Storitve - 414643-2016

25/11/2016    S228    Sodišče Evropske unije - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Luksemburg-Luxembourg: Koordinacija na področju zdravja in varnosti za Sodišče Evropske unije

2016/S 228-414643

Obvestilo o naročilu

Storitve

Legal Basis:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Sodišče Evropske unije, direction générale des infrastructures, direction des bâtiments
Luxembourg
2925
Luksemburg
Kontaktna oseba: Anna Malafronte
Telefon: +352 4303-3528
E-naslov: COJ-PRQ-16/044@curia.europa.eu
Šifra NUTS: LU

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://curia.europa.eu

Internetni naslov profila kupca: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
Sodišče Evropske unije
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Luksemburg
E-naslov: COJ-PRQ-16/044@curia.europa.eu
Šifra NUTS: LU000

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7009/#appels_encours

I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Koordinacija na področju zdravja in varnosti za Sodišče Evropske unije

Referenčna številka dokumenta: COJ- PROC-16/044.
II.1.2)Glavna koda CPV
79417000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Sodišče Evropske unije želi v skladu z Direktivo Sveta 92/57/EGS z dne 24.6.1992 in uredbo Velikega vojvodstva z dne 27.6.2008 o izvajanju minimalnih varnostnih in zdravstvenih zahtev na začasnih ali premičnih gradbiščih ter vsemi nadaljnjimi besedili ali besedili, izdanimi na njuni podlagi, pridobiti ekipo koordinatorjev na področju zdravja in varnosti za vsa gradbena dela, ki potekajo v njegovih stavbah in ki so navedena v Prilogi I k uredbi Velikega vojvodstva, omenjeni zgoraj.

Ta ekipa bo vključevala koordinatorje na področju zdravja in varnosti, ki jih je v skladu z uredbo Velikega vojvodstva z dne 9.6.2006 minister odobril za gradbišča stopnje C.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 240 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Luxembourg.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Koordinacija na področju zdravja in varnosti v stavbah, ki jih zaseda ali jih bo zasedalo Sodišče Evropske unije (podrobnejše informacije so v specifikacijah).

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Cena
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 240 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: ne
II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

glejte specifikacije.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
Izvedba storitve je omejena na določeno stroko
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:

storitve lahko izvedejo fizične osebe, ki imajo v skladu z uredbo Velikega vojvodstva z dne 9.6.2006 ministrsko dovoljenje za opravljanje dela koordinatorja stopnje C na področju zdravja in varnosti v Luksemburgu.

III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 06/01/2017
Lokalni čas: 17:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina, Bolgárščina, Danščina, Nemščina, Grščina, Estonščina, Finščina, Francoščina, Irščina, Hrvaščina, Madžarščina, Italijanščina, Latvijščina, Litvanščina, Malteščina, Nizozemščina, Poljščina, Portugalščina, Romunščina, Slovaščina, Slovenščina, Španščina, Švedščina, Češčina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 11/01/2017
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

Sodišče Evropske unije.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

pooblaščena oseba: da, 1 oseba na ponudnika.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3)Dodatne informacije:

Oddati je treba samo natisnjene izvode ponudb. Ponudniki naj si v zvezi s praktičnimi postopki za oddajo ponudbe pomagajo s povabilom k oddaji ponudb, objavljenim na spletnem mestu Sodišča Evropske unije.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Splošno sodišče Evropske unije
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Luksemburg
Telefon: +352 4303-1
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefaks: +352 4303-2100

Internetni naslov: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

v 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel.

Vložitev pritožbe Evropskemu varuhu človekovih pravic ne razveljavi navedenega skrajnega roka niti ne postavi novega skrajnega roka za vložitev pritožb.

VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
09/11/2016