Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Dostawy - 417424-2017

Wyświetl widok skrócony

21/10/2017    S203

Belgia-Bruksela: Dostawa sprzętu gospodarstwa domowego i świadczenie powiązanych usług

2017/S 203-417424

Sprostowanie

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.10.2017, 2017/S 196-401995)

Komisja Europejska, CSM1 05/P001, 1049 Bruxelles, BELGIA. Kontakt: OIB.02.002 Marchés publics. Tel. +32 22986989. Faks +32 22960570. E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu

Zamiast 

I.1) Nazwa i adresy:

Rada Unii Europejskiej, rue de la Loi 175, 1048 Bruxelles, BELGIA. ...

I.1) Nazwa i adresy:

Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA), chaussée de Wavre 910, 1040 Bruxelles, BELGIA. ...

I.1) Nazwa i adresy:

Europejska Agencja Obrony (EDA), rue des Drapiers 17–23, 1050 Bruxelles, BELGIA. ...

I.1) Nazwa i adresy:

Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA), COV2, 1049 Bruxelles, BELGIA. ...

I.1) Nazwa i adresy:

Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME), place Charles Rogier 16, 1210 Bruxelles, BELGIA. ...

Powinno być 

I.1) Nazwa i adresy:

Komisja Europejska, CSM1 05/P001, 1049 Bruxelles, BELGIA. ...

I.1) Nazwa i adresy:

Rada Unii Europejskiej, rue de la Loi 175, 1048 Bruxelles, BELGIA. ...

I.1) Nazwa i adresy:

Agencja Wykonawcza ds. Innowacyjności i Sieci (INEA), chaussée de Wavre 910, 1040 Bruxelles, BELGIA. ...

I.1) Nazwa i adresy:

Europejska Agencja Obrony (EDA), rue des Drapiers 17–23, 1050 Bruxelles, BELGIA. ...

I.1) Nazwa i adresy:

Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA), COV2, 1049 Bruxelles, BELGIA. ...

I.1) Nazwa i adresy:

Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME), Covent Garden Building, place Charles Rogier 16, 1210 Bruxelles, BELGIA. ...