Storitve - 421525-2018

28/09/2018    S187    Agencije - Storitve - Obvestilo o javnem naročilu - Odprti postopek 

Luksemburg-Luxembourg: Chafea/2018/Health/03 – Enkratno okvirno naročilo za zagotavljanje podpornih storitev za upravljanje strokovnih skupin na področju (javnega) zdravja

2018/S 187-421525

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:

Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje, kmetijstvo in hrano (Chafea), Health and Food Safety Unit
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU
Poštna številka: L-2920
Država: Luksemburg
Kontaktna oseba: Georgios Margetidis
E-naslov: chafea-hp-tender@ec.europa.eu

Internetni naslovi:

Glavni naslov: http://ec.europa.eu/chafea/

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska komisija, Directorate-General for Directorate General For Health and Food Safety
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: LU
Poštna številka: 1049
Država: Belgija
E-naslov: chafea-hp-tender@ec.europa.eu

Internetni naslovi:

Glavni naslov: https://ec.europa.eu/health/funding/programme_en

Internetni naslov profila kupca: https://ec.europa.eu/info/departments/health-and-food-safety_en

I.2)Informacije o skupnem javnem naročilu
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4051
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Zdravje

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Chafea/2018/Health/03 – Enkratno okvirno naročilo za zagotavljanje podpornih storitev za upravljanje strokovnih skupin na področju (javnega) zdravja

Referenčna številka dokumenta: Chafea/2018/Health/03
II.1.2)Glavna koda CPV
85100000
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Namen okvirnega naročila je v kratkem roku zagotoviti storitve upravljanja in podpore dela strokovnih skupin na področju (javnega) zdravja.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 4 000 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.1)Naslov:
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
73000000
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: 00
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Glejte razpisne specifikacije.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Glejte razpisne specifikacije.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 4 000 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Glejte razpisne specifikacije.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.12)Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: da
Identifikacijska oznaka projekta:

Uredba (EU) št. 282/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11.3.2014 o vzpostavitvi tretjega programa za ukrepe Unije na področju zdravja (2014–2020)

II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Glejte razpisne specifikacije.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5)Informacije o pridržanih naročilih
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1)Informacije o določeni stroki
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.4)Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6)Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.1)Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 07/11/2018
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 12 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 15/11/2018
Lokalni čas: 09:30
Kraj:

12, rue Guillaume Kroll (Drosbach Building), wing E, room E2/16, L-1882 Luxembourg, LUKSEMBURG

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Odpiranja ponudb se lahko udeležita največ 2 zastopnika na ponudnika. Ponudnik mora iz organizacijskih in varnostnih razlogov vsaj 3 delovne dni prej posredovati polno ime, datum rojstva in številko osebne izkaznice ali potnega lista vsakega zastopnika na naslov: CHAFEA-HP-TENDER@ec.europa.eu. Če to ni mogoče, si naročnik pridržuje pravico do zavrnitve dostopa do svojih prostorov.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.2)Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100

Internetni naslov: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7030/en/

VI.4.2)Organ, pristojen za postopek mediacije
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100

Internetni naslov: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7030/en/

VI.4.3)Postopek revizije
VI.4.4)Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: Secretariat.Tribunal@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100

Internetni naslov: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7030/en/

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
21/09/2018