Dostawy - 412685-2021

13/08/2021    S156

Polska-Osjaków: Elektryczność

2021/S 156-412685

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 134-356000)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Osjaków
Adres pocztowy: ul. Targowa 26
Miejscowość: Osjaków
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 98-320
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Milewski
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Ośno Lubuskie
Adres pocztowy: ul. Rynek 1
Miejscowość: Ośno Lubuskie
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 69-220
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Milewski
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Czarnożyły
Adres pocztowy: Czarnożyły 48
Miejscowość: Czarnożyły
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 98-310
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Milewski
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Liceum Ogólnokształcące im. Jana Matejki w Wieliczce
Adres pocztowy: ul. Marszałka J. Piłsudskiego 18
Miejscowość: Wieliczka
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 32-020
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Milewski
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiatowy Park Rozwoju Sp. z o.o. w Wieliczce
Adres pocztowy: ul. J. Piłsudskiego 105
Miejscowość: Wieliczka
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 32-020
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Milewski
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce
Adres pocztowy: ul. Sienkiewicza 13A
Miejscowość: Wieliczka
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 32-020
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Milewski
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Kazimierz Dolny
Adres pocztowy: ul. Senatorska 5
Miejscowość: Kazimierz Dolny
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 24-120
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Milewski
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Powiat Wielicki
Adres pocztowy: ul. Rynek Górny 2
Miejscowość: Wieliczka
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 32-020
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Milewski
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.w Strzelinie
Adres pocztowy: ul. Brzegowa 69A
Miejscowość: Strzelin
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 57-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Milewski
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Zambrów
Adres pocztowy: ul. Fabryczna 3
Miejscowość: Zambrów
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 18-300
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Milewski
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Sp. z o.o. w Płocku
Adres pocztowy: Plac Stary Rynek 5 lok. 6A
Miejscowość: Płock
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 09-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Milewski
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Bielska 9/11
Miejscowość: Płock
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 09-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Milewski
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Przemysłowa 17
Miejscowość: Płock
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 09-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Milewski
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 6
Miejscowość: Płock
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 09-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Milewski
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina - Miasto Płock
Adres pocztowy: Plac Stary Rynek 1
Miejscowość: Płock
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 09-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Milewski
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Płock Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Plac Celebry Papieskiej 1
Miejscowość: Płock
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 09-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Milewski
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Kwiatka 5
Miejscowość: Płock
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 09-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Milewski
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Usług Miejskich MUNISERWIS
Adres pocztowy: ul. Przemysłowa 33
Miejscowość: Płock
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 09-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Milewski
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Henryka Sienkiewicza 13A
Miejscowość: Płock
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 09-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Milewski
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. Przemysłowa 17
Miejscowość: Płock
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 09-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Milewski
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Płocka Galeria Sztuki
Adres pocztowy: ul. Henryka Sienkiewicza 36
Miejscowość: Płock
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 09-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Milewski
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki
Adres pocztowy: ul. Jakubowskiego 10
Miejscowość: Płock
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 09-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Milewski
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny
Adres pocztowy: ul. Łukasiewicza 39
Miejscowość: Płock
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 09-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Milewski
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: RYNEX Sp. z o.o.
Adres pocztowy: ul. 1 Maja 7A
Miejscowość: Płock
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 09-402
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Milewski
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.voltra.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp z o.o.
Adres pocztowy: ul. Kościuszki 28
Miejscowość: Płock
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 09-402
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Bartosz Milewski
E-mail: zpu@voltra.pl
Tel.: +48 222588032
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.voltra.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 49/2021 Voltra

II.1.2)Główny kod CPV
09310000 Elektryczność
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej (dostawa energii elektrycznej – Grupa Zakupowa nr 49/2021 Voltra) dla jednostek wskazanych w sekcji I

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/08/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 134-356000

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa całkowita wartość
Zamiast:

Wartość bez VAT: 43 360 094.61 PLN

Powinno być:

Wartość bez VAT: 33 602 199.21 PLN

Numer sekcji: II.2.6
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa wartość
Zamiast:

Wartość bez VAT: 16 816 311.80 PLN

Powinno być:

Wartość bez VAT: 15 623 698.83 PLN

Numer sekcji: II.2.6
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa wartość
Zamiast:

Wartość bez VAT: 14 195 489.30 PLN

Powinno być:

Wartość bez VAT: 4 833 256.87 PLN

Numer sekcji: II.2.6
Część nr: 4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa wartość
Zamiast:

Wartość bez VAT: 937 202.57 PLN

Powinno być:

Wartość bez VAT: 1 734 152.57 PLN

Numer sekcji: III.1.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamiast:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia:

a) dla części I przedmiotu zamówienia – 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów 00/100);

b) dla części II przedmiotu zamówienia – 6 000 000,00 PLN (słownie: sześć milionów 00/100);

c) dla części III przedmiotu zamówienia – 6 000 000,00 PLN (słownie: sześć milionów 00/100).

d) dla części IV przedmiotu zamówienia – 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy 00/100).

Powinno być:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia:

a) dla części I przedmiotu zamówienia – 5 000 000,00 PLN (słownie: pięć milionów 00/100);

b) dla części II przedmiotu zamówienia – 6 000 000,00 PLN (słownie: sześć milionów 00/100);

c) dla części III przedmiotu zamówienia – 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony 00/100).

d) dla części IV przedmiotu zamówienia – 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy 00/100).

Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował należycie co najmniej 3 dostawy energii elektrycznej na podstawie 3 odrębnych umów, z których każda dostawa energii elektrycznej obejmowała:

— w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia: co najmniej 7 GWh w ciągu 12 kolejnych miesięcy,

— w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia: co najmniej 10 GWh w ciągu 12 kolejnych miesięcy,

— w zakresie części 3 przedmiotu zamówienia: co najmniej 10 GWh w ciągu 12 kolejnych miesięcy,

— w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia: co najmniej 0,5 GWh w ciągu 12 kolejnych miesięcy.

Powinno być:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował należycie co najmniej 3 dostawy energii elektrycznej na podstawie 3 odrębnych umów, z których każda dostawa energii elektrycznej obejmowała:

— w zakresie części 1 przedmiotu zamówienia: co najmniej 7 GWh w ciągu 12 kolejnych miesięcy,

— w zakresie części 2 przedmiotu zamówienia: co najmniej 10 GWh w ciągu 12 kolejnych miesięcy,

— w zakresie części 3 przedmiotu zamówienia: co najmniej 3 GWh w ciągu 12 kolejnych miesięcy,

— w zakresie części 4 przedmiotu zamówienia: co najmniej 1 GWh w ciągu 12 kolejnych miesięcy.

Numer sekcji: III.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy
Zamiast:

1. Wykonawcy przystępujący do postępowania są zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości:

— część 1: 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych, 00/100),

— część 2: 450 000,00 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100),

— część 3: 380 000,00 PLN (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych, 00/100),

— część 4: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych, 00/100).

Powinno być:

1. Wykonawcy przystępujący do postępowania są zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości:

— część 1: 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych, 00/100),

— część 2: 400 000,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych, 00/100),

— część 3: 130 000,00 PLN (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych, 00/100),

— część 4: 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych, 00/100).

Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 05/11/2021
Powinno być:
Data: 18/10/2021
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Adresem do komunikacji elektronicznej na etapie składania oświadczeń, wniosków, pytań jest zpu@voltra.pl. Złożenie ofert następuje za pośrednictwem miniPortalu na adres ePUAP wskazany przez pełnomocnika Zamawiających na stronie www.voltra.pl 7 dni przed terminem na złożenie ofert.