Servicii - 412781-2020

04/09/2020    S172

Portugalia-Lisabona: Prestare de servicii pentru susținerea transpunerii, implementării și aplicării care urmează ratificării convențiilor internaționale - TIE(R) pentru IPA (lotul 1) și PEV (lotul 2)

2020/S 172-412781

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2018/1046

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Agenția Europeană pentru Siguranță Maritimă
Adresă: Praça Europa 4
Localitate: Lisbon
Cod NUTS: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
Cod poștal: 1249-206
Țară: Portugalia
E-mail: OPEN292020@emsa.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.emsa.europa.eu
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6827
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Prestare de servicii pentru susținerea transpunerii, implementării și aplicării care urmează ratificării convențiilor internaționale - TIE(R) pentru IPA (lotul 1) și PEV (lotul 2)

Număr de referinţă: EMSA/OP/29/2020
II.1.2)Cod CPV principal
73000000 Servicii de cercetare şi de dezvoltare şi servicii conexe de consultanţă
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Această licitație are ca scop semnarea a două contracte-cadru pentru prestarea de servicii în vederea susținerii promulgării instrumentelor juridice UE și internaționale în legislația națională, susținând astfel ratificarea și transpunerea legislației UE și internaționale în domeniul maritim pentru țările IPA (lotul 1) și pentru țările PEV (lotul 2).

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 2 450 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 2
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Prestare de servicii pentru susținerea transpunerii, implementării și aplicării care urmează ratificării convențiilor internaționale - TIE(R) pentru țările IPA

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
73000000 Servicii de cercetare şi de dezvoltare şi servicii conexe de consultanţă
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Serviciile care fac obiectul acestui contract-cadru au ca scop asigurarea transpunerii în timp util a legislației UE și internaționale, în starea lor actualizată, în sistemele juridice ale țărilor IPA (în prezent Albania, Bosnia-Herțegovina, Republica Macedonia de Nord, Muntenegru, Serbia și Turcia).

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 730 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA).

II.2.14)Informații suplimentare
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Prestare de servicii pentru susținerea transpunerii, implementării și aplicării care urmează ratificării convențiilor internaționale - TIE(R) pentru țările PEV

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
73000000 Servicii de cercetare şi de dezvoltare şi servicii conexe de consultanţă
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: PT170 Área Metropolitana de Lisboa
II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Serviciile care fac obiectul acestui contract-cadru au ca scop asigurarea transpunerii în timp util a legislației UE și internaționale, în starea lor actualizată, în sistemele juridice ale țărilor PEV SUD (în prezent Algeria, Egipt, Iordania, Israel, Liban, Libia, Maroc, Palestina și Tunisia) și ale țărilor PEV EST (în prezent Azerbaidjan, Georgia, Republica Islamică Iran, Kazahstan, Moldova, Turkmenistan și Ucraina).

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 1 720 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 48
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Politica europeană de vecinătate (SAFEMED VI – BCSEA).

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.3)Informaţii privind personalul responsabil cu executarea contractului
Obligaţie de a preciza numele şi calificările profesionale ale angajaţilor desemnaţi pentru executarea contractului

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 16/10/2020
Ora locală: 16:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 30/04/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 20/10/2020
Ora locală: 11:00
Locul:

Sediul EMSA, Lisabona, Portugalia.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Persoanele care doresc să participe trebuie să trimită o cerere (cu cel puțin cinci zile calendaristice înainte de data deschiderii), la următoarea adresă de e-mail dedicată: OPEN292020@emsa.europa.eu indicând numele persoanei care participă și al ofertantului pe care îl reprezintă.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)Informaţii privind fluxurile de lucru electronice
Se va accepta facturarea electronică
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GC.Registry@curia.europa.eu
Fax: +352 433031
Adresă internet: www.curia.europa.eu
VI.4.2)Organismul competent pentru procedurile de mediere
Denumire oficială: Tribunalul
Localitate: Luxembourg
Țară: Luxemburg
Adresă internet: www.curia.europa.eu
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
28/08/2020