Paslaugos - 412101-2019

03/09/2019    S169    Europos Komisija - Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Belgija-Brussels: Europos Sąjungos institucijų, įstaigų ir agentūrų veiklos civilinės atsakomybės draudimas

2019/S 169-412101

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:

Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 2018/1046

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos Komisija
Adresas: Mero P9/109
Miestas: Brussels
NUTS kodas: BE10
Pašto kodas: 1049
Šalis: Belgija
El. paštas: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: EUI — Europos universitetinis institutas
Miestas: San Domenico di Fiesole FI
NUTS kodas: IT
Šalis: Italija
El. paštas: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos Sąjungos Taryba
Miestas: Brussels
NUTS kodas: BE10
Pašto kodas: 1049
Šalis: Belgija
El. paštas: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos Parlamentas
Adresas: Mero P9/109
Miestas: Brussels
NUTS kodas: BE10
Pašto kodas: 1049
Šalis: Belgija
El. paštas: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos Audito Rūmai
Adresas: Mero P9/109
Miestas: Luxembourg
NUTS kodas: LU
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
Miestas: Luxembourg
NUTS kodas: LU
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: EIVT – Europos išorės veiksmų tarnyba / EIVT
Miestas: Brussels
NUTS kodas: BE10
Pašto kodas: 1049
Šalis: Belgija
El. paštas: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
Miestas: Brussels
NUTS kodas: BE10
Pašto kodas: 1049
Šalis: Belgija
El. paštas: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Regionų komitetas
Miestas: Brussels
NUTS kodas: BE10
Pašto kodas: 1049
Šalis: Belgija
El. paštas: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos ombudsmenas
Adresas: MERO P9/109
Miestas: Strasbourg
NUTS kodas: FR
Šalis: Prancūzija
El. paštas: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: EDAPP – Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas
Miestas: Brussels
NUTS kodas: BE10
Pašto kodas: 1049
Šalis: Belgija
El. paštas: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: ACER – Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra
Miestas: Ljublana
NUTS kodas: SI
Šalis: Slovėnija
El. paštas: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: BEREC – Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija
Miestas: Riga
NUTS kodas: LV
Šalis: Latvija
El. paštas: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: CDT – Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras
Miestas: Luxembourg
NUTS kodas: LU
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: CEDEFOP – Europos profesinio mokymo plėtros centras
Miestas: Budapest
NUTS kodas: HU
Šalis: Vengrija
El. paštas: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: CEPOL – Europos policijos koledžas
Miestas: Budapest
NUTS kodas: HU
Šalis: Vengrija
El. paštas: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: EŽKA – Europos žuvininkystės kontrolės agentūra
Miestas: Vigo
NUTS kodas: ES
Šalis: Ispanija
El. paštas: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Bendroji įmonė „Švarus dangus“
Miestas: Brussels
NUTS kodas: BE10
Pašto kodas: 1049
Šalis: Belgija
El. paštas: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: AEEAC – Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji įstaiga
Miestas: Brussels
NUTS kodas: BE10
Šalis: Belgija
El. paštas: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Vartotojų, sveikatos, žemės ūkio ir maisto programų vykdomoji agentūra
Miestas: Luxembourg
NUTS kodas: LU
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: EASA – Europos aviacijos saugos agentūra
Miestas: Cologne
NUTS kodas: DE
Šalis: Vokietija
El. paštas: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos prieglobsčio paramos biuras / EASO
Miestas: La Valette
NUTS kodas: MT
Šalis: Malta
El. paštas: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: EBI – Europos bankininkystės institucija
Miestas: Londres
NUTS kodas: UK
Šalis: Jungtinė Karalystė
El. paštas: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: ECDC – Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras
Miestas: Solna
NUTS kodas: SE
Šalis: Švedija
El. paštas: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos cheminių medžiagų agentūra / ECHA
Miestas: Helsinki
NUTS kodas: FI
Šalis: Suomija
El. paštas: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: EGA – Europos gynybos agentūra
Miestas: Brussels
NUTS kodas: BE10
Pašto kodas: 1049
Šalis: Bulgarija
El. paštas: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: EAA – Europos aplinkos agentūra
Miestas: Copenhague
NUTS kodas: DK
Šalis: Danija
El. paštas: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: EFSA – Europos maisto saugos tarnyba
Miestas: Parme
NUTS kodas: IT
Šalis: Italija
El. paštas: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos lyčių lygybės institutas / EIGE
Miestas: Vilnius
NUTS kodas: LT
Šalis: Lietuva
El. paštas: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: EIT – Europos inovacijos ir technologijos institutas
Miestas: Budapest
NUTS kodas: HU
Šalis: Vengrija
El. paštas: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos vaistų agentūra / EMA
Miestas: Londres
NUTS kodas: UK
Šalis: Jungtinė Karalystė
El. paštas: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: EMSA – Europos jūrų saugumo agentūra
Miestas: Lisbonne
NUTS kodas: PT
Šalis: Portugalija
El. paštas: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Bendroji įmonė „Elektroniniai komponentai ir sistemos siekiant Europos lyderystės“ / ECSEL JU
Miestas: Brussels
NUTS kodas: BE10
Šalis: Belgija
El. paštas: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos sąjungos didelės apimties IT sistemų operacijų valdymo agentūra EU-LISA
Miestas: Talinn
NUTS kodas: EE
Šalis: Estija
El. paštas: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: ENISA – Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra
Miestas: Héraklion
NUTS kodas: EL
Šalis: Graikija
El. paštas: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos geležinkelių agentūra / ERA
Miestas: Valenciennes
NUTS kodas: FR
Šalis: Prancūzija
El. paštas: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomoji įstaiga / EMTTVĮ
Miestas: Brussels
NUTS kodas: BE10
Šalis: Belgija
El. paštas: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: EVPI – Europos vertybinių popierių institucija
Miestas: Paris
NUTS kodas: FR
Šalis: Prancūzija
El. paštas: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos mokymo fondas / ETF
Miestas: Torino
NUTS kodas: IT
Šalis: Italija
El. paštas: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra / EU-OSHA
Miestas: Bilbao
NUTS kodas: ES
Šalis: Ispanija
El. paštas: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos sąjungos teisminio bendradarbiavimo padalinys / Eurojustas
Miestas: La Haye
NUTS kodas: NL
Šalis: Nyderlandai
El. paštas: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos policijos biuras / Europolas
Miestas: La Haye
NUTS kodas: NL
Šalis: Nyderlandai
El. paštas: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos ITER įgyvendinimo ir branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė / F4E
Miestas: Barcelone
NUTS kodas: ES
Šalis: Ispanija
El. paštas: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: KEV BĮ – Kuro elementų ir vandenilio bendroji įmonė
Miestas: Brussels
NUTS kodas: BE10
Šalis: Belgija
El. paštas: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra / FRA
Miestas: Vienne
NUTS kodas: AT
Šalis: Austrija
El. paštas: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūra / „Frontex“
Miestas: Varsovie
NUTS kodas: PL
Šalis: Lenkija
El. paštas: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: GSA – Europos GNSS agentūra
Miestas: Prague
NUTS kodas: CZ
Šalis: Čekija
El. paštas: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: EUIPO – Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba
Miestas: Alicante
NUTS kodas: ES
Šalis: Ispanija
El. paštas: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Naujoviškų vaistų iniciatyva / IMI
Miestas: Brussels
NUTS kodas: BE10
Šalis: Belgija
El. paštas: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Mokslinių tyrimų vykdomoji įstaiga / REA
Miestas: Brussels
NUTS kodas: BE10
Šalis: Belgija
El. paštas: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Bendra įmonė dėl bendro Europos dangaus oro eismo valdymo mokslinių tyrimų / SESAR
Miestas: Brussels
NUTS kodas: BE10
Šalis: Belgija
El. paštas: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Inovacijų ir tinklų programų vykdomoji įstaiga / INEA
Miestas: Brussels
NUTS kodas: BE10
Šalis: Belgija
El. paštas: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: BPV – Bendra pertvarkymo valdyba
Miestas: Brussels
NUTS kodas: BE10
Šalis: Belgija
El. paštas: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomoji įstaiga / EASME
Miestas: Brussels
NUTS kodas: BE10
Šalis: Belgija
El. paštas: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Bendroji įmonė „Shift2Rail“
Miestas: Brussels
NUTS kodas: BE10
Šalis: Belgija
El. paštas: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Bendroji įmonė „Bio Based Industries“ / BBI JU
Miestas: Brussels
NUTS kodas: BE10
Šalis: Belgija
El. paštas: pmo-call-for-tenders@ec.europa.eu

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://ec.europa.eu

I.2)Informacija apie pirkimą
Sutartis apima bendrą pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5365
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Europos Sąjungos institucijų, įstaigų ir agentūrų veiklos civilinės atsakomybės draudimas

Nuorodos numeris: PMO/PO/2019/033
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
66516000
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Verslo civilinės atsakomybės draudimo tikslas – apdrausti nuo nesutartinės atsakomybės finansinių pasekmių, galinčių kilti iš žalos, kurią kitiems asmenims ar turtui padarė apdraustieji asmenys vykdydami savo veiklą.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 200 000.00 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
66516000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: BE
NUTS kodas: LU
NUTS kodas: IT
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Pasaulinė aprėptis.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Žr. sutarties dokumentus I.3) punkte nurodytu interneto adresu.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kaina
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 200 000.00 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

Atnaujinama automatiškai 3 kartus 12 mėnesių laikotarpiui.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: taip
Projekto identifikacijos duomenys:

Europos Sąjungos administraciniai asignavimai

II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Žr. sutarties dokumentus I.3) punkte nurodytu interneto adresu.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys
Nurodykite atitinkamą įstatymą ar kitą teisės aktą:

Žr. sutarties dokumentus I.3) punkte nurodytu interneto adresu.

III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Žr. sutarties dokumentus I.3) punkte nurodytu interneto adresu.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
Preliminarioji sutartis su vieninteliu veiklos vykdytoju
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2018/S 160-366127
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 03/10/2019
Vietos laikas: 14:30
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Prancūzų kalba, Anglų kalba, Olandų kalba, Vokiečių kalba, Bulgarų kalba, Danų kalba, Graikų kalba, Estų kalba, Suomių kalba, Airių kalba, Kroatų kalba, Vengrų kalba, Italų kalba, Latvių kalba, Lietuvių kalba, Maltiečių kalba, Lenkų kalba, Portugalų kalba, Rumunų kalba, Slovakų kalba, Slovėnų kalba, Ispanų kalba, Švedų kalba, Čekų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 6 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 04/10/2019
Vietos laikas: 15:00
Vieta:

Europos Komisija, office de gestion et de liquidation des droits individuels, Avenue de Tervueren 41, salle Mero 09/47, 1040 Briuselis, BELGIJA.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Žr. kvietimo rašto dėl dalyvavimo viešame vokų su pasiūlymais atplėšime procedūrų 3.2 punktą.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: taip
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Adresas: Rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Luxembourg
Pašto kodas: L-2925
Šalis: Liuksemburgas
El. paštas: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu

Interneto adresas: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Žr. sutarties dokumentus I.3) punkte nurodytu interneto adresu.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
22/08/2019