Prekės - 426069-2019

11/09/2019    S175    Prekės - Skelbimas apie sutarties sudarymą - Atviras konkursas 

Lenkija-Krokuva: Nešiojamieji kompiuteriai

2019/S 175-426069

Skelbimas apie sutarties skyrimą

Pirkimo procedūros rezultatai

Prekės

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Adresas: al. Mickiewicza 30
Miestas: Kraków
NUTS kodas: PL213
Pašto kodas: 30-059
Šalis: Lenkija
Asmuo ryšiams: Jarosław Grzech
El. paštas: dzp@agh.edu.pl
Telefonas: +48 126173595
Faksas: +48 126173363

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: www.agh.edu.pl

Pirkėjo profilio adresas: www.agh.edu.pl

I.2)Informacija apie pirkimą
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Kitas tipas: uczelnia publiczna
I.5)Pagrindinė veikla
Švietimas

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Dostawa komputerów przenośnych oraz wysokowydajnego notebooka do obliczeń MES i obróbki danych tomograficznych dla WFiIS

Nuorodos numeris: KC-zp.272-473/19
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
30213100
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 szt. komputerów przenośnych oraz 1 szt. wysokowydajnego notebooka do obliczeń MES i obróbki danych tomograficznych zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt 3.1 SIWZ dla zad. nr 1.

II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: taip
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Dostawa 2 szt. komputerów przenośnych wg specyfikacji I

Pirkimo dalies Nr.: 1
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
30213100
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL213
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Dostawa 2 szt. komputerów przenośnych wg specyfikacji I.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr: Nazwa kryterium: Waga:

1 Cena 60 %

2. Okres gwarancji 20 %

3 Termin realizacji zamówienia 20 %

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Dostawa 2 szt. komputerów przenośnych wg specyfikacji II

Pirkimo dalies Nr.: 2
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
30213100
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL213
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 szt. komputerów przenośnych zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt 3.1 SIWZ dla zad. nr 2.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Dostawa 2 szt. komputerów przenośnych wg specyfikacji II zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt 3.1 SIWZ.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr: Nazwa kryterium: Waga:

1 Cena 60 %

2. Okres gwarancji 20 %

3 Termin realizacji zamówienia 20 %

II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:

Dostawa 1 szt. wysokowydajnego notebooka do obliczeń MES i obróbki danych tomograficznych

Pirkimo dalies Nr.: 3
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
30213100
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: PL213
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 szt. wysokowydajnego notebooka do obliczeń MES i obróbki danych tomograficznych zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt 3.1 SIWZ dla zad. nr 3.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr: Nazwa kryterium: Waga:

1 Cena 60 %

2. Okres gwarancji 20 %

3 Termin realizacji zamówienia 20 %

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: taip
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 139-341878
IV.2.8)Informacija apie dinaminės pirkimo sistemos taikymo nutraukimą
IV.2.9)Informacija apie kvietimo dalyvauti konkurse naudojant išankstinį informacinį skelbimą nutraukimą

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 1
Pavadinimas:

Dostawa 2 szt. komputerów przenośnych wg specyfikacji I.

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)Informacija apie neskirtas sutartis
Sutartis / partija neskirta
Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 2
Pavadinimas:

Dostawa 2 szt. komputerów przenośnych wg specyfikacji II.

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)Informacija apie neskirtas sutartis
Sutartis / partija neskirta
Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

V dalis: Sutarties skyrimas

Pirkimo dalies Nr.: 3
Pavadinimas:

Dostawa 1 szt. wysokowydajnego notebooka do obliczeń MES i obróbki danych tomograficznych.

Sutartis/pirkimo dalis skiriama: ne
V.1)Informacija apie neskirtas sutartis
Sutartis / partija neskirta
Kitos priežastys (pirkimo procedūra nutraukta)

VI dalis: Papildoma informacija

VI.3)Papildoma informacija:

Powody unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:

art. 93 ust. 1 pkt 7)

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający wyznaczył termin otwarcia ofert na 22.8.2019 r. na godz. 11:00.

Z uwagi na awarię serwisu ogłoszeń ProPublico i z przyczyn technicznych otwarcie ofert w powyższym okresie nie było możliwe.

Powyższy błąd jest niemożliwy do usunięcia.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
Telefonas: +48 224584740
VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
Oficialus pavadinimas: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
VI.4.3)Peržiūros procedūra
Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę prowadzoną przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Sposób korzystania oraz rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych dział VI, art. 179 – art. 198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
Oficialus pavadinimas: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresas: ul. Postępu 17a
Miestas: Warszawa
Pašto kodas: 02-676
Šalis: Lenkija
Telefonas: +48 224584740
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
06/09/2019