ES leidinių biuras šiuo metu atnaujina šios svetainės turinio elementus, susijusius su Jungtinės Karalystės išstojimu iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Paslaugos - 428776-2019

12/09/2019    S176    Paslaugos - Skelbimas apie sutartį (pirkimą) - Atviras konkursas 

Suomija-Loviisa: Inžinerijos paslaugos

2019/S 176-428776

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:

Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Loviisan kaupunki, Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus
Nacionalinis registracijos Nr.: 0203263-9
Adresas: Kuningattarenkatu 15B
Miestas: Loviisa
NUTS kodas: FI1B1
Pašto kodas: 07900
Šalis: Suomija
Asmuo ryšiams: Emilia Pettersson
El. paštas: emilia.pettersson@loviisa.fi
Telefonas: +358 440555826

Interneto adresas (-ai):

Pagrindinis adresas: http://www.loviisa.fi

I.2)Informacija apie pirkimą
Sutartį skiria centrinė perkančioji organizacija
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://tarjouspalvelu.fi/loviisa
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami elektroniniu būdu per: https://tarjouspalvelu.fi/loviisa?id=251058&tpk=a5379205-fd45-4ebd-a355-aecd74cdfdd2
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Regiono ar vietos valdžios institucija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

LVIA- ja sähkösuunnittelun puitesopimus 2019–2022

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
71300000
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Hankinnan kohde on tilapalvelun/elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen hallinnassa olevien rakennusten LVIA- ja sähkösuunnittelu ja valvonta korjauskohteissa sekä edellä mainittujen suunnittelupalveluiden hankkeet. Rakennukset ovat mm. asuinrakennuksia, palvelutaloja, liike-, toimisto-, päiväkoti- ja koulutiloja sekä varastotiloja. Puitesopimus koskee investointi -ja käyttötaloushankkeita, joiden kokonaiskustannusarvio on alle 1 000 000 EUR. Tilaajalla on oikeus tarvittaessa tilata tehtävistä 1 tai usempi osatehtävä.

Suunnittelun osatehtävät:

1. Lähtötietojen selvitys, dokumentointi ja korjauksen kustannusarvio

2. Sähkösuunnitelmat/LVIA-suunnitelmat

3. Tarjouspyyntöasiakirjat

4. Toteutusaikainen valvonta

5. Loppudokumentaatio.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.1)Pavadinimas:
II.2.2)Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)
71240000
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: FI1B1
II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Hankinnan kohde on tilapalvelun/elinkeino- ja infrastruktuurikeskuksen hallinnassa olevien rakennusten LVIA- ja sähkösuunnittelu ja valvonta korjauskohteissa sekä edellä mainittujen suunnittelupalveluiden hankkeet. Rakennukset ovat mm. asuinrakennuksia, palvelutaloja, liike-, toimisto-, päiväkoti- ja koulutiloja sekä varastotiloja. Puitesopimus koskee investointi- ja käyttötaloushankkeita, joiden kokonaiskustannusarvio on alle 1 000 000 EUR. Tilaajalla on oikeus tarvittaessa tilata tehtävistä 1 tai usempi osatehtävä.

Suunnittelun osatehtävät:

1. Lähtötietojen selvitys, dokumentointi ja korjauksen kustannusarvio

2. Sähkösuunnitelmat/LVIA-suunnitelmat

3. Tarjouspyyntöasiakirjat

4. Toteutusaikainen valvonta

5. Loppudokumentaatio.

Loppudokumentaatio on ladattava BEM-järjestelmään, Loviisan kaupungin käyttämään sähköiseen tiedonhallintajärjestelmään. Tilaajan edustajana tilapalvelun sopimusteknisissä asioissa on tilapäällikkö. Tilapalvelun osalta yksittäistä toimeksiantoa ohjaa ja valvoo tilapäällikön nimeämä henkilö. Kyseessä on puitejärjestely, jota kuvataan tarkemmin jäljempänä tässä ilmoituksessa.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Toliau pateikti kriterijai
Kokybės kriterijus - Vardas: Laatuperusteet on ilmoitettu vähimmäisvaatimuksina. / Lyginamasis svoris: 0
Kaina - Lyginamasis svoris: 100
II.2.6)Numatoma vertė
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Pradžia: 01/01/2020
Pabaiga: 31/12/2022
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

Sopimus tehdään kolmeksi (3) vuodeksi, minkä jälkeen sopimusta on mahdollista jatkaa 1+1 vuoden optiovuodella. Tilaaja ilmoittaa optiovuoden käyttöönotosta viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.12)Informacija apie elektroninius katalogus
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Tarjouksen antajan on kuuluttava kaupparekisteriin, arvonlisäverorekisteriin sekä työnantajarekisteriin, mikäli palkattua työvoimaa käytetään. Suunnittelutehtäviin osallistuvat vastuulliset henkilöt tulee nimetä ja heidän rikosrekisterinsä on toimitettava ennen suunnittelijoiden valintapäätöstä hankintayksikölle.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
III.1.3)Techniniai ir profesiniai pajėgumai
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.1.5)Informacija apie rezervuotas sutartis
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.1)Informacija apie tam tikrą profesiją
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:
III.2.3)Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
Preliminarioji sutartis su keliais veiklos vykdytojais
Numatomas didžiausias preliminariosios sutarties dalyvių skaičius: 5
Priežastys, dėl kurių preliminariosios sutarties trukmė ilgesnė nei ketveri metai:

Lopullinen puitesopimus eli hankintasopimus tehdään vähintään kolmen (3) kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen kanssa ja enintään viiden (5) kanssa.Tilaaja järjestää minikilpailutuksen sopimustoimittajien kesken kun hankkeenkokonaishinta on arvoltaan noin 200.000 € - 1.000.000 €. Minikilpailutuken valinnasta tehdään hankintapäätös joka annetaan tiedoksi asianosaisille.

IV.1.4)Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu
IV.1.6)Informacija apie elektroninį aukcioną
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.1)Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 21/10/2019
Vietos laikas: 12:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Suomių kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 6 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 21/10/2019
Vietos laikas: 13:00
Vieta:

Loviisan kaupungin elinkeino- ja infrastruktuurikeskus

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.2)Informacija apie elektroninius darbo srautus
Bus naudojami elektroniniai užsakymai
Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros
Bus naudojami elektroniniai mokėjimai
VI.3)Papildoma informacija:
VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Markkinaoikeus
Adresas: Radanrakentajantie 5
Miestas: Helsinki
Pašto kodas: 00520
Šalis: Suomija
El. paštas: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefonas: +358 295643300
Faksas: +358 295643314

Interneto adresas: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

VI.4.2)Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga
VI.4.3)Peržiūros procedūra
VI.4.4)Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
11/09/2019