Pentru informații privind cererile de oferte referitoare la nevoile de echipamente medicale, consultați site-ul specific cu informații despre COVID-19.

Conferința privind viitorul Europei vă oferă șansa de a vă împărtăși ideile și de a modela viitorul Europei. Faceți-vă auzit!

Servicii - 418776-2019

06/09/2019    S172

Belgia-Bruxelles: Decarbonizarea transportului maritim: Studiu tehnic privind viitorul indicelui de proiectare a eficienței energetice a navei

2019/S 172-418776

Erată

Anunţ referitor la modificări sau informaţii suplimentare

Servicii

(Supliment la Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2019/S 156-384137)

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea/entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Directorate-General for Mobility and Transport Directorate D, Logistics, maritime and Land Transport and Passenger Rights
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Țară: Belgia
Persoană de contact: Petra Doubkova
E-mail: petra.doubkova@ec.eruopa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://ec.europa.eu/transport/home_en

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Decarbonizarea transportului maritim: Studiu tehnic privind viitorul indicelui de proiectare a eficienței energetice a navei

Număr de referinţă: 2019-539 V1.1
II.1.2)Cod CPV principal
79411000 Servicii generale de consultanţă în management
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Indicele de proiectare a eficienței energetice (EEDI) a navei este una dintre măsurile cheie pe termen scurt care vor contribui la realizarea obiectivelor strategiei OMI pentru emisiile de gaze cu efect de seră. Este prioritar în agenda Comisiei și a statelor membre ale UE - în contribuția sa anterioară cu privire la această problemă la nivel internațional, Comisia a susținut a 4-a fază ambițioasă a EEDI, care ar trebui să vizeze reducerea semnificativă a emisiilor de GES ale tuturor noilor nave care intră pe piață până în jurul anului 2030. EEDI are, de asemenea, implicații importante asupra siguranței și, prin urmare, este strâns legată de prioritățile DG MOVE. Pentru a accelera furnizarea de măsuri concrete de reducere a emisiilor de GES, Comitetul pentru protecția mediului maritim, în cea de-a 74-a sesiune, a decis să avanseze lucrările tehnice, care necesită o analiză aprofundată și revizuirea cadrului EEDI, deoarece marjele pentru îmbunătățirea eficienței energetice se reduc progresiv. Acest lucru va necesita, la rândul său, noi lucrări analitice pentru majoritatea categoriilor de nave.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
03/09/2019
VI.6)Nr. de referință al anunțului original
Numărul anunțului în JO S: 2019/S 156-384137

Secțiunea VII: Modificări

VII.1)Informaţii care urmează să fie modificate sau adăugate
VII.1.2)Text care urmează să fie corectat în anunțul original
Numărul secţiunii: IV.2.7)
Locul textului ce urmează să fie modificat: Condiții de deschidere a ofertelor
În loc de:
Data: 14/10/2019
Ora locală: 11:00
A se citi:
Data: 11/10/2019
Ora locală: 11:00
VII.2)Alte informații suplimentare: