatę, cukiernicy i sześciu oryginalnych srebrnych łyżeczek (Augsburg Régence), Miśnia, 1722/23, autor dekoracji: Johann Gregorius Höroldt i jego warsztat, ok. 1730.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.1.7)Bendra pirkimo vertė (be PVM)
Vertė be PVM: 600 000.00 EUR
II.2)Aprašymas
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Zakup serwisu do herbaty i kawy w skórzanej skrzynce, składającego się z sześciu filiżanek i spodków, dzbanka do kawy, imbryka, miski, pojemnika na herbatę, cukiernicy i sześciu oryginalnych srebrnych łyżeczek (Augsburg Régence), Miśnia, 1722/23, autor dekoracji: Johann Gregorius Höroldt i jego warsztat, ok. 1730.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Sutarties skyrimas be išankstinio skelbimo apie kvietimą dalyvauti konkurse Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje toliau išvardytais atvejais
  • Atlikti darbus, tiekti prekes ar teikti paslaugas gali tik konkretus ekonominės veiklos vykdytojas dėl šios priežasties:
    • pirkimo tikslas yra unikalaus meno kūrinio ar meninio pasirodymo sukūrimas arba įsigijimas
Paaiškinimas:

W zestawie znajduje się sześć czarek ze spodkami, imbryk do herbaty, dzbanek do kawy, miska do płukania/na fusy herbaciane, puszka na herbatę, cukiernica, sześć srebrnych łyżek (Augsburg) w oryginalnym puzdrze. Porcelana malowania naszkliwnie, złocona, łyżeczki i oprawa dzbanka do kawy – srebro złocone, oryginalna kaseta drewniana obita skórą i aksamitem. Unikatowy na skalę światową serwis z wczesnej porcelany miśnieńskiej zdobiony przez czołowego malarza wytwórni, ówczesnego kierownika malarni Johanna Gregoriusa Höroldta, jest zachowany w niezwykle bardzo dobrym stanie. Tak wysokiej klasy dzieło powstało na zlecenie króla polskiego Augusta II, być może jako podarunek dyplomatyczny, co było częstym zwyczajem tego władcy. Serwis kompletny i jednorodny jest jednym z nielicznych zachowanych na świecie i nie tylko wzbogaci kolekcję Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, ale będzie pierwszym w Polsce tego rodzaju zabytkiem, nielicznie spotykanym w muzeach na świecie.

IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: taip
V.2)Sutarties skyrimas
V.2.1)Sutarties sudarymo data:
22/12/2020
V.2.2)Informacija apie pasiūlymus
Gautų pasiūlymų skaičius: 1
Sutartis paskirta ekonominės veiklos vykdytojų grupei: ne
V.2.3)Rangovo pavadinimas ir adresas
Oficialus pavadinimas: Röbbig München
Miestas: München
NUTS kodas: DE212 München, Kreisfreie Stadt
Šalis: Vokietija
Rangovas yra MVĮ: taip
V.2.4)Informacija apie sutarties/pirkimo dalies vertę (be PVM)
Bendra sutarties / pirkimo dalies vertė: 600 000.00 EUR
V.2.5)Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresas: Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800
Interneto adresas: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a w przypadku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Krajowa Izba Odwoławcza
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
El. paštas: odwolania@uzp.gov.pl
Telefonas: +48 224587801
Faksas: +48 224587800
Interneto adresas: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
22/01/2021