Prekės - 426314-2019

11/09/2019    S175    Prekės - Papildoma informacija - Atviras konkursas 

Nyderlandai, Olandija-Amstelveen: Serveriai

2019/S 175-426314

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Prekės

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2019/S 114-279460)

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Sociale Verzekeringsbank
Nacionalinis registracijos Nr.: 281871642
Adresas: Van Heuven Goedhartlaan 1
Miestas: Amstelveen
NUTS kodas: NL
Pašto kodas: 1181 KJ
Šalis: Nyderlandai
Asmuo ryšiams: Ben van den Oetelaar
El. paštas: inkoop@svb.nl
Telefonas: +31 651424658

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.svb.nl

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Europese aanbesteding instandhouding rekencentrumhardware SVB

Nuorodos numeris: 2019077
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
48820000
II.1.3)Sutarties tipas
Prekės
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Aanleiding voor deze Europese aanbesteding is de afloop van de huidige overeenkomst voor de levering en het onderhoud van rekencentrumhardware. De nieuw te sluiten raamovereenkomst met één (1) leverancier voor de levering en het onderhoud van rekencentrumhardware heeft primair als doel de instandhouding van de huidige installed base. Levering is daarbij van belang met het oog op de vervanging van de hardware die het einde van de lifecycle heeft bereikt.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
06/09/2019
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2019/S 114-279460

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: IV.2.2)
Keistino teksto vieta: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Yra:
Data: 30/09/2019
Vietos laikas: 15:00
Turi būti:
Data: 01/10/2019
Vietos laikas: 15:00
Dalies numeris: IV.2.7)
Keistino teksto vieta: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Yra:
Data: 30/09/2019
Vietos laikas: 15:15
Turi būti:
Data: 01/10/2019
Vietos laikas: 15:15
VII.2)Kita papildoma informacija:

Gedurende deze aanbestedingsprocedure is door een onderneming een klacht ingediend bij de SVB. Daarnaast zijn nog aanvullende vragen gesteld. De scope van deze aanbesteding en het prijzenblad behoeft enige toelichting c.q. aanpassing. Dit noopt tevens tot een aangepaste planning. Reeds eerder is kenbaar gemaakt dat de termijn van indiening van de inschrijvingen is verruimd. Het nieuwe prijzenblad (2.0) en de aangepaste planning, inclusief een vragenronde, wordt beschikbaar gesteld bij de documenten van deze aanbesteding op Tenderned.