Servicii - 423868-2018

29/09/2018    S188

Belgia-Bruxelles: Consolidarea capacităților pentru capitalele culturale europene

2018/S 188-423868

Anunț de participare

Servicii

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Comisia Europeană, Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture, Directorate D — Culture and Creativity
Localitate: Brussels
Cod NUTS: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Cod poștal: 1049
Țară: Belgia
Persoană de contact: EAC CALL D2
E-mail: EAC-CALL-D2@ec.europa.eu
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4059
Adresa profilului cumpărătorului: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4059
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4059
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse pe cale electronică via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4059
I.4)Tipul autorității contractante
Instituție/agenție europeană sau organizație internațională
I.5)Activitate principală
Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Consolidarea capacităților pentru capitalele culturale europene

Număr de referinţă: EAC/22/2018
II.1.2)Cod CPV principal
80510000 Servicii de formare specializată
II.1.3)Tipul contractului
Servicii
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectivul acestei licitații este de a crea un grup de expertiză și de a furniza servicii de consolidare a capacităților și activități de învățare reciprocă viitoarelor Capitale culturale europene.

La modul mai general, constă, de asemenea, în oferirea de informații utile, persoane de contact și formare echipelor de livrare ale Orașelor culturale europene și orașelor care ar dori să-și depună candidatura pentru titlul de Oraș cultural european, crescând calitatea candidaturilor și mărind succesul anului în care acestea sunt Orașe culturale europene.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 500 000.00 EUR
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.2)Cod(uri) CPV suplimentar(e)
73000000 Servicii de cercetare şi de dezvoltare şi servicii conexe de consultanţă
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: BE BELGIQUE-BELGIË
Locul principal de executare:

Capitalele culturale europene desemnate

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Obiectivul acestei licitații este de a crea un grup de expertiză și de a furniza servicii de consolidare a capacităților și activități de învățare reciprocă viitoarelor Capitale culturale europene.

La modul mai general, constă, de asemenea, în oferirea de informații utile, persoane de contact și formare echipelor de livrare ale Orașelor culturale europene și orașelor care ar dori să-și depună candidatura pentru titlul de Oraș cultural european, crescând calitatea candidaturilor și mărind succesul anului în care acestea sunt Orașe culturale europene.

În orice moment pe durata perioadei de 30 de luni care face obiectul contractului, există 2 Orașe culturale europene în curs (3 în 2021), de la 8 la 9 Orașe culturale europene deja desemnate și de la 4 la 5 proceduri de selecție în desfășurare.

Contractul include următoarele pachete de lucru:

Pachetul de lucru 1 — Cartografierea nevoilor de consolidare a capacităților organismelor de livrare ale Orașelor europene culturale actuale și viitoare,

Pachetul de lucru 2 — Înființarea și gestionarea unui grup de experți pentru activitățile de consolidare a capacităților,

Pachetul de lucru 3 — Facilitarea și organizarea consolidării capacităților colective, schimbul de cunoștințe și schimbul de bune practici și activități de rețea pentru toate Capitalele culturale europene interesate,

Pachetul de lucru 4 — Dezvoltarea unui site web și a instrumentelor de comunicare on-line,

Pachetul de lucru 5 — Predarea instrumentelor dezvoltate în timpul contractului,

Pachetul de lucru 6 — Gestionarea și administrarea.

II.2.5)Criterii de atribuire
Preţul nu este singurul criteriu de atribuire şi toate criteriile sunt enunţate numai în documentele achiziţiei
II.2.6)Valoarea estimată
Valoare fără TVA: 500 000.00 EUR
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 30
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: da
Identificarea proiectului:

Capitalele culturale europene

II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

Astfel cum se indică în dosarul licitației.

III.1.2)Situația economică și financiară
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Criteriile de selecţie enunţate în documentele achiziţiei
III.2)Condiţii referitoare la contract
III.2.2)Condiţii de executare a contractului:

Astfel cum se indică în dosarul licitației.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: da
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 16/01/2019
Ora locală: 16:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Bulgară, Cehă, Daneză, Germană, Grecă, Engleză, Spaniolă, Estonă, Finlandeză, Franceză, Irlandeză, Croată, Maghiară, Italiană, Lituaniană, Letonă, Malteză, Olandeză, Poloneză, Portugheză, Română, Slovacă, Slovenă, Suedeză
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 17/01/2019
Ora locală: 10:00
Locul:

Comisia Europeană, Directorate General for Education and Culture

Rue Joseph II, 70

1040 Bruxelles, BELGIA

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Tribunalul
Adresă: Rue du Fort Niedergrünewald
Localitate: Luxembourg
Cod poștal: L-2925
Țară: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Adresă internet: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

În termen de două luni de la notificarea deciziei de atribuire, se poate introduce o acțiune în anulare a deciziei de atribuire. Orice cerere adresată autorității contractante și orice răspuns din partea acesteia sau orice plângere privind administrarea necorespunzătoare nu va avea ca scop sau efect suspendarea termenului-limită pentru introducerea unei acțiuni în anulare sau deschiderea unei noi perioade pentru introducerea unei acțiuni în anulare. Organismul competent pentru audierea procedurilor de anulare este indicat în secțiunea VI.4.1) din anunțul de participare.

VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
24/09/2018