Prekės - 417209-2019

Submission deadline has been amended by:  496658-2019
05/09/2019    S171

Belgija-Briuselis: Pramoninės dujos

2019/S 171-417209

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: SPF Emploi, travail et concertation sociale
Nacionalinis registracijos Nr.: 0308.358.050_66
Adresas: Rue Ernest Blerot 1
Miestas: Bruxelles
NUTS kodas: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Pašto kodas: 1070
Šalis: Belgija
Asmuo ryšiams: Thibaut Degryse
El. paštas: thibaut.degryse@emploi.belgique.be
Telefonas: +32 22334315

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.werk.belgie.be

Pirkėjo profilio adresas: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=351334

I.2)Informacija apie pirkimą
Sutartį skiria centrinė perkančioji organizacija
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=351334
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=FOD+WASO-2019%2FDIRALO%2F2-F02
Elektroninei komunikacijai reikalingos priemonės ir prietaisai, kurie nėra plačiai prieinami. Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie šių priemonių ir prietaisų suteikiama: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/displayForum.do?forumId=25800
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federalinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Accord-cadre pour la fourniture de gaz et d’azote liquide pour laboratoire

Nuorodos numeris: FOD WASO-2019/DIRALO/2-F02_0
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
24110000 Pramoninės dujos
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Accord-cadre pour la fourniture de gaz et d’azote liquide pour laboratoire.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 258 750.00 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
24100000 Dujos
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: BE BELGIQUE-BELGIË
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Voir cahier des charges.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 258 750.00 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 54
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Attention visite des installations: voir point 14.5.1. du cahier des charges.

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Voir point 14 du cahier des charges.

III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
Preliminarioji sutartis su vieninteliu veiklos vykdytoju
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 18/10/2019
Vietos laikas: 12:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Prancūzų kalba, Olandų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 6 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 18/10/2019
Vietos laikas: 12:00

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: taip
Kada numatoma paskelbti kitus skelbimus:

2023

VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)Papildoma informacija:

Visite des installations: voir point 14.5.1. du cahier des charges.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Conseil d'état
Adresas: Rue de la Science 33
Miestas: Bruxelles
Pašto kodas: 1040
Šalis: Belgija

Interneto adresas: www.raadvst-consetat.be

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
Oficialus pavadinimas: Médiateur fédéral
Adresas: Rue de Louvain 48
Miestas: Bruxelles
Pašto kodas: 1000
Šalis: Belgija
El. paštas: contact@mediateurfederal.be

Interneto adresas: http://www.federaalombudsman.be/fr/homepage

VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

60

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Conseil d'état
Adresas: Rue de la Science 33
Miestas: Bruxelles
Pašto kodas: 1040
Šalis: Belgija

Interneto adresas: www.raadvst-consetat.be

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
02/09/2019