Bunuri - 421582-2019

09/09/2019    S173

România-Râmnicu Vâlcea: Diverse produse alimentare

2019/S 173-421582

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Județean de Urgență Vâlcea
Număr naţional de înregistrare: 2540589
Adresă: Calea lui Traian nr. 201
Localitate: Râmnicu Vâlcea
Cod NUTS: RO415 Vâlcea
Cod poștal: 240011
Țară: România
Persoană de contact: Ghincea Elena Nicoleta
E-mail: achizitii_sjuvl@yahoo.ro
Fax: +40 250730525
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.sjv.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: www.e-licitatie.ro
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Diverse produse alimentare

Număr de referinţă: 254058920192
II.1.2)Cod CPV principal
15800000 Diverse produse alimentare
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Acord-cadru de furnizare „alimente diverse” conf. fisei de date si caietului de sarcini. Conform art. 161 din Legea 98/2016. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/inf. suplimentare in a 6-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunere ofertelor in anuntul de participare.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 573 700.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru numărul maxim de loturi: 14
Numărul maxim de loturi care pot fi atribuite unui singur ofertant: 14
II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Zahăr tos rafinat, ambalat 1 kg

Lot nr.: 14
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15831000 Zahăr
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO415 Vâlcea
Locul principal de executare:

Franco depozit – Spitalul Județean de Urgență Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr. 201.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Zahar tos rafinat, ambalat 1 kg – conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 66 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Oferta se dep./lot respect. cant./caract. si conditii prod. conf. caietului de sarcini. In cazul care se constat ca ofert. admisib. clasate pe primele 5 locuri au preturi egale A.C. va solicita reofert. pt. departaj. fara sa afecteze pozit. superioare in clasam. Anexa – GP1 % din val. la cel mai mare ctr. subsc./subsc. anuale.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Ulei floarea soarelui PET 1 l

Lot nr.: 13
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15411200 Ulei pentru gătit
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO415 Vâlcea
Locul principal de executare:

Franco depozit – Spitalul Județean de Urgență Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr. 201.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Ulei floarea soarelui PET 1 l – conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 54 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Oferta se dep./lot respect. cant./caract. si conditii prod. conf. caietului de sarcini. In cazul care se constat ca ofert. admisib. clasate pe primele 5 locuri au preturi egale A.C. va solicita reofert. pt. departaj. fara sa afecteze pozit. superioare in clasam. Anexa – GP1 % din val. la cel mai mare ctr. subsc./subsc. anuale.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Morcovi

Lot nr.: 8
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
03221112 Morcovi
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO415 Vâlcea
Locul principal de executare:

Franco depozit – Spitalul Județean de Urgență Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr. 201.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Morcovi – conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 67 200.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Oferta se dep./lot respect. cant./caract. si conditii prod. conf. caietului de sarcini. In cazul care se constat ca ofert. admisib. clasate pe primele 5 locuri au preturi egale A.C. va solicita reofert. pt. departaj. fara sa afecteze pozit. superioare in clasam. Anexa – GP1 % din val. la cel mai mare ctr. subsc./subsc. anuale.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Mălai extra ambalat 1 kg

Lot nr.: 6
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15612210 Făină de porumb
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO415 Vâlcea
Locul principal de executare:

Franco depozit – Spitalul Județean de Urgență Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr. 201.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Malai extra ambalat – conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 14 400.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Oferta se dep./lot respect. cant./caract. si conditii prod. conf. caietului de sarcini. In cazul care se constat ca ofert. admisib. clasate pe primele 5 locuri au preturi egale A.C. va solicita reofert. pt. departaj. fara sa afecteze pozit. superioare in clasam. Anexa – GP1 % din val. la cel mai mare ctr. subsc./subsc. anuale.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Rădăcinoase – țelină

Lot nr.: 12
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
03221110 Rădăcinoase
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO415 Vâlcea
Locul principal de executare:

Franco depozit – Spitalul Județean de Urgență Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr. 201.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Radacinoase – telina – conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 86 400.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Oferta se dep./lot respect. cant./caract. si conditii prod. conf. caietului de sarcini. In cazul care se constat ca ofert. admisib. clasate pe primele 5 locuri au preturi egale A.C. va solicita reofert. pt. departaj. fara sa afecteze pozit. superioare in clasam. Anexa – GP1 % din val. la cel mai mare ctr. subsc./subsc. anuale.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Pulpe de pui, cu spate, refrigerate

Lot nr.: 10
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15112000 Carne de pasăre
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO415 Vâlcea
Locul principal de executare:

Franco depozit – Spitalul Județean de Urgență Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr. 201.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Pulpe de pui, cu spate, refrigerate – conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 900 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Oferta se dep./lot respect. cant./caract. si conditii prod. conf. caietului de sarcini. In cazul care se constat ca ofert. admisib. clasate pe primele 5 locuri au preturi egale A.C. va solicita reofert. pt. departaj. fara sa afecteze pozit. superioare in clasam. Anexa – GP1 % din val. la cel mai mare ctr. subsc./subsc. anuale.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Mere cal. I

Lot nr.: 7
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
03222321 Mere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO415 Vâlcea
Locul principal de executare:

Franco depozit – Spitalul Județean de Urgență Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr. 201.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Mere cal. I – conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 122 500.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Oferta se dep./lot respect. cant./caract. si conditii prod. conf. caietului de sarcini. In cazul care se constat ca ofert. admisib. clasate pe primele 5 locuri au preturi egale A.C. va solicita reofert. pt. departaj. fara sa afecteze pozit. superioare in clasam. Anexa – GP1 % din val. la cel mai mare ctr. subsc./subsc. anuale.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Orez ambalat 1 kg

Lot nr.: 9
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
03211300 Orez
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO415 Vâlcea
Locul principal de executare:

Franco depozit – Spitalul Județean de Urgență Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr. 201.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Orez ambalat 1 kg – conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 63 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Oferta se dep./lot respect. cant./caract. si conditii prod. conf. caietului de sarcini. In cazul care se constat ca ofert. admisib. clasate pe primele 5 locuri au preturi egale A.C. va solicita reofert. pt. departaj. fara sa afecteze pozit. superioare in clasam. Anexa – GP1 % din val. la cel mai mare ctr. subsc./subsc. anuale.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Griș din grâu, pungă 1 kg

Lot nr.: 4
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15625000 Griş
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO415 Vâlcea
Locul principal de executare:

Franco depozit – Spitalul Județean de Urgență Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr. 201.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Gris din grau, punga 1 kg – conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 10 800.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Oferta se dep./lot respect. cant./caract. si conditii prod. conf. caietului de sarcini. In cazul care se constat ca ofert. admisib. clasate pe primele 5 locuri au preturi egale A.C. va solicita reofert. pt. departaj. fara sa afecteze pozit. superioare in clasam. Anexa – GP1 % din val. la cel mai mare ctr. subsc./subsc. anuale.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Lapte praf 26 %

Lot nr.: 5
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15511700 Lapte praf
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO415 Vâlcea
Locul principal de executare:

Franco depozit – Spitalul Județean de Urgență Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr. 201.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Lapte praf 26 % – conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 40 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Oferta se dep./lot respect. cant./caract. si conditii prod. conf. caietului de sarcini. In cazul care se constat ca ofert. admisib. clasate pe primele 5 locuri au preturi egale A.C. va solicita reofert. pt. departaj. fara sa afecteze pozit. superioare in clasam. Anexa – GP1 % din val. la cel mai mare ctr. subsc./subsc. anuale.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Castraveți întregi în oțet – 720 g

Lot nr.: 1
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15331500 Legume conservate în oţet
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO415 Vâlcea
Locul principal de executare:

Farmacie – Spitalul Județean de Urgență Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr. 201.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Castraveti intregi in otet – 720 g – conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 24 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Oferta se dep./lot respect. cant./caract. si conditii prod. conf. caietului de sarcini. In cazul care se constat ca ofert. admisib. clasate pe primele 5 locuri au preturi egale A.C. va solicita reofert. pt. departaj. fara sa afecteze pozit. superioare in clasam. Anexa – GP1 % din val. la cel mai mare ctr. subsc./subsc. anuale.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Făină ambalată 1 kg

Lot nr.: 2
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15612100 Făină de grâu
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO415 Vâlcea
Locul principal de executare:

Franco depozit – Spitalul Județean de Urgență Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr. 201.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Faina ambalata 1 kg – conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 9 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Oferta se dep./lot respect. cant./caract. si conditii prod. conf. caietului de sarcini. In cazul care se constat ca ofert. admisib. clasate pe primele 5 locuri au preturi egale A.C. va solicita reofert. pt. departaj. fara sa afecteze pozit. superioare in clasam. Anexa – GP1 % din val. la cel mai mare ctr. subsc./subsc. anuale.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Gogoșari în oțet – 720 g

Lot nr.: 3
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
15331500 Legume conservate în oţet
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO415 Vâlcea
Locul principal de executare:

Franco depozit – Spitalul Județean de Urgență Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr. 201.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Gogosari in otet – 720 g – conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 30 000.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Oferta se dep./lot respect. cant./caract. si conditii prod. conf. caietului de sarcini. In cazul care se constat ca ofert. admisib. clasate pe primele 5 locuri au preturi egale A.C. va solicita reofert. pt. departaj. fara sa afecteze pozit. superioare in clasam. Anexa – GP1 % din val. la cel mai mare ctr. subsc./subsc. anuale.

II.2)Descriere
II.2.1)Titlu:

Rădăcinoase – păstârnac

Lot nr.: 11
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
03221110 Rădăcinoase
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO415 Vâlcea
Locul principal de executare:

Franco depozit – Spitalul Județean de Urgență Râmnicu Vâlcea, Calea lui Traian nr. 201.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Radacinoase – pastarnac – conform caietului de sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 86 400.00 RON
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 24
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Oferta se dep./lot respect. cant./caract. si conditii prod. conf. caietului de sarcini. In cazul care se constat ca ofert. admisib. clasate pe primele 5 locuri au preturi egale A.C. va solicita reofert. pt. departaj. fara sa afecteze pozit. superioare in clasam. Anexa – GP1 % din val. la cel mai mare ctr. subsc./subsc. anuale.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

C.I. Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata initial indeplinirea cerintei: se va completa Documentul Unic de Achizitie European (DUAE) conf. art. 193 din Legea nr. 98/2016, de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, cu informatiile aferente situatiei lor. Aceste documente pot fi:

1) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.). Certf. de atestare fiscala pt bugetul local de la sediul principal valabil la momentul prezentarii;

2) cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca, operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

4) alte documente edificatoare, dupa caz.

In cazul operatorilor economici straini se vor prezenta documente echivalente emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv documente echivalente emise in tara de rezidenta pentru ofertantii straini, urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 5 locuri stabiliti in urma evaluarii ofertelor financiare.

C.II. Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea 98/2016, prezentata atat de ofertant cat si de subcontractant si tertul sustinator, daca este cazul. Persoanele cu functie de decizie în cadrul autoritatii contractante, sunt:

— manager – dr. Ponoran Eleodor Dan,

— director fin.-contabil – ec. Stroiescu Rocsana,

— director medical – dr. Bododea Radu Sebastian,

— director ingrijiri – as. Bobeanu Maria,

— sef Serviciu ATAP – ec. Ghincea Elena Nicoleta,

— sef Serviciu Administrativ – jr. Albu Ionel.

Operatorii economici participanti au obligatia de a completa si transmite, online, conform solicitarilor de mai sus, DUAE, prin care demonstreaza ca indeplinesc cerintele referitoare la situatia personala. DUAE este disponibil prin intermediul serviciului online dedicat, pus la dispozitie gratuit de Comisia Europeana disponibil la adresa https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter

Toate documentele, respectiv DUAE, Declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea 98/2016, documentele propunerii tehnice, propunerii financiare si documentul care atesta constituirea garantiei de participare, se vor depune in SICAP, semnate cu semnatura electronica.

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate.

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate. Certificat constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC. Documentele prezentate de persoanele fizice/straine sunt acceptate cu conditia sa fie in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident si sa fie prezentate in copie si in traducere in limba romana, semnate si parafate de un traducator autorizat. In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular pentru partea din contract pe care o realizeaza. -Operatorii economici care depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Loturile: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Se va completa in DUAE o lista a produselor similare furnizate in cel mult ultimii 3 ani calculați retroactiv de la data limită a depunerii ofertelor conf. prevederii art. 179 lit. b) din Legea 98/2016.

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Pentru contractele de achiziție de produse: executarea de livrări de tipul specificat (Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice art. 178, art. 179 lit. b). Confirmarea livrarii produselor consta in prezentarea unuia/unor certificat/document/contract/proces-verbal de receptie emis sau contrasemnat de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE pot fi unul sau mai multe la solic. A.C. din urmatoarele: certificat/document/contract/proces-verbal de receptie emis sau contrasemnat de o autoritate ori de catre clientul beneficiar. Completarea in DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Completarea DUAE. Documentele vor fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantii clasati pe primele 5 locuri stabiliti in urma evaluarii ofertelor financiare. Documentele solicitate vor fi transmise prin intermediul SICAP, semnate cu semnatura electronica extinsa.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 5
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 14/10/2019
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 14/10/2021
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 14/10/2019
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP.

Informaţii despre persoanele autorizate şi procedura de deschidere:

Comisia de evaluare.

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Acordul-cadru se va incheia cu maxim 5 operatori economici care depun oferte admisibile. In cazul in care 2 sau mai multe oferte sunt situate pe primul loc, autoritatea contractanta solicita ofertantilor o noua propunere financiara, iar contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut, conform art. 138 alin. (1), (2) din HG 395/2016. Atunci cand 2 sau mai multe oferte au o valoare totala egala a propunerii financiare si sunt clasate pe acelasi loc, in vederea departajarii, autoritatea contractanta solicita noi propuneri financiare acestora, oferta fara ca acest lucru sa afecteze pozitiile superioare in clasament, conform art. 138 alin. (3) din HG 395/2016. Sau In situatia incheierii unui acord-cadru cu mai multi operatori economici,cu reluarea competitiei, atunci cand 2 sau mai multe oferte au aceeasi valoare totala a propunerii financiare si sunt clasate pe acelasi loc, A.C. mentioneaza in documentatia de atribuire daca uzeaza de prevederile alin. (3) sau daca va incheia acordul-cadru cu toti operatorii economici clasati pe locurile aferente numarul maxim stabilit in anuntul de participare conform art. 138 alin. (4), din HG 395/2016. Solicitari de clarificari/raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor transmite numai prin intermediul SICAP.

In vederea completarii DUAE de catre operatorii economici interesati, se va accesa urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter sectiunea General – Documente.

(a) Se recomanda ofertarea pret unitar/buc. cu max 2 zecimale,

(b) Informatiile se vor completa in DUAE toate datele de identificare inclusiv fax.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Caile de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 8 din Legea nr. 101/2016.

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Compartiment Juridic
Adresă: Calea lui Traian nr. 201
Localitate: Râmnicu Vâlcea
Cod poștal: 240277
Țară: România
E-mail: juridic_sjuvl@yahoo.com
Telefon: +40 250748001
Fax: +40 250746989
Adresă internet: www.sjv.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
04/09/2019