Prekės - 423601-2019

10/09/2019    S174

Rumunija-Bukareštas: Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai

2019/S 174-423601

Skelbimas apie pirkimą

Prekės

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat București
Nacionalinis registracijos Nr.: RO 2351555
Adresas: Șoseaua Fabrica de Glucoză nr. 3A, sector 2
Miestas: Bucureşti
NUTS kodas: RO321 Bucureşti
Pašto kodas: 020331
Šalis: Rumunija
Asmuo ryšiams: Stefania Serbanescu
El. paštas: stefania.serbanescu@saifi.ro
Telefonas: +40 214011224
Faksas: +40 214091209

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: https://www.apps.ro/

Pirkėjo profilio adresas: www.e-licitatie.ro

I.2)Informacija apie pirkimą
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: www.e-licitatie.ro
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: Regie Autonomă
I.5)Pagrindinė veikla
Kita veikla: Administrarea imobilelor pe bază de comision sau c

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

„Furnizare materiale de constructii – SAIFI 2019-2021”

Nuorodos numeris: RO2351555/2019/PF71
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
44100000 Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

„Furnizare materiale de constructii – SAIFI 2019-2021”.

CPV: 44100000-1 – Materiale de constructii.

Valoarea estimată, fără TVA: 3 132 749,82 RON.

Acordul-cadru prevede achiziționarea a 5 loturi de produse, domeniul fiind materiale de constructii, conform anexei la caietul de sarcini.

Frecvența și valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: incheierea contractelor subsecvente se va face numai in funcție de necesitățile efective ale autorității contractante, cantitățile minime și maxime fiind estimative. Calendar estimat: semestrial, funcție de resursele bugetare.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 3 132 749.82 RON
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
Pasiūlymai gali būti teikiami dėl vienos pirkimo dalies
Maksimalus vienam konkurso dalyviui skirtinų pirkimo dalių skaičius: 5
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Lot IV Suruburi, bare, tabla, plase, placi, dispozitive de fixare utilizate in constructii

Pirkimo dalies Nr.: 4
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
44100000 Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: RO321 Bucureşti
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Str Maguricea nr 2-4, sector 1

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Cantităti minime şi maxime ale acordului-cadru: Pentru fiecare lot în parte se vor achiziţiona: minim un produs/UM şi cantitatea maximă de produse posibil a se achiziţiona menţionată detaliat în Anexa Caietului de Sarcini.

Estimări cantităţi minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru:

Pentru fiecare lot în parte vor face obiectul unui singur contract subsecvent minim un produs/UM pentru fiecare poziţie în parte înscrisă în Anexa caietului de sarcini şi 1/4 din cantitatea maximă de produse posibil a se achiziţiona în baza acordului-cadru, menţionată în Anexa Caietului de Sarcini

LOT IV - suruburi, bare, tabla, plase, placi, dispozitive de fixare utilizate in constructii

Valoare estimata min-max acord cadru:

Min. 3.010,19 RON - 408.718,61 lei

Valoarea estimată a celui mai mic si celui mai mare contract subsecvent este de:

Lot IV: min 3.010,13 RON, max. 102.179,65 RON;

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Termen de livrare a produselor / Lyginamasis svoris: 10
Kaina - Lyginamasis svoris: 90
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 408 718.61 RON
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Cfm art. 3 lit. ddd) din Lg 98/2016 “zile-zile calendaristice, cu excepţia cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare”. In cazul in care, termenul de livrare va fi exprimat in zile lucratoare, AC va declara oferta ca fiind neconforma, fara a mai solicita clarificari

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

LOT III Materiale de imbracare:faianta,gresie,linoleum,mocheta,dale pentru pavaj

Pirkimo dalies Nr.: 3
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
44100000 Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: RO321 Bucureşti
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Str Maguricea nr 2-4, sector 1

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Cantităti minime şi maxime ale acordului-cadru: Pentru fiecare lot în parte se vor achiziţiona: minim un produs/UM şi cantitatea maximă de produse posibil a se achiziţiona menţionată detaliat în Anexa Caietului de Sarcini.

Estimări cantităţi minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru:

Pentru fiecare lot în parte vor face obiectul unui singur contract subsecvent minim un produs/UM pentru fiecare poziţie în parte înscrisă în Anexa caietului de sarcini şi 1/4 din cantitatea maximă de produse posibil a se achiziţiona în baza acordului-cadru, menţionată în Anexa Caietului de Sarcini.

LOT III - materiale de imbracare:faianta, gresie, linoleum, mocheta, dale pentru pavaj

Valoare estimata min-max acord cadru:

Min. 408,66 RON – max 311.510,91 lei

Valoarea estimată a celui mai mic si celui mai mare contract subsecvent este de:

Lot III: min. 406,68 RON, max. 77.877,73 RON;

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Termen de livrare a produselor / Lyginamasis svoris: 10
Kaina - Lyginamasis svoris: 90
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 311 510.91 RON
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Conform art. 3 lit. ddd) din Legea 98/2016 “zile - zile calendaristice, cu excepţia cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare”. In cazul in care, termenul de livrare va fi exprimat in zile lucratoare, autoritatea contractanta va declara oferta ca fiind neconforma, fara a mai solici

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Lot II Adezivi, chituri, materiale pentru etansare si lipire

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
44100000 Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: RO321 Bucureşti
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Str Maguricea nr 2-4

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Cantităti minime şi maxime ale acordului-cadru: Pentru fiecare lot în parte se vor achiziţiona: minim un produs/UM şi cantitatea maximă de produse posibil a se achiziţiona menţionată detaliat în Anexa Caietului de Sarcini.

Estimări cantităţi minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru:

Pentru fiecare lot în parte vor face obiectul unui singur contract subsecvent minim un produs/UM pentru fiecare poziţie în parte înscrisă în Anexa caietului de sarcini şi 1/4 din cantitatea maximă de produse posibil a se achiziţiona în baza acordului-cadru, menţionată în Anexa Caietului de Sarcini

LOT II - adezivi, chituri, materiale pentru etansare si lipire

Valoare estimata min - max acord - cadru

Min. 851,07 RON - max. 741.077,32 lei

Valoarea estimată a celui mai mic si celui mai mare contract subsecvent este de:

Lot II: min. 850,42 RON, max. 185.269,33 RON;

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Termen de livrare a produselor / Lyginamasis svoris: 10
Kaina - Lyginamasis svoris: 90
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 741 077.32 RON
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

N.B. Conform art. 3 lit. ddd) din Legea 98/2016 “zile - zile calendaristice, cu excepţia cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare”. In cazul in care, termenul de livrare va fi exprimat in zile lucratoare, autoritatea contractanta va declara oferta ca fiind neconforma, fara a mai s

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Lot V Cherestea, placaje din lemn, parchet si accesorii parchet

Pirkimo dalies Nr.: 5
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
44100000 Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: RO321 Bucureşti
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Str Maguricea nr 2-4, sector 1

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Cantităti minime şi maxime ale acordului-cadru: Pentru fiecare lot în parte se vor achiziţiona: minim un produs/UM şi cantitatea maximă de produse posibil a se achiziţiona menţionată detaliat în Anexa Caietului de Sarcini.

Estimări cantităţi minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru:

Pentru fiecare lot în parte vor face obiectul unui singur contract subsecvent minim un produs/UM pentru fiecare poziţie în parte înscrisă în Anexa caietului de sarcini şi 1/4 din cantitatea maximă de produse posibil a se achiziţiona în baza acordului-cadru, menţionată în Anexa Caietului de Sarcini

LOT V - cherestea, placaje din lemn, parchet si accesorii parchet

Valoare estimata min-max acord cadru:

Min. 6.782,74 RON – max. 1.217.793,12 lei

Valoarea estimată a celui mai mic si celui mai mare contract subsecvent este de:

Lot V: min. 6782,48 RON, max. 304.398,06 RON.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Termen de livrare a produselor / Lyginamasis svoris: 10
Kaina - Lyginamasis svoris: 90
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 1 217 793.12 RON
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Cfm art. 3 lit. ddd) din Lg 98/2016 “zile-zile calendaristice, cu excepţia cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare”. In cazul in care, termenul de livrare va fi exprimat in zile lucratoare, AC va declara oferta ca fiind neconforma, fara a mai solicita clarificari

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

LOT I - Materiale de izolatie termica, hidro si fonoizolatie

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
44100000 Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: RO321 Bucureşti
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Str Maguricea nr 2-4 Sector 1

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Cantităti minime şi maxime ale acordului-cadru: Pentru fiecare lot în parte se vor achiziţiona: minim un produs/UM şi cantitatea maximă de produse posibil a se achiziţiona menţionată detaliat în Anexa Caietului de Sarcini.

Estimări cantităţi minime şi maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru:

Pentru fiecare lot în parte vor face obiectul unui singur contract subsecvent minim un produs/UM pentru fiecare poziţie în parte înscrisă în Anexa caietului de sarcini şi 1/4 din cantitatea maximă de produse posibil a se achiziţiona în baza acordului-cadru, menţionată în Anexa Caietului de Sarcini.

Conform cerintelor din CS

LOT I - materiale de izolatie termica, hidro si fonoizolatie

Valoarea estimata min-max acord cadru:

Min. 2.029,97 RON – max. 453.649,86 lei

Valoarea estimată a celui mai mic si celui mai mare contract subsecvent este de:

Lot I: min 2.025,77 RON, max. 113.412,46 RON;

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: b) Termen de livrare a produselor / Lyginamasis svoris: 10
Kaina - Lyginamasis svoris: 90
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 453 649.86 RON
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 24
Ši sutartis gali būti pratęsta: ne
II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Cfm art. 3 lit. ddd) din Lg 98/2016 “zile-zile calendaristice, cu excepţia cazurilor în care se prevede expres că sunt zile lucrătoare”. In cazul in care, termenul de livrare va fi exprimat in zile lucratoare, AC va declara oferta ca fiind neconforma, fara a mai solicita clarificari

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Cerința nr.1.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016,

Rea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

2. cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3. după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

4. alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.Nedepunerea DUAE odata cu oferta (inclusiv pentru asociat/ tert sustinator) atrage respingerea acesteia ca inacceptabila.

Cerințe referitoare la motivele de excludere

Cerința nr.1.

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE în conformitate cu art. 193 alin. (1) din Legea nr. 98/2016,

Rea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității/entității contractante doar ofertantului clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor sunt:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;

2. cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3. după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

4. alte documente edificatoare, după caz.

În cazul în care în țara de origine sau țara în care este stabilit ofertantul/terțul susținător/subcontractantul nu se emit documente de natura celor prevăzute mai sus sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art.164, 165 și 167, autoritatea/entitatea contractantă are obligația de a accepta o declarație pe proprie răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competențe în acest sens.Nede... detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Loturile: 2 Specificati cifra de afaceri medie anuala Cifra de afaceri medie anuala a ofertantului pe ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018) trebuie să fie cel puţin egală cu valoarea estimată a contractului (fără TVA) x 2: Lot 2 : 370.538 lei

Loturile: 5 Specificati cifra de afaceri medie anuala Cifra de afaceri medie anuala a ofertantului pe ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018) trebuie să fie cel puţin egală cu valoarea estimată a contractului (fără TVA) x 2: Lot 5 : 608.796 lei

Loturile: 1 Specificati cifra de afaceri medie anuala Cifra de afaceri medie anuala a ofertantului pe ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018) trebuie să fie cel puţin egală cu valoarea estimată a contractului (fără TVA) x 2: Lot 1 : 226.824 lei

Loturile: 4 Specificati cifra de afaceri medie anuala Cifra de afaceri medie anuala a ofertantului pe ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018) trebuie să fie cel puţin egală cu valoarea estimată a contractului (fără TVA) x 2: Lot 4 : 204.359 lei

Loturile: 3 Specificati cifra de afaceri medie anuala Cifra de afaceri medie anuala a ofertantului pe ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018) trebuie să fie cel puţin egală cu valoarea estimată a contractului (fără TVA) x 2: Lot 3 : 155.755 lei

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul cifrei de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani (2016,2017, 2018), corespunzator cerintelor autoritatii contractante. Urmatoarele documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. -Bilanturi contabile sau extrase de bilant sau alte documente emise de organisme specializate care confirma nivelul cifrei de afaceri inscris in DUAE. În cazul depunerii unei oferte comune,DUAE va fi completat de către fiecare operator economic în parte.

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul cifrei de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani (2016,2017, 2018), corespunzator cerintelor autoritatii contractante. Urmatoarele documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. -Bilanturi contabile sau extrase de bilant sau alte documente emise de organisme specializate care confirma nivelul cifrei de afaceri inscris in DUAE. În cazul depunerii unei oferte comune,DUAE va fi completat de către fiecare operator economic în parte.

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul cifrei de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani (2016,2017, 2018), corespunzator cerintelor autoritatii contractante. Urmatoarele documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. -Bilanturi contabile sau extrase de bilant sau alte documente emise de organisme specializate care confirma nivelul cifrei de afaceri inscris in DUAE. În cazul depunerii unei oferte comune,DUAE va fi completat de către fiecare operator economic în parte

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul cifrei de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani (2016,2017, 2018), corespunzator cerintelor autoritatii contractante. Urmatoarele documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. -Bilanturi contabile sau extrase de bilant sau alte documente emise de organisme specializate care confirma nivelul cifrei de afaceri inscris in DUAE. În cazul depunerii unei oferte comune,DUAE va fi completat de către fiecare operator economic în parte.

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul cifrei de afaceri medie anuala pe ultimii 3 ani (2016,2017, 2018), corespunzator cerintelor autoritatii contractante. Urmatoarele documente justificative care probeaza indeplinirea cerintei vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. -Bilanturi contabile sau extrase de bilant sau alte documente emise de organisme specializate care confirma nivelul cifrei de afaceri inscris in DUAE. În cazul depunerii unei oferte comune,DUAE va fi completat de către fiecare operator economic în parte.

III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Loturile: 4 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Cerinta 1. Prezentarea listei cu principalele livrari de produse cu similare efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante ori clienti privati din care sa rezulte ca au furnizat produse similare a căror valoare cumulată a fost de MINIM: Lot IV Suruburi, bare, tabla, plase, placi, dispozitive de fixare utilizate in constructii: 102.179 RON, la nivelul unui contract, însoțită de certificate/documente/ procese verbale de recepție emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar. Cerinta 2. Informaţii privind asocierea, susţinerea, subcontractanti după caz. a) Se va prezenta după caz, Acord de asociere con .art.53 din Lege 98/2016 b) Se vor prezenta Angajamente de susţinere după caz, de către terţi. Cf art.182 din Legea nr. 98/2016 si art.48 alin. 2 din H.G. 395/2016

Loturile: 2 Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, cu certificate de autenticitate Conform Caiet de sarcini

Loturile: 5 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Cerinta 1. Prezentarea listei cu principalele livrari de produse cu similare efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante ori clienti privati din care sa rezulte ca au furnizat produse similare a căror valoare cumulată a fost de MINIM: Lot V Cherestea, placaje din lemn, parchet si accesorii parchet: 304.398 RON, la nivelul unui contract, însoțită de certificate/documente/ procese verbale de recepție emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar. Cerinta 2. Informaţii privind asocierea, susţinerea, subcontractanti după caz. a) Se va prezenta după caz, Acord de asociere con .art.53 din Lege 98/2016 b) Se vor prezenta Angajamente de susţinere după caz, de către terţi. Cf art.182 din Legea nr. 98/2016 si art.48 alin. 2 din H.G. 395/2016

Loturile: 5 Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, cu certificate de autenticitate Conform Caietului de sarcini

Loturile: 1 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Cerinta 1. Prezentarea listei cu principalele livrari de produse cu similare efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante ori clienti privati din care sa rezulte ca au furnizat produse similare a căror valoare cumulată a fost de MINIM Lot I Materiale de izolatie termica, hidro si fonoizolatie: 113.412 RON la nivelul unui contract, însoțită de certificate/documente/ procese verbale de recepție emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar. Cerinta 2. Informaţii privind asocierea, susţinerea, subcontractanti după caz. a) Se va prezenta după caz, Acord de asociere con .art.53 din Lege 98/2016 b) Se vor prezenta Angajamente de susţinere după caz, de către terţi. Cf art.182 din Legea nr. 98/2016 si art.48 alin. 2 din H.G. 395/2016

Loturile: 2 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Cerinta 1. Prezentarea listei cu principalele livrari de produse cu similare efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante ori clienti privati din care sa rezulte ca au furnizat produse similare a căror valoare cumulată a fost de MINIM: Lot II Adezivi, chituri, materiale pentru etansare si lipire: 185.269 RON, la nivelul unui contract, însoțită de certificate/documente/ procese verbale de recepție emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar. Cerinta 2. Informaţii privind asocierea, susţinerea, subcontractanti după caz. a) Se va prezenta după caz, Acord de asociere con .art.53 din Lege 98/2016 b) Se vor prezenta Angajamente de susţinere după caz, de către terţi. Cf art.182 din Legea nr. 98/2016 si art.48 alin. 2 din H.G. 395/2016

Loturile: 3 Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Cerinta 1. Prezentarea listei cu principalele livrari de produse cu similare efectuate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia sunt autoritati contractante ori clienti privati din care sa rezulte ca au furnizat produse similare a căror valoare cumulată a fost de MINIM: Lot III Materiale de imbracare:faianta,gresie,linoleum,mocheta,dale pentru pavaj: 77.877 RON, la nivelul unui contract, însoțită de certificate/documente/ procese verbale de recepție emise sau contrasemnate de o autoritate ori de către clientul beneficiar. Cerinta 2. Informaţii privind asocierea, susţinerea, subcontractanti după caz. a) Se va prezenta după caz, Acord de asociere con .art.53 din Lege 98/2016 b) Se vor prezenta Angajamente de susţinere după caz, de către terţi. Cf art.182 din Legea nr. 98/2016 si art.48 alin. 2 din H.G. 395/2016

Loturile: 3 Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, cu certificate de autenticitate Conform Caietului de sarcini

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

Indeplinire Cerinta 1. Documentele solicitatate in sustinerea experientei similare (certificate/documente/procese verbale de receptive) vor fi prezentate obligatoriu doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor de catre ofertantul clasat pe primul loc În aplicarea dispoziţiilor art. 196 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractantă va solicita pe parcursul derulării procedurii de atribuire prezentarea de certificate/documente/recomandări/procese-verbale de recepţie parţiale/finale (datate, semnate şi parafate de către beneficiar) prin care se confirmă furnizarea produselor similare în condiţiile menţionate în formular, precum și orice alte documente considerate ca fiind relevante în probarea îndeplinirii cerinţei de către operatorul economic. Indeplinire Cerinta 2. Documentele solicitate in sustinerea experientei similare (angajamente de sustinere, acord de asociere etc) vor fi prezentate obligatoriu odată cu oferta si cu DUAE a)– completare – Acord de asociere- Formular 8. b) - Se vor completa - Angajamente de susţinere - Formularele 9-10. ATENTIE! 1. Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă. 2.Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire Se solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE si a ofertei pana la data limita a depunerii ofertelor, sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamentul de sustinere vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante pentru asociati si subcontractanti.

Conform Caiet de sarcini

Indeplinire Cerinta 1. Documentele solicitatate in sustinerea experientei similare (certificate/documente/procese verbale de receptive) vor fi prezentate obligatoriu doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor de catre ofertantul clasat pe primul loc În aplicarea dispoziţiilor art. 196 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractantă va solicita pe parcursul derulării procedurii de atribuire prezentarea de certificate/documente/recomandări/procese-verbale de recepţie parţiale/finale (datate, semnate şi parafate de către beneficiar) prin care se confirmă furnizarea produselor similare în condiţiile menţionate în formular, precum și orice alte documente considerate ca fiind relevante în probarea îndeplinirii cerinţei de către operatorul economic. Indeplinire Cerinta 2. Documentele solicitate in sustinerea experientei similare (angajamente de sustinere, acord de asociere etc) vor fi prezentate obligatoriu odată cu oferta si cu DUAE a)– completare – Acord de asociere- Formular 8. b) - Se vor completa - Angajamente de susţinere - Formularele 9-10. ATENTIE! 1. Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă. 2.Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire Se solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE si a ofertei pana la data limita a depunerii ofertelor, sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamentul de sustinere vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante pentru asociati si subcontractanti.

Conform Caietului de sarcini

Indeplinire Cerinta 1. Documentele solicitatate in sustinerea experientei similare (certificate/documente/procese verbale de receptive) vor fi prezentate obligatoriu doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor de catre ofertantul clasat pe primul loc În aplicarea dispoziţiilor art. 196 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractantă va solicita pe parcursul derulării procedurii de atribuire prezentarea de certificate/documente/recomandări/procese-verbale de recepţie parţiale/finale (datate, semnate şi parafate de către beneficiar) prin care se confirmă furnizarea produselor similare în condiţiile menţionate în formular, precum și orice alte documente considerate ca fiind relevante în probarea îndeplinirii cerinţei de către operatorul economic. Indeplinire Cerinta 2.Documentele solicitate in sustinerea experientei similare (angajamente de sustinere, acord de asociere etc) vor fi prezentate obligatoriu odată cu oferta si cu DUAE a)– completare – Acord de asociere- Formular 8. b) - Se vor completa - Angajamente de susţinere - Formularele 9-10. ATENTIE! 1. Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă. 2.Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire Se solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE si a ofertei pana la data limita a depunerii ofertelor, sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamentul de sustinere vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante pentru asociati si subcontractanti.

Indeplinire Cerinta 1. Documentele solicitatate in sustinerea experientei similare (certificate/documente/procese verbale de receptive) vor fi prezentate obligatoriu doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor de catre ofertantul clasat pe primul loc În aplicarea dispoziţiilor art. 196 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractantă va solicita pe parcursul derulării procedurii de atribuire prezentarea de certificate/documente/recomandări/procese-verbale de recepţie parţiale/finale (datate, semnate şi parafate de către beneficiar) prin care se confirmă furnizarea produselor similare în condiţiile menţionate în formular, precum și orice alte documente considerate ca fiind relevante în probarea îndeplinirii cerinţei de către operatorul economic. Indeplinire Cerinta 2. Documentele solicitate in sustinerea experientei similare (angajamente de sustinere, acord de asociere etc) vor fi prezentate obligatoriu odată cu oferta si cu DUAE a)– completare – Acord de asociere- Formular 8. b) - Se vor completa - Angajamente de susţinere - Formularele 9-10. ATENTIE! 1. Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă. 2.Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire Se solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE si a ofertei pana la data limita a depunerii ofertelor, sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamentul de sustinere vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante pentru asociati si subcontractanti.

Indeplinire Cerinta 1. Documentele solicitatate in sustinerea experientei similare (certificate/documente/procese verbale de receptive) vor fi prezentate obligatoriu doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor de catre ofertantul clasat pe primul loc În aplicarea dispoziţiilor art. 196 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractantă va solicita pe parcursul derulării procedurii de atribuire prezentarea de certificate/documente/recomandări/procese-verbale de recepţie parţiale/finale (datate, semnate şi parafate de către beneficiar) prin care se confirmă furnizarea produselor similare în condiţiile menţionate în formular, precum și orice alte documente considerate ca fiind relevante în probarea îndeplinirii cerinţei de către operatorul economic. Indeplinire Cerinta 2. Documentele solicitate in sustinerea experientei similare (angajamente de sustinere, acord de asociere etc) vor fi prezentate obligatoriu odată cu oferta si cu DUAE a)– completare – Acord de asociere- Formular 8. b) - Se vor completa - Angajamente de susţinere - Formularele 9-10. ATENTIE! 1. Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă. 2.Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz. Nedepunerea acestora odată cu DUAE, constituie temei pentru solicitarea de clarificări pentru eventualele inadvertențe de formă ale informațiilor cuprinse în secțiunile DUAE, atât ale ofertantului/candidatului, cât și ale subcontractantului/terțului susținător, acest lucru fiind necesar pentru a asigura desfășurarea corespunzătoare a procedurii de atribuire Se solicita tuturor ofertantilor, ca odata cu depunerea DUAE si a ofertei pana la data limita a depunerii ofertelor, sa prezinte angajamentul tertului sustinator (impreuna cu documente anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care rezulta modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora). Documentele justificative care probeaza cele asumate in angajamentul de sustinere vor fi solicitate doar ofertantului declarat castigator la solicitarea autoritatii contractante pentru asociati si subcontractanti.

Conform Caietului de sarcini

III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:
III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
Preliminarioji sutartis su vieninteliu veiklos vykdytoju
IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 24/09/2019
Vietos laikas: 15:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Rumunų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Pasiūlymas turi galioti iki: 24/01/2020
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 24/09/2019
Vietos laikas: 15:00
Vieta:

In SEAP

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
VI.3)Papildoma informacija:

Toate formularele solicitate pentru a fi prezentate vor fi încărcate în SEAP, semnate cu semnătura electronică extinsă a reprezentantului legal/împuternicit al Ofertantului, bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat.

Toate documentele trebuie pregătite folosind formularele relevante furnizate în Documentația de Atribuire.

Adresa la care se depun ofertele in SEAP: http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub

Conform art.60 alin.2 si 3 din H.G. 395/2016, valoarea totala a propunerii financiare se cripteaza in SEAP

Toate documentele de fundamentare a valorii prevazute la alin.2 se depun prin mijloace electronice, fiind incarcate intr-o sectiune dedicata portalului SEAP, iar continutul acestora este vizibil comisiei de evaluare dupa decriptarea propunerii financiare. Toate documentele vor fi semnate olograf de catre conducatorul unitatii (administrator) sau de catre imputernicitul acestuia si se vor incarca in SEAP folosind semnatura electronica extinsa.

In cazul in care se constată că ofertele aflate pe primul loc au preţuri egale, in vederea departajării ofertelor, autoritatea contractantă (prin intermediul SEAP la secţiunea intrebări) va solicita reofertarea prin prezentarea unei noi oferte financiare. Noua propunere financiară va fi depusă doar şi numai in urma solicitării autorităţii contractante.

Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare este obligatoriu completarea Documentului Unic de Achiziţie European (DUAE) conf.art.193/Legea 98/2016.

Operatorii economici interesaţi pot completa Documentul Unic de Achiziţie European (DUAE):

Pentru îndeplinirea obligației referitoare la modul de transmitere a DUAE de către operatorii economici participanți la procedurile de atribuire, prevăzută la art. 60 alin. (1) și (4), art. 69 alin. (1) și (3), art. 123 alin. (2) și (3) din H.G. nr.

395/2016, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 67 alin. (1) și (4), art. 76 alin. (1) și (3), art. 129 alin. (2) și (3) din H.G. nr. 394/2016, cu modificările și completările ulterioare, aceștia vor completa direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii de interes, DUAE-ul deja configurat de autoritatea contractantă. DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat și analizat de către autoritățile contractante în secțiunea dedicată acestuia.

Atentie! In situatia in care un operator economic participa la procedura pentru mai mult de un lot, se va avea in vedere ca depunerea / incarcarea documentelor de calificare, documentelor de oferta tehnica, documentelor de oferta financiara (Ex: ordin de plata, Formular Propunere tehnica + Anexa, Formular Propunere financiara + Anexa, etc) sa fie scanate si incarcate distinct pentru fiecare lot in parte.

In caz contrar, in conformitate cu art. 215 alin (4) din Legea 98/2016, oferta va fi considerata inacceptabila.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresas: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Miestas: București
Pašto kodas: 030084
Šalis: Rumunija
El. paštas: office@cnsc.ro
Telefonas: +40 213104641
Faksas: +40 213104642 / +40 218900745

Interneto adresas: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

Conform Legii 101/2016 – art. 6 coroborat cu art. 8.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: R.A. APPS Sucursala pentru Administrarea și Întreținerea Fondului Imobiliar
Adresas: Șoseaua Fabrica de Glucoză nr. 3A
Miestas: Bucureşti
Pašto kodas: 020331
Šalis: Rumunija
El. paštas: stefania.serbanescu@saifi.ro
Telefonas: +40 214091209
Faksas: +40 214091209

Interneto adresas: https://www.apps.ro/

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
05/09/2019