W adresach URL ogłoszeń w formie e-formularzy pojawia się błąd. Staramy się rozwiązać ten problem. W międzyczasie prosimy o usunięcie przecinka (lub innego znaku specjalnego) na końcu adresu URL. Przepraszamy za utrudnienia.

Roboty budowlane - 428204-2021

24/08/2021    S163

Węgry-Budapeszt: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

2021/S 163-428204

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 132-349702)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Krajowy numer identyfikacyjny: 24290188241
Adres pocztowy: Pap Károly Utca 4-6.
Miejscowość: Budapest
Kod NUTS: HU Magyarország
Kod pocztowy: 1139
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Módos István
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Tel.: +36 12390420
Faks: +36 12390420
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.nfp.hu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Erdőtarcsa Község Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: 15452063112
Adres pocztowy: Falujárók Útja 5
Miejscowość: Erdőtarcsa
Kod NUTS: HU313 Nógrád
Kod pocztowy: 2177
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Markó Róbertné
E-mail: polgarmester@erdotarcsa.hu
Tel.: +36 32478009
Faks: +36 32478009
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.erdotarcsa.hu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Vanyarc Községi Önkormányzat
Krajowy numer identyfikacyjny: 15735351212
Adres pocztowy: Veres Pálné Út 54
Miejscowość: Vanyarc
Kod NUTS: HU313 Nógrád
Kod pocztowy: 2688
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Hrncsjár Mihályné
E-mail: vanyarc@vanyarc.hu
Tel.: +36 32584015
Faks: +36 32584015
Adresy internetowe:
Główny adres: https://vanyarcfalu.hu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Erdőkürt Község Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: 15735533212
Adres pocztowy: Kossuth Út 51. 240.
Miejscowość: Erdőkürt
Kod NUTS: HU313 Nógrád
Kod pocztowy: 2176
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Szebenszkiné Katalin
E-mail: hivatal@erdokurt.hu
Tel.: +36 32479179
Faks: +36 32479179
Adresy internetowe:
Główny adres: https://erdokurt.hu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Kálló Község Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: 15450872112
Adres pocztowy: Kossuth Út 16
Miejscowość: Kálló
Kod NUTS: HU313 Nógrád
Kod pocztowy: 2175
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Baboss Buda
E-mail: hivatal@kallo.hu
Tel.: +36 32577001
Faks: +36 32577001
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.kallo.hu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Tar Község Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: 15735344212
Adres pocztowy: Szondy György Út 92
Miejscowość: Tar
Kod NUTS: HU313 Nógrád
Kod pocztowy: 3073
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Turopoli Zsolt
E-mail: titkarsag@tarkozseg.hu
Tel.: +36 32470777
Faks: +36 32470444
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.tarkozseg.hu
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Pásztó Városi Önkormányzat
Krajowy numer identyfikacyjny: 15735313212
Adres pocztowy: Kölcsey Utca 35.
Miejscowość: Pásztó
Kod NUTS: HU313 Nógrád
Kod pocztowy: 3060
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Farkas Attila
E-mail: forum@paszto.hu
Tel.: +36 32460155
Faks: +36 32460918
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.paszto.hu/
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Mátraszőlős Község Önkormányzata
Krajowy numer identyfikacyjny: 15735540112
Adres pocztowy: Kossuth Tér 15.
Miejscowość: Mátraszőlős
Kod NUTS: HU313 Nógrád
Kod pocztowy: 3068
Państwo: Węgry
Osoba do kontaktów: Nagy Ádám
E-mail: titkarsag@matraszolos.hu
Tel.: +36 32468485
Faks: +36 32468485
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.matraszolos.hu/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

KTVV2 szennyvíz tervezés és kivitelezés

Numer referencyjny: EKR000748322021
II.1.2)Główny kod CPV
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Vállalkozási szerződés keretében a Erdőtarcsa csatlakozása a Héhalomi agglomerációhoz, a pásztói és tari szennyvízelvezetési agglomerációk egyesítése és Vanyarc térségének szennyvízelvezetése és tisztítása elnevezésű projektek tervezési és kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC sárga könyv feltételei szerint (KTVV2)

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014.(XII. 19.)Kr. Ajánlatkérő (NFP) feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbesz-i eljárások lebonyolítását.

A szerz.teljesítése során szükséges a266/2013.(VII.11.)Korm. rend.szerinti MV-É és VZ-TER jog-gal rendelkező szakember bevonása. AT ajánlatában csatolja nyilatkozatát,hogy a szerződéskötés időpontjára a szerz. teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog a266/2013. (VII.11.) Korm. rend.szerinti MV-É és VZ-TER jog-gal rend.szakember(ekk)el.

Részletesen: KD.

Ajánlatkérő a műszaki dokumentációt az EKR feltöltési korlátjára tekintettel 23 MB-os tömörített fájlokban töltötte fel az EKR be (egy zip fájl és segédfájljai). Annak érdekében, hogy a műszaki dokumentáció megnyitható legyen az érdeklődő gazdasági szereplőnek minden fájlt ugyanazon mappába szükséges lementenie, és a zip fájlok egyesítéséhez az első fájlt (.001) szükséges megnyitni egy erre alkalmas programban (Windows intéző, 7-zip,Total Commander, WinRAR).

Folytatás: II.2.4. pont

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/08/2021
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 132-349702

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
Zamiast:
Data: 23/08/2021
Czas lokalny: 14:00
Powinno być:
Data: 13/09/2021
Czas lokalny: 14:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
Zamiast:
Data: 23/08/2021
Czas lokalny: 16:00
Powinno być:
Data: 13/09/2021
Czas lokalny: 16:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: