29 stycznia 2024 r. (przybliżony termin – wymaga potwierdzenia) uruchomiona zostanie nowa wersja portalu TED. Już teraz możesz się dowiedzieć, jakie nowe funkcje i usprawnienia w nim wprowadzono. Zachęcamy do lektury artykułu, w którym omówiliśmy najważniejsze zmiany.

Wystąpiły błędy, które wpływają na sposób wyświetlania ogłoszeń w formie e-formularzy. Staramy się rozwiązać ten problem. Więcej informacji i wskazówek można znaleźć na tej stronie.

Rozpoczyła się rejestracja na IV warsztaty dla użytkowników TED, w 14 grudnia 2023 r.

Roboty budowlane - 415339-2021

16/08/2021    S157

Węgry-Budapeszt: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2021/S 157-415339

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 131-344521)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Krajowy numer identyfikacyjny: 24290188241
Adres pocztowy: Pap Károly Utca 4-6.
Miejscowość: Budapest
Kod NUTS: HU Magyarország
Kod pocztowy: 1139
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Módos István ügyvezető igazgatóbeszerzes@nfp.hu
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Tel.: +36 12390420
Faks: +36 12390420
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.nfp.hu
Adres profilu nabywcy: http://www.nfp.hu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szerencs Város Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: 15726391205
Adres pocztowy: Rákóczi Út 89
Miejscowość: Szerencs
Kod NUTS: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Kod pocztowy: 3900
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Nyiri Tibor polgármester
E-mail: hivatal@szerencs.hu
Tel.: +36 47565200
Faks: +36 47565200
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.szerencs.hu
Adres profilu nabywcy: http://www.szerencs.hu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Mád Község Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: 15726339205
Adres pocztowy: Rákóczi Utca 50
Miejscowość: Mád
Kod NUTS: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Kod pocztowy: 3909
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Tatárka József polgármester
E-mail: madph@t-online.hu
Tel.: +36 47348003
Faks: +36 47348016
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mad.info.hu
Adres profilu nabywcy: http://www.mad.info.hu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Bekecs Község Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: 15726298205
Adres pocztowy: Honvéd Utca 54
Miejscowość: Bekecs
Kod NUTS: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Kod pocztowy: 3903
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Bodnár László polgármester
E-mail: polgarmester@bekecs.hu
Tel.: +36 47368881
Faks: +36 213332012
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bekecs.hu
Adres profilu nabywcy: http://www.bekecs.hu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Legyesbénye Község Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: 15726322205
Adres pocztowy: Rákóczi 82
Miejscowość: Legyesbénye
Kod NUTS: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Kod pocztowy: 3904
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Lengyelné Bús Zita polgármester
E-mail: polghiv@legyesbenye.hu
Tel.: +36 47368212
Faks: +36 47368212
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.legyesbenye.hu
Adres profilu nabywcy: http://www.legyesbenye.hu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Mezőzombor Község Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: 15726353205
Adres pocztowy: Árpád Utca 11
Miejscowość: Mezőzombor
Kod NUTS: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Kod pocztowy: 3931
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Radó Béla polgármester
E-mail: polgarmester@mezozombor.hu
Tel.: +36 47369128
Faks: +36 47369128
Adresy internetowe:
Główny adres: http://mezozombor.hu/
Adres profilu nabywcy: http://mezozombor.hu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Rátkai Német Nemzetiségi Települési Önkormányzat
Krajowy numer identyfikacyjny: 15726384205
Adres pocztowy: Széchenyi Tér 1.
Miejscowość: Rátka
Kod NUTS: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Kod pocztowy: 3908
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Tirk Sándorné
E-mail: phivratka@t-online.hu
Tel.: +36 47374001
Faks: +36 47374001
Adresy internetowe:
Główny adres: http://ratka.hu
Adres profilu nabywcy: http://ratka.hu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Mónosbél Községi Önkormányzat
Krajowy numer identyfikacyjny: 15381608110
Adres pocztowy: Kossuth Lajos Út 3
Miejscowość: Mónosbél
Kod NUTS: HU312 Heves
Kod pocztowy: 3345
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Varga Sándorné polgármester
E-mail: onk.monosbel@freemail.hu
Tel.: +36 36554087
Faks: +36 36554087
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.monosbel.hu/
Adres profilu nabywcy: http://www.monosbel.hu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Balaton Községi Önkormányzat
Krajowy numer identyfikacyjny: 15379054210
Adres pocztowy: Köztársaság Tér 5.
Miejscowość: Balaton
Kod NUTS: HU312 Heves
Kod pocztowy: 3347
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Udzeliné Murányi Enikő polgármester
E-mail: polgarmester@balatonkozseg.t-online.hu
Tel.: +36 36554108
Faks: +36 36493045
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.balatonkozseg.hu/
Adres profilu nabywcy: http://www.balatonkozseg.hu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Bekölce Község Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: 15379092210
Adres pocztowy: Béke Út 43
Miejscowość: Bekölce
Kod NUTS: HU312 Heves
Kod pocztowy: 3343
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Gálné Mátrai Ágnes polgármester
E-mail: polgarmester.bekolceph@gmail.com
Tel.: +36 36787791
Faks: +36 36585101
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bekolce.hu/
Adres profilu nabywcy: http://www.bekolce.hu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Bükkszentmárton Községi Önkormányzat
Krajowy numer identyfikacyjny: 15381581110
Adres pocztowy: Rákóczi Utca 78
Miejscowość: Bükkszentmárton
Kod NUTS: HU312 Heves
Kod pocztowy: 3346
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Liktor Róbert polgármester
E-mail: liktorr@freemail.hu
Tel.: +36 36817326
Faks: +36 36554300
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bukkszentmarton.hu
Adres profilu nabywcy: http://www.bukkszentmarton.hu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Mikófalva Községi Önkormányzat
Krajowy numer identyfikacyjny: 15381598110
Adres pocztowy: Lipót Utca 1
Miejscowość: Mikófalva
Kod NUTS: HU312 Heves
Kod pocztowy: 3344
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Fónagy Gergely
E-mail: ph@mikofalva.hu
Tel.: +36 36554002
Faks: +36 36554002
Adresy internetowe:
Główny adres: https://mikofalva.hu/
Adres profilu nabywcy: https://mikofalva.hu/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Szerencs és Mónosbél szennyvíz (TÉMV)

Numer referencyjny: EKR000766832021
II.1.2)Główny kod CPV
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Vállalkozási szerződés keretében a Szerencs központú agglomeráció szennyvízelvezetése és -tisztítása és Mónosbél központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének korszerűsítése (TÉMV Tisza Észak Magyarországi vízgyűjtő) tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC sárga könyv feltételei szerint

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/08/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 131-344521

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
Zamiast:
Data: 19/08/2021
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 03/09/2021
Czas lokalny: 14:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
Zamiast:
Data: 19/08/2021
Czas lokalny: 16:00
Powinno być:
Data: 03/09/2021
Czas lokalny: 16:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje:

Ajánlatkérő jelzi, hogy jelen módosító hirdetmény feladásával kizárólag az ajánlattételi határidő kerül módosításra, valamennyi egyéb, a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltétel változatlanul irányadó.