Usługi - 421018-2015

Wyświetl widok skrócony

01/12/2015    S232

Luksemburg-Luksemburg: Konferencja Eurostatu dotycząca statystyki społecznej

2015/S 232-421018

Procedura niekompletna

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 1.10.2015, 2015/S 190-343750)

Komisja Europejska, Eurostat, do kontaktów: Gallo Gueye, budynek im. Jeana Monneta, rue Alcide de Gasperi, 2920 Luksemburg, LUKSEMBURG. Faks +352 4301-34415. E-mail: estat-financial-cell-dir-f@ec.europa.eu


Uwaga:

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane.

Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji.

Wprowadzono zmiany do istotnych zadań.